Lokaal

Natuur en Milieugroep Gemeente Coevorden

Natuur en Milieugroep Gemeente Coevorden

14 februari 2011

Natuur en Milieugroep Gemeente Coevorden zet zich aktief in voor natuur en milieu in de omgeving. Wij proberen invloed uit te oefenen op de gemeente door natuur en milieu onder de aandacht te brengen wanneer dat nodig is, of ander beleid voor te stellen. Hierin werken we nauw samen met Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Onze groep is oorspronkelijk opgericht onder de naam Milieugroep Oosterhesselen in 1985. Enige jaren later hebben wij ons aangesloten als afdeling bij Milieudefensie. Na de gemeentelijke herindeling is de naam gewijzigd in de huidige naam. Wij streven naar participatie van meerdere dorpen in de gemeente Coevorden. Doelstellingen: Waar mogelijk invloed uitoefenen op natuur en milieubeleid, zo mogelijk eigen initiatieven inbrengen.

 • Plaats: Coevorden
 • Oprichtingsjaar: 1985
 • Contactpersoon: Cisca Stoffels-Boersma (voorzitter)
 • Contact: milieugroepcoevorden@gmail.com
 • Aantal actieve leden: 5

Plannen 2015

 • De gemeente overtuigen van ecologisch bermbeheer, dit in samenwerking met een programma van NMFDrenthe
 • Iets doen met braakliggende terreintjes, tijdelijke natuurprojecten ...

 Activiteiten 2014

 • Zienswijzen ingediend bij gemeente aangaande een megastal voor 1960 stuks melk- en jongvee
 • Een zienswijze ingediend voor de structuurvisie buitengebied Coevorden m.n. wat betreft de ruime mogelijkheden voor megastallen
 • Problemen met de leliebollenteelt aangekaart via een motie van een politieke partij

Activiteiten 2011

  Activiteiten van de groep, ondernomen in 2011:

  • 2-maal vergaderd in Oosterhesselen en verder “op de winkel gepast”.
  • voorbereiding bespreking met de wethouder in 2012.
  • bomenverordening c.q. kapbeleid onderzocht: wordt vervolgd.
  • bewaken van c.q. reageren op officiële mededelingen van gemeente Coevorden.
  • wensen en acties/veranderingen geïnventariseerd.
  • div. vergaderingen bijgewoond, zoals deelname aan R.O.- discussie NMFD en Algemene Vergadering/groependag NMFD.
  • contacten onderhouden met verwante groepen.
  • bijdrage geleverd aan “Verhalen in het landschap” (NMFD)
  • naamsverandering doorgevoerd.