Lokaal

Milieudefensie Heerhugowaard

Milieudefensie Heerhugowaard

14 februari 2011

Milieudefensie Heerhugowaard is op dit moment geen aktieve afdeling. Heb je interesse om aktief aan de slag te gaan met groen, natuur en milieu in Heerhugowaard en omgeving?

Milieudefensie is altijd op zoek naar mensen met een groen hart die zich lokaal willen inzetten. Voor lokaal voedsel, voor gezonde lucht en voor duurzame energie bijvoorbeeld!
 

Meer weten over de mogelijkheden om aktief te worden in Heerhugowaard en omgeving?

Stuur ons een of bel naar Milieudefensie Landelijk: 020 - 5507 300

Contact

 

Archief

Activiteiten in 2011

  • Milieudefensie Heerhugowaard bestaat waarschijnlijk sinds 1999 en wordt op het ogenblik bemenst door 3 actieve leden. Zij zijn allen autonoom, maar communiceren alles met elkaar. Waar nodig ondersteunen zij elkaar.
  • Het contact met de SWP = Samenwerkende Wijkpanels Heerhugowaard is intensief gebleven. Een wijkpanel probeert de ogen, oren en mond van de wijkbewoner te zijn. Zij hoort van gemeentelijke plannen in hun wijk, bespreekt deze met de bewoners en plaatst ze op de website. Hierdoor veranderden de plannen vaak positief.

Doorvechten tot aan de Raad van State
tegen het doortrekken van de Oost Tangent.

Henk heeft zich van begin 2008 tot en met de datum van zitting op 25-1-2011 van de Afdeling Bestuursrecht van de Rvs bezig gehouden met “Het doortrekken van de Oost Tangent”. Hij wist goed de vinger op de zere plekken te leggen. De weg moest door het bos de Waarderhout, onderdeel van de EHS worden aangelegd. Door zijn alerte manier van het doorlezen van gemeentelijke plannen ontdekte hij dat het College van Heerhugowaard de EHS aan hun laars lapte.

Zijn grondige onderzoeken maakten dat de gemeente ambtenaren bij de Raad van Staten erg veel tekst en uitleg moesten geven en stukken moesten overhandigen, die op dat moment niet “aanwezig” waren.

Op 24-03-2011 deed de afdeling een Tussenuitspraak met toepassing van artikel 46, zesde lid, van de Wet op de Raad van State in het geding. Hieruit blijkt dat de Afdeling van mening is dat het doortrekken van de weg van ‘groot openbaar belang’ is. In het belang bij een spoedige beëindiging van het geschil heeft de Afdeling aanleiding de gemeenteraad op te dragen binnen 13 weken alsnog een compensatieplan voor verlies van een deel van de EHS conform de ‘Spelregels van de EHS’ in het bestemmingsplan op te nemen. De gemeenteraad heeft daar aan voldaan.

Met de Provincie Noord-Holland, vertegenwoordigd door Gedeputeerde J.H.M. Bond, is met de gemeente Heerhugowaard, vertegenwoordigd door burgemeester H.M.W. ter Heegde een overeenkomst gesloten over de  oppervlakte en de locaties van te realiseren nieuw natuur ter compensatie van de vernietiging van bestaande natuur in de Waarderhout. In de overeenkomst staat dat de Provincie oordeelt dat het compensatieplan in overeenstemming is met de ‘Beleidsregel compensatie natuur en recreatie Noord-Holland d.d. 17 december 2007’.

De te compenseren oppervlakte is op grond daarvan gesteld op ca. 4,5 ha. Bij toepassing van genoemde ‘Beleidsregel’ had de compensatie echter ruim 16 ha. moeten zijn! Henk heeft in 2009 veel ondersteuning gehad van MD raadsvrouwe Jacqueline Mineur en haar collega Amarins Thiecke. De uiteindelijke uitspraak was een grote teleurstelling. De contacten van de politieke partijen met ons, staan helaas door machtsvertoon van wethouders weer op een laag pitje. Democratie was ver te zoeken.