Nieuws

Milieudefensie Westerveld wint rechtszaak over gaswinning Wapse

30 januari 2017

Het gaswinningbedrijf Vermilion is illegaal bezig als zij doorgaat met de huidige gaswinning bij Wapse. Dit is het gevolg van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland op een beroep dat Milieudefensie Westerveld had ingesteld. De rechtbank oordeelt dat het Ministerie van Economische Zaken onterecht een omgevingsvergunning aan het Canadese bedrijf heeft verleend.

Natuurwaarden
Milieudefensie Westerveld heeft geprocedeerd omdat ze vindt dat Vermilion onder andere onvoldoende rekening houdt met de natuurwaarden van het gebied waar het bedrijf al ruim een jaar gas wint. De gaswinlocatie ligt op de rand van het beekdal van de Vledder-Aa, een landschappelijk mooi en waardevol natuurgebied waar veel zeldzame beschermde diersoorten voorkomen: vleermuizen, dassen, ringslangen en maar liefst elf beschermde vogelsoorten.

Milieueffectrapportage verplicht
Het Canadese bedrijf struikelde omdat ze in de vergunningaanvraag heeft aangegeven 480.000 Nm3 gas per dag te zullen winnen. In de wet, die bepaalt bij welke dagproductie een Milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt, wordt de eenheid m3 gebruikt. Milieudefensie berekende dat de dagproductie van 480.000 Nm3 (= gas van 0 o C) uitgedrukt in gewone m3 (= gas van 15 o C) een volume heeft van meer dan 500.000 m3. Boven die grens is het verplicht een MER te maken. Hier is niet aan voldaan. Vermilion moet opnieuw een vergunning aanvragen, nu wel onderbouwd met een MER.

Schade door gaswinning
Milieudefensie Westerveld volgt, al vanaf 2003, kritisch de gaswinning in dit deel van Drenthe. Behalve schade aan de natuur kan gaswinning ook schade veroorzaken door het optreden van bodembeweging. Helaas geldt bij kleine putten niet de omgekeerde bewijslast zoals in Groningen, maar moeten inwoners in Westerveld die schade lijden zelf bewijzen dat dat een gevolg is van de gaswinning. Gebleken is dat al bij het bekend worden van een mogelijke gaslocatie de waarde van huizen in de omgeving ervan daalt. De gemeente Westerveld heeft in enkele gevallen om deze reden ingestemd met een lagere WOZ-waarde.

Verdriedubbeling
Onlangs werd bekend dat Vermilion voor de locatie Wapse een uitbreiding van de productie heeft aangevraagd. Deze zou een verdriedubbeling van de productie betekenen naar 1,5 miljoen m3 per dag. Hierover is de nodige onrust en verontwaardiging ontstaan bij burgers en bestuurders die vanniks wisten. De aanvraag voor uitbreiding kan niet verder worden behandeld nu de omgevingsvergunning om te mogen winnen is gesneuveld. Tijdens de uitbreidingsprocedure heeft de minister extra onderzoek van Vermilion geëist naar de effecten op bodembeweging, natuurwaarden, waterbeheer en geluidshinder in de te volgen procedures. We gaan er van uit dat deze onderzoeken in de nieuwe omgevingsvergunningsprocedure worden gebruikt.

Meer gaslocaties
In en nabij de gemeente Westerveld heeft Vermilion plannen met boren naar gas nabij:
- Vledderveen aan de Janssenlaan,
- Dwingeloo aan Holtien,
- Lheebroek aan De Mussels,
- Een locatie in het Noordoosten van de gemeente,
- Eesveen aan De Wulpen (nieuwe boring op bestaande locatie).
Milieudefensie blijft de ontwikkelingen kritisch volgen.

Overige informatie
Op maandag 23 januari rond 13.30 uur heeft Vermilion op last van Staatstoezicht van de Mijnen (SodM) de gaskraan in Wapse daadwerkelijk
dichtgedraaid.
Zie onderstaande linken naar meer informatie hierover op de site van SodM.

Meer informatie?
De uitspraak staat op de site www.rechtspraak.nl:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:136

Als de link niet werkt zoek dan op genoemde site www.rechtspraak.nl naar: ECLI:NL:RBNNE:2017:136
Zie ook
- het nieuwsbericht op de site van het Staatstoezicht op de Mijnen getiteld “SodM legt gaswinning Vermilion in Wapse stil”:
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2017/01/25/stileggen-gaswinning-wapse
en
- de bijbehorende brief aan Vermilion getiteld “Dwangsombesluit Wapse-Vermilion”:
https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2017/01/25/dwangsombesluit-wapse
Voor meer informatie, neem contact op met westerveld@milieudefensie.nl

Martje Verf tel 06-11401316
Alie Eiting tel 06-82379399.