Lokaal

Milieudefensie Opsterland

Milieudefensie Opsterland

14 februari 2011

Over ons

Milieudefensie Opsterland is een aktieve afdeling van Vereniging Milieudefensie in de Gemeente Opsterland. We houden ons bezig met alle groen, natuur en milieu in onze omgeving, maar vooral met natuurbehoud, zwerfafval en ruimtelijk, natuur- en milieubeleid van de gemeente.

Contact

 • Werkgebied: Gemeente Opsterland (onder andere de plaatsen Beetsterzwaag, Gorredijk, Beets, Ureterp, Olterterp, Siegerswoude, Bakkeveen, Wijnjeterp, Hemrik, Lippenhuizen, Terwispel, Kortezwaag, Langezwaag en Luxwoude).
 • Contactpersoon: Ammy Langenbach
 • Contact: opsterland@milieudefensie.nl of 0513 436 669
 • Aantal actieve leden: 8

Doe mee!

Milieudefensie Opsterland is op zoek naar mensen die zich aktief willen inzetten voor groen, natuur en milieu in onze omgeving. Heeft u een groen idee, groene handen of zin om de gemeentepolitiek te beïnvloeden? Neem contact met ons op, !

Onze plannen voor 2015

 • een groener beleid van de gemeente
 • een duurzame structuurvisie
 • natuurbehoud
 • zwerfafval

Onze aktiviteiten in 2014

 • chemische bestrijdingsmiddelen
 • intensieve varkenshouderij
 • zwerfafval

 

Archief

Onze aktiviteiten in 2013

 • actie plastic gescheiden ophalen
 • actie tegen bomenkap en voor behoud van dorpspark De Groene Long
 • natuur en milieueducatie op basisscholen stimuleren
 • EKO-tellingen supermarkten
 • zwerfvuil voorkomen
 • stimuleren duurzame landbouw
 • koelingen in supermarkten sluiten
 • overleg met gemeente over nieuw Milieubeleidsplan en andere milieuzaken

Onze aktiviteiten in 2012

 • het voorkomen van zwerfvuil
 • gebruik FSC hout stimuleren
 • aan EKO-tellingen meegedaan
 • bereikt dat de gemeente de Fairtrade verkoop gaat stimuleren
 • structureel overleg met gemeente over GVVP en Milieubeleidsplan
 • fietsenstallingen zijn verbeterd