Nieuws

Inspraak bij Haarlemse gemeenteraads- commissie om begroting & mobiliteitsfonds

Inspraak bij Haarlemse gemeenteraads- commissie om begroting & mobiliteitsfonds

07 november 2015

Vanwege de relatie van het Mobiliteitsfonds met de Programmabegroting 2016-2020 heeft Milieudefensie onlangs de "Raadscommissie beheer" toegesproken, én verzocht om de betaling aan dit fonds fors te verminderen. Dat mobiliteitsfonds is bedoeld om met startkapitaaltjes een begin te maken met de aanleg van nieuwe infrastructuur in de regio Zuid-Kennemerland als gevolg van wegenbouw plannen uit de "Regionale bereikbaarheidsvisie".

Volgens afspraak uit 2011 moeten de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort, van 2013 t/m 2027 jaarlijks betalen aan het geldpotje van de "Regionale Bereikbaarheidsvisie". Maar de plannen voor nieuwe wegen en tunnelprojecten zijn nu achterhaald: het autoverkeer groeit al ongeveer 10 jaar niet meer, de werkgelegenheid is gedaald, en de bouw van 10000 woningen is geschrapt. Bovendien zouden de infraprojecten nieuw autoverkeer naar Haarlem lokken, waarbij Haarlem als doorgaande verbinding wordt gebruikt in plaats van de A9. Omdat er in de bereikbaarheidsvisie ook investeringen voor fiets- en openbaar vervoer staan pleiten we er voorlopig nog niet voor om het fonds op te heffen.

Volgens afspraak moet de gemeente Haarlem € 13,6 miljoen van de in totaal € 19,5 miljoen betalen, dat is gemiddeld € 0,9 miljoen per jaar t/m 2027, terwijl ze al een flinke betalingsachterstand heeft. In deze tijd waarin Haarlem uiterst behoedzaam moet omgaan met zijn financiën zal een besparing op de inleg aan het mobiliteitsfonds toch welkom zijn?

Hieronder de inspraaktekst:

Inspraak Commissie beheer- stadhuis Haarlem- 15-3-2012 -2.jpg

Inspraak Commissie beheer, 5-11-2015: “Begroting~~Regionaal mobiliteitsfonds”                      

Geachte Raadsleden,

In de Programmabegroting 2016-2020 staat op pagina 96:  De pijlers onder het Haarlemse mobiliteitsbeleid zijn de regionale Bereikbaarheidsvisie en de Parkeervisie.

Over die bereikbaarheidsvisie willen we het nu hebben. Want die gaat deze gemeente de komende jaren ruim een miljoen €  per jaar kosten terwijl de uitgangspunten intussen achterhaald zijn. Dát miljoen moet u in het bereikbaarheidsfonds storten, waar dan later hoofdzakelijk allerlei grote wegen- en tunnelprojecten uit kunnen worden betaald.

De bereikbaarheidsvisie is gebaseerd op aannamen over de groei tussen 2005 en 2020 van het verkeer en de werkgelegenheid, en op 10.000 woningen in de Haarlemmermeer. Al die verwachtingen zijn niet uitgekomen. Het autoverkeer groeit al ongeveer 10 jaar niet meer, de werkgelegenheid is gedaald en die 10000 woningen zijn geschrapt.

De investeringen in nieuwe wegen en tunnels zijn daarom intussen overbodig geworden. Behalve dat die investeringen overbodig zijn, zijn zij vaak ook schadelijk (volksgezondheid). Nieuwe wegen en tunnels tasten het landschap en de habitats van dieren aan. Zij lokken nieuw verkeer naar Haarlem, waarbij Haarlem als doorgaande verbinding wordt gebruikt in plaats van de A9. Milieudefensie dringt er daarom ook op aan te stoppen met het idee dat we een ringweg nodig hebben. En neem nou het verreweg duurste onderdeel uit de bereikbaarheidsvisie; de Duinpolderweg, de nut & noodzaak kan nog steeds niet duidelijk worden aangetoond en het projectteam wringt zich in allerlei bochten om verschillende tracé ’s op de kaart te houden. Dus dat project kan makkelijk sneuvelen. Zie ook: www.geenduinpolderweg

Er staan ook investeringen voor fiets- en openbaar vervoer in de bereikbaarheidsvisie, dat mag ook wel want het is gemeentelijk beleid om duurzame vormen van vervoer te stimuleren.

Wij van Milieudefensie-Haarlem raden u dringend aan om de inleg in het bereikbaarheidsfonds nu minstens te hal-veren en de miljoenen € ’s  die u daarvoor in de begroting hebt gereserveerd dan te gebruiken voor nuttige dingen.  Volgens het Meerjarenoverzicht reserves op pagina 210 van de begroting bedraagt die reservering  t/m 2019  maar liefst 4,769 miljoen. Dat kan dus een stuk minder terwijl er toch geld overblijft voor bv. de simpele aanleg van een vrije busbaan op de Zeeweg (het asfalt ligt er al).

Dank voor uw aandacht,

Namens ver. Milieudefensie afd. Haarlem, H.V.