Lokaal

Milieudefensie "Goed-Aardig" Heemskerk

Milieudefensie "Goed-Aardig" Heemskerk

14 februari 2011

Over ons

Goed-Aardig is begonnen als vrouw- en milieugroep, opgericht tijdens een milieumarkt in 1989, georganiseerd door het Vrouwenoverleg Heemskerk. Toen ook mannen zich bij ons aansloten werden wij een gemengde milieudefensiegroep. Wij hebben onze naam Goed-Aardig gehouden. De groep is klein en de leeftijd hoog. Wel hebben we bekendheid onder de bevolking, die het milieu graag aan ons overlaat.

Doe mee!

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich net als wij met hart en verstand willen inzetten voor groen, natuur en milieu in Heemskerk en omgeving. Heb jij goede groene ideeën, organisatorisch talent, verstand van websites en/of gewoon goede zin, meld je dan aan via of telefoon.

Contact

 • Plaats: Heemskerk
 • Oprichtingsjaar: 1989
 • Contactpersoon: Joke Hoobroeckx-Dooren
 • Contact: heemskerk@milieudefensie.nl of 0251 232 155
 • Penningmeester: Marianne van Gemert-de Vries, 0251 242 963
 • Aantal aktieve leden: 5
 • Website: www.goed-aardig.nl

Onze plannen voor 2015

 • Posters over milieuacties ophangen in etalage van een leegstaande bouwmarkt
 • Tentoonstelling naar aanleiding van 25 jaar Goed-Aardig Heemskerk in het gemeentehuis
 • Ekotellingen blijven doen in Heemskerk
 • Meedoen met landelijke acties voor zover we dat nog kunnen

Onze hoogtepunten van 2014

 • Foto Goed-Aardig Heemskerk2Op 30 januari sprak de raad zich uit over de plannen om de overgebleven monumentale bomen op de oprijlaan te kappen. Tot grote vreugde van de actiegroep en Goed-Aardig spraken 19 raadsleden zich uit tegen de kap en 5 stemden voor de kap. Wij zijn blij met deze uitslag voor de 4000 ondersteuners met een handtekening of e-mail, voor de kunstenaars die de bomen hebben vastgelegd en geëxposeerd. Voor de 89 indieners van een zienswijze en de politiek. Het bewijst dat volksvertegenwoordigers rekening houden met de mening van de bevolking en zonder last hun stem hebben uitgebracht, zoals in artikel 27 van de Gemeentewet wordt bepaald. Maar de strijd is nog niet gestreden, zie jaarverslag 2014.
 • Op 3 juni vierden we ons 25-jarig jubileum met een fotoactie voor onze opnieuw beschilderde MoederAardebol in het centrum en de uitgave van een klein boekje met een overzicht van 25 jaar actievoeren.
 • Zelfs in een boekje over de burgemeesters heeft Goed-Aardig zich een plaatsje verworven in de geschiedenis. Met de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Joop Floor hebben nu alle leden van Goed-Aardig een lintje. Daar zijn we eigenlijk wel een beetje trots op.

 

Archief

Jaarverslag Goed-Aardig 2014:
25 jaar actievoeren met een glimlach

 • Foto Goed-Aardig Heemskerk

  Goed-Aardig maakt deel uit van de actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette. In 2011 kondigde de PWN -de beheerder van landgoed Marquette - aan dat er 59 monumentale bomen zouden worden gekapt –zonder kapvergunning-op de oprijlaan naar het kasteel. 4000 handtekeningen steunden ons protest. Het werd een langdurige strijd. Milieudefensie machtigde ons om zonodig namens de vereniging in beroep te gaan tegen een kapvergunning. Aanvankelijk kwam er een voorlopige besluit van het college van B. en W tot kappen. Maar vanwege de vele fouten in de procedure werd het besluit ingetrokken. 89 zienswijzen werden ingezonden. Inmiddels hadden we een burgerinitiatief gestart. In januari 2014 besloot de gemeenteraad met 19 tegen 5 stemmen dat de bomen niet gekapt zouden worden. Daarna heeft PWN toch toestemming gekregen om 7 bomen te kappen wegens omvalgevaar. Met de rug tegen de muur, omdat de toegang tot het terrein zou worden afgesloten, werd ermee ingestemd dat er 7 bomen gekapt werden op het laatste nippertje voor het broedseizoen (er was voor 15 bomen een kapvergunning aangevraagd). Behalve een gesprek met de gemeente en PWN is er niets meer gebeurd in 2014. De 52 bomen staan er nog. Maar de strijd is nog niet gewonnen. Wij lieten postzegels maken van de oprijlaan in volle pracht.
 • Wij schreven een zienswijze tegen de kap van 90 bomen bij de entree van Heemskerk voor de aanleg van een rotonde.
 • Op Internationale Vrouwendag, Aardedag 22 april, op onze verjaardag én bij de opening van een repaircafé, deelden we zaad uit voor bij-vriendelijke bloemen
 • Door het aankleden van bomen en onze Heemskerkse Ezel (bijnaam van een Heemskerker) vierden we de Warme Truiendag met als motto  Doe de bomen (g)een das om, en zamelden warme kleren in voor Oekraïne.
 • We brachten ook Earth Hour en de Nacht van de Nacht onder de aandacht
 • Op 3 juni vierden we ons 25-jarig jubileum met een fotoactie voor onze opnieuw beschilderde MoederAardebol in het centrum en de uitgave van een klein boekje met een overzicht van 25 jaar actievoeren. We besloten we om na een jaar een tentoonstelling te organiseren in het Gemeentehuis. Ook kwam de vraag op of wij zouden stoppen of doorgaan.
 • Op de Dag van de Ouderen deelden we folders uit over de verspilling van voedsel en de Doggy Bag.
 • Op de Dag van de Duurzaamheid lazen Marianne en Joke bij radio Heemskerk voor uit het boek van dr. Finney van prinses Laurentien. Op 11-11 bezochten de elfjes weer de oprijlaan als steun voor de bomen.
 • We werden uitgenodigd door de Milieudienst IJmond om mee te doen met een markt over alternatieve energie.
 • Joke en Marianne waren aanwezig bij enkele bijeenkomsten van Milieudefensie.
 • We verzamelden op bescheiden schaal handtekeningen tegen Schaliegas en voor Koe in de Wei en tegen Kernwapens op een tentoonstelling van Vrouwen voor Vrede over Hiroshima. We deden mee aan Earth Alarm. De machtiging voor de actie tot behoud van de bomen werd verlengd.
 • Nog altijd is Joop Floor officieel betrokken bij de Schipholproblematiek. Hij vertegenwoordigt Goed-Aardig  in de Milieufederatie Noord Holland en houdt zich bezig met de waterproblemen , vogels en boommarters. Hij organiseert rondleidingen.
 • Goed-Aardig maakt ook deel uit van het platform Heemskerk Kijkt Verder, dat voor de gemeente aandacht besteedt aan de Millenniumdoelen. In dit kader werden ook mobieltjes en laptops ingezameld voor de actie Master Peace van Vrouwen voor Vrede. Ook de Moedernacht en de kerstmarkt met fakkelwake voor Dag van de Mensenrechten deden we gezamenlijk.
 • Zelfs in een boekje over de burgemeesters heeft Goed-Aardig zich een plaatsje verworven in de geschiedenis. Met de uitreiking van een koninklijke onderscheiding aan Joop Floor hebben nu alle leden van Goed-Aardig een lintje. Daar zijn we eigenlijk wel een beetje trots op.

Jaarverslag Goed-Aardig 2011:
22 jaar actievoeren met een glimlach

 • Op Aardedag en op 3 juni, onze verjaardag, vroegen wij aandacht voor de bijen, die met uitsterven worden bedreigd. Wij deelden ons jaarboekje, zakjes bijvriendelijk bloemenzaad en Fairtrade frisdrank uit aan mensen, die meededen met een quiz in een kring met logo’s.
 • Persoonlijk: Sinds enkele jaren heeft onze groep dezelfde samenstelling: Ilse, Joke, Joop, Marianne en Tineke. Mieke, nog steeds actief in haar woonplaats Velsen, hielp zo nu en dan een handje. Gemiddelde leeftijd boven de zeventig, zo nu en dan krikkemikkig, maar enthousiast. Joke en Marianne werden met 38 andere actieve leden verrast met een grote bos bloemen en een persoonlijk bezoek t.g.v. het veertig jarig bestaan van Milieudefensie. Onze groep werd bezocht door Hans Berkhuizen en Job van den Assem. We verloren Theo van Son, medewerker van de Milieudienst, Jacques Tuinder, een wijze fan, 40 jaar vechtend tegen onnodige blindheid in de wereld en Kees, de man van Mary Louw en een van de eerste MD leden.
 • Acties Milieudefensie: We bezochten een ALV, het jubileumcongres/feest en Actieve Ledendagen. We deden mee met de EKO-tellingen, ook in buurstad Beverwijk, en met Earth Alarm. Marianne deed, ongeacht lichamelijk ongemak, mee aan de acties tegen megastallen, Shell acties, startactie EKO-tellingen en was weer miss Piggy. Zij verzamelde informatie over de materialen in het nieuwe gemeentehuis. Tot haar spijt werden haar onderzoeksgegevens niet opgenomen in het boek Van Oerwoud tot Overheid.
 • Samenwerking met andere organisaties: We zijn aangesloten bij het platform Heemskerk Kijkt Verder, de stichting Vrouwenoverleg Heemskerk en de commissie Duurzaamheid van de Nederlandse Vrouwenraad. We ontvangen uitnodigingen en informatie van de Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieu,Greenpeace, Wise, stichting de Noordzee, de Fietsersbond e.a. Joop is nog steeds bewonersvertegenwoordiger in het CROS . De IJmondgemeenten zegden het lidmaatschap van CROS op. Dit deed nog meer een beroep op de tijd en inzet van de burgerleden en de clusters. Hij is actief lid van IVN en KNNV heeft bemoeienis met de ecologische hoofdverbinding en groen waterplan IJmond en heeft een zienswijze ingediend en ingesproken over de natuurfunctie van het park rondom kasteel/jeugdherberg Assumburg en de ondergrondse resten van kasteel Oud-Haerlem. Joke heeft contacten met de wereldwijde “’groene” Esperanto beweging.
 • Gemeente: We bezochten commissie- en raadsvergaderingen en hadden een gesprek met de wethouder en de Milieudienst IJmond. We waren aanwezig bij de opening van het redelijk duurzame nieuwe gemeentehuis. We waren teleurgesteld dat de gemeente niet mee wenste te doen met de fakkelwake t.g.v. de Dag van de Mensenrechten. We werden uitgenodigd bij de “ opening” van het eerste gesubsidieerde groene dak.
 • Joke vertegenwoordigt Goed-Aardig in de actiegroep Behoud bomen oprijlaan Marquette. In oktober zouden 58 monumentale bomen worden gekapt. Vanwege het ontbreken van een omgevingsvergunning i.v.m. de monumentenstatus van kasteel Marquette, is de kap uitgesteld. Er is een overleg met beheerder PWN beloofd. Heemskerkers en bezoekers staan achter ons met 2250 handtekeningen verkregen tijdens de harddraverij, buurtbijeenkomst, in winkels, per e-mail en een tafeltje bij de voordeur. In hetzelfde natuurgebied landschap Marquette werd binnen 14 dagen aan een particulier een vergunning voor de bouw van een huis en een garage van liefst 20 meter verleend. Joke heeft bezwaar aangetekend. Zij probeert de raad in te schakelen en te wijzen op de procedurefouten die zijn gemaakt. In het begin van het jaar was er al een groot stuk bos in het natuurgebied gekapt voor de uitbreiding van de begraafplaats. Wij vroegen de gemeente – tevergeefs - om een treurwilg te planten vanwege de bedroefdheid van de hele bevolking. Eind 2011 vroegen we aan de gemeente om een openbaar tappunt voor kraanwater.
  Bij de opening van het seizoen voor de ouderen bemensten Tineke en Ilse een druk bezochte kraam met een handtekeningenactie voor het behoud van de bomen op de oprijlaan van rijksmonument landgoed Marquette. Op 10-10-2011 deden we een beroep via een persbericht om mee te doen door een dag minder energie te gebruiken. Op 11-11-11, de Dag van de Duurzaamheid, lazen Marianne en Joke voor uit Mr. Finney en de andere kant van het water, het tweede verhaal van prinses Laurentien op Radio Heemskerk.
  Marianne deed dit ook in klassen van een basisschool. Op deze dag bezochten 11 Elfjes de bedreigde oprijlaan van Marquette met goede raadgevingen voor onze leefomgeving. De blauwe Elf van het schone water werd ontvoerd en teruggevonden in een sloot. Deze kleine actie kreeg veel belangstelling in de pers.
 • Publiciteit: Interviews radio Beverwijk en Heemskerk over acties. Persberichten in dagblad en reclamebladen en radio en TV Noord-Holland.
 • Warme Truiendag i.s.m. Kringloopwinkel. Wij kleedden onze ezel weer warmpjes aan en hielden een ruilactie van truien.
 • Wij riepen in interviews en persberichten op mee te doen met Earth Hour en wandelden in de Nacht van de Nacht door het Marquettebos met voorlezing van het boekje “Bange Bomen”.
 • We zaten aan tafel bij de Dag van de Dialoog en namen deel aan Beursvloer en computerles van de Vrijwilligerscentrale.
 • Op de dag voor Moederdag vroegen wij aandacht voor de Moedernacht, i.v.m. Millenniumdoel 5, de bestrijding van de moedersterfte.
 • En verder ook nog: De tuinen van Marianne en Joke zijn tuinreservaten van Vroege Vogels geworden; Marianne bezocht in Amsterdam de première van de film Silent Snow; Achter kasteel/jeugdherberg Assumburg is een vuilstortplaats veranderd in een prachtige kasteeltuin, zoals die er vroeger ook was. De rozentuin en groentetuin worden bijgehouden door vrijwilligers; Op de bedrijvendag in Wijk aan Zee en een bijeenkomst van ondernemers in park Assumburg bleek dat er ondanks de maatregelen van de regering, veel belangstelling bestaat bij bedrijven voor duurzaamheid. Door een bedrijf dat zich specialiseert in afbreekbaar plastic werd de link gelegd met de plastic soup in de oceanen. Er is een groen gaspunt IJmond geopend; We hielpen een middelbare scholier met een scriptie over Schiphol en gaven adviezen van allerlei aard; We krijgen veel informatie van Tata Steel en proberen daar iets mee te doen.