Lokaal

Milieudefensie Leiderdorp

14 februari 2011

Algemeen

Tijdens de oprichtingsvergadering op 6 december 2007 zijn wij officieel van start gegaan. Wij zijn van mening dat er in Leiderdorp veel draagkracht zal zijn voor natuur- en milieu georiënteerde activiteiten. Zo is er bijvoorbeeld het toenemend sluipverkeer door Leiderdorp, het Tracébesluit A4, en de toenemende druk waaronder het groen in en om Leiderdorp staat. Dit laatste onder meer door de ongebreidelde uitbreiding van bedrijfsgebouwen, de geplande bebouwing en andersoortige ingrepen. Bovendien neemt de luchtverontreiniging in bepaalde gedeelten van ons dorp toe.

We willen ons daarom inzetten voor meer groen in ons dorp, autovrije dagen, het autoluw maken van sommige straten, het bevorderen van opbaar vervoer en het fiets- en wandelverkeer. Ook willen we streven naar meer biologische- en Fairtrade-producten bij lokale winkels, onder meer door mee te doen aan de EKO-tellingen.
De tientallen mensen die zich bij ons hebben aangesloten zullen niet alleen acties en campagnes voeren, maar ook een dialoog aangaan met de lokale politiek.