Nieuws

Gevelverlichting actie met uitreiking onderscheiding succesvol afgesloten

Gevelverlichting actie met uitreiking onderscheiding succesvol afgesloten

23 oktober 2014

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Milieudefensie-Haarlem op 20 oktober reikte nachtburgemeester Dolly Bellefleur, samen met afdelingsvoorzitter Henk Verboon een onderscheiding uit aan directeur Luigi Prins van COBRASPEN Vastgoed Ontwikkeling. Cobraspen kreeg de onderscheiding in het kader van de actie “Gevelverlichting Uit!”. Die actie heeft tot doel dat OMHOOG-schijnende gevelverlichtingen ’s nachts niet meer branden. 30 Pand-'beheerders' (zie lijst) gaven gehoor aan deze actie, waarbij Cobraspen met 4 gebouwen waar de gevelverlichting voor middernacht wordt uitgeschakeld, de beste bijdrage leverde. De onderscheiding bestaat uit een huldetekst met foto van de Randstad bij nacht, gemaakt door André Kuipers vanuit ruimtevaartuig ISS.

 

Op de foto van André Kuipers is pijnlijk duidelijk te zien hoe weinig nachtelijk duister er in de Randstad nog over is. Naast de lichthinder aan mensen en flora wordt vooral het nachtelijk dierenleven hierdoor ernstig verstoord (veel dieren, zoals [trek]vogels, nachtvlinders, vleermuizen, uilen, egels, vossen, zijn ’s nachts actief en hebben het duister nodig voor hun levenswijze). Wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar liet in een presentatie ook zien dat er in de stad weinig meer te zien is van de nachtelijke sterrenhemel. Wie in Nederland de Melkweg wil zien moet naar de Waddeneilanden of Zeeland. De gevelverlichtingen zijn hierbij grote boosdoeners omdat ze omhoog schijnen en een groot deel van het licht onbenut de nachtelijke hemel bestraald. Daarnaast is het ook een vorm van energieverspilling en levert het dus via verbranding van fossiele brandstoffen ook een ongewenste bijdrage aan de luchtvervuiling. 

Onderscheiding Cobraspen
Nachtburgemeester Dolly Bellefleur en Milieudefensie voorzitter Henk Verboon overhandigen de onderscheiding aan directeur Luigi Prins (links) van Cobraspen Vastgoedontwikkeling
GevelverlichtingALVCarlKoppeschaar20102014.jpg
Wetenschapsjournalist Carl Koppeschaar over de lichtvervuiling

Ruim 3 jaar geleden bleek na enkele nachtelijke inspectietochten in vnl. Haarlem centrum en zuidwest, dat veel panden door omhoog schijnende gevelverlichting 's nachts overdadig verlicht zijn. Daarom schreef Milieudefensie-Haarlem dik 40 bedrijven en instellingen aan met het beargumenteerde verzoek die gevelverlichting om middernacht (wintertijd om 23.00 uur) uit te schakelen. Op de website: www.platformlichthinder.nl is uitvoeriger te lezen waarom het nachtelijk donker belangrijk is en lichthinder moet worden bestreden. Deze actie werd ondersteund door Platform Lichthinder, de Haarlemse volks-sterrenwacht Copernicus, en de Gemeentelijke afdeling DeGroeneMug i.v.m. Haarlem Klimaatneutraal.

Oktober 2014 zijn er 30 positieve reacties; (eigenlijk brandt nu op zo'n 50 adressen de gevelverlichting in de nacht niet meer omdat de organisaties “Stichting Haarlem Lichtstad” en de “Gemeente Haarlem” meerdere adressen vertegenwoordigen).  Lijst aangepast najaar 2017.

Wij zijn zeer verheugd over deze positieve respons!  Maar er is helaas ook nog een aantal 'achterblijvers' die niet of negatief reageerden. Daarvan kregen enkele op 28-10-'11 te maken met een actie: video-filmpje

 1. Stedelijk Gymnasium. De grond-spotlights voor het gebouw Prinsenhof gaan in de zomertijd om 24.00 uur en 's winters om 23.00 u uit. De uitschakeltijden zijn overeenkomstig het verzoek van Milieudefensie-Haarlem.
 2. Provincie Noord-Holland. Gebouw aan de Paviljoenslaan: de gevelverlichting wordt voortaan om 23.30 uur uitgeschakeld. Er wordt gebruik gemaakt van een beperkt aantal schijnwerpers met energiezuinige beamerlampen van 35W. Aan de Dreefzijde wordt de fraai gerenoveerde bebouwing met een rij grondspots beschenen die ook om 23.30 uur gedoofd worden.
 3. LAM ERA makelaars. Raamsingel: gevelverlichting gaat i.p.v. rond 01.00 uur, voortaan om 23.00 uur uit. Ook bekijkt men of er energiezuinigere lampen toegepast kunnen worden.
 4. Van Lanschot Bankiers. Florapark: de 'aanlichting' van het kantoorpand wordt omstreeks 21.30 u uitgeschakeld! (zomertijd 22.30). De beveiligingsverlichting zal met behulp van schemerschakelaar + bewegingsmelder ook uit zijn als er geen beweging wordt gedetecteerd. Bij bijna alle 21 panden in Nederland wil men ongeveer dezelfde maatregelen nemen als in Haarlem. Hiermee verwacht Van Lanschot flink op energiekosten te besparen.
 5. Gambling Hall. Botermarkt: met een tijdklok gaan de gevellampen omstreeks 23.30 uur uit (geen lichtoverlast voor mensen die er boven wonen!).
 6. Flynth accountants (Cobraspen). Kennemerplein: de gevelverlichting gaat tijdens de wintertijd om 23.00 uur en in de zomertijd om 24.00 uur uit.
 7. Kantoorgebouw Oosterduyn (o.a. Compaan brandstoffen,  Polak/Van der Linden assurantiën). Zenegroenkade / W-Randweg: de 4 op de grote voorgevel gerichte schijnwerpers gingen jarenlang omstreeks middernacht uit. Helaas bleven de lampen in 2015 tot ongeveer halverwege de nacht branden. Maar na correspondentie met de VvE van het kantoorgebouw, gaat de gevelverlichting sinds dec. 2015 's avonds om kwart over 11 uit (wintertijd)
 8. xxxxx
 9. IQU (technologie- en marketingbedrijf). Kenaupark: had rond de kerstdagen 2011 een spectaculaire gevelverlichting (“Strobovilla”). Na een gesprek met Milieudefensie-Haarlem heeft iQU aangekondigd geen gevelverlichting meer te zullen opstellen. iQU vindt met name een goed zichtbare sterrenhemel belangrijk.
 10. Rabobank. Dreef: de gevelverlichting is voorjaar 2012 voorzien van energiezuinige ledlampen en gaat voortaan om 23.00 uur uit. De aansturing van de lampen gaat d.m.v. tijdschakelaar en lichtsensor. De Rabobank wil landelijk met een pakket maatregelen komen om het energieverbruik met 20% te reduceren. Hoewel gevel-verlichting daar maar een klein percentage van uitmaakt, vindt men gevelverlichting 'dimmen' een goed voorbeeld van energiebesparing.
 11. Köster advocaten. Dreef: heeft de uitschakeltijd van de schijnwerpers vervroegd naar 23.45 uur.
 12. Josephkerk. Jansstraat: de gevelverlichting wordt om 24.00 uur zomertijd uitgeschakeld.
 13. Napoli restaurant. Houtplein: de gevelschijnwerpers gaan tussen 22 en 23.00 uur uit (sluitingstijd), de meeste zijn bovendien in 2012 vervangen door mooie hanglampen.
 14. Blaauw advocaten. Schotersingel: de gevelverlichting gaat in de zomertijd even na 24.00 uur uit, tijdens de wintertijd een uur eerder.
 15. Huizenstede makelaardij. Schotersingel: de 'gevelschijnwerpers' gaan 's winters omstreeks 23.30 uur uit.
 16. 2Contact callcenter (Cobraspen). Prins Hendrikstraat: de gevelverlichting gaat omstreeks 23.00 uur uit.
 17. Schröder danscentrum. Raamsingel: de buitenverlichting wordt voortaan om 00.30 uur uitgeschakeld. Vanwege de bedrijfsvoering tot in de late avond is eerder uitschakelen van de lampen niet mogelijk.
 18. Laus c.s. advocaten. Nieuwe Gracht: heeft voorjaar 2012 een tijdschakelaar geïnstalleerd waarmee de lampen om ongeveer 23.30 uur uitgeschakeld worden.
 19. Paterskerk. Nieuwe Groenmarkt: de gevelverlichting wordt nu om 24.00 uur uitgeschakeld.
 20. Stichting Haarlem Lichtstad: organiseert m.n. de gevelverlichting bij tientallen winkelpanden in de Barteljorisstraat en Zijlstraat. Bijna alle lampen gaan voortaan om 24.00 uur uit (tijdens de wintertijd om 23.00 uur). Er is soms overleg over diverse verlichtingsobjecten (Stadsschouwburg en Nieuwe kerk).
 21. Stadsschouwburg. Wilsonsplein: op initiatief van Stichting Haarlem Lichtstad is er sinds nov.'12 nu eindelijk een beschaafde, sfeervolle en energiezuinige (led) gevelverlichting. De lampjes worden om 24.00 uur uitgeschakeld.
 22. Hoff advocaten. Florapark: de gevelaanlichting zal 's nachts niet meer branden, maar gaat door middel van een nieuwe klokschakelaar, voortaan om 23.30 uur uit!
 23. Imbema (hoogwaardige technische goederen). Mauritsstraat: de gevelverlichting gaat voortaan in de wintertijd omstreeks 22.30 uur uit (zomer 23.30 uur).
 24. Meijer & Sarin advocaten. Verspronckweg: de gevelverlichting wordt nu omstreeks middernacht uitgeschakeld. Voor een naamreclamebord blijven er echter nog wel 2 kleine spotlights branden.
 25. JRS makelaars. Van Eedenstraat: Is van plan om in plaats van de hele nacht brandende gevel-spotlights, minder energie-verspillende lichtreclamebalken toe te passen. In afwachting daarop zijn de gevellampen sinds zomer 2013 helemaal uitgeschakeld. Sinds begin 2015 functioneren ze weer, maar de schijnwerpers worden nu keurig om 23.00 uur uitgeschakeld.
 26. La Place Dreefzicht, restaurant. Fonteinlaan: de gevelverlichting zal 's nachts niet meer branden! "Dreefzicht" gelegen langs de Haarlemmerhout, heeft ons begin 2013 laten weten dat de gevelverlichting tussen 23.00 uur en 06.00 uur uitgeschakeld zal zijn. De beveiligingsverlichting werkt met behulp van bewegingssensoren.
 27. De Gemeente Haarlem: die er inmiddels voor zorgt dat de aanlichting van De Waag, Amsterdamse poort, Bavo-kerk en molen De Adriaan om middernacht uitgeschakeld wordt (maar helaas die aan de achterkant van 't Stadhuis, de Bakenesserkerk, en onder bomen op de Botermarkt en in de Prinsenhoftuin, nog tot in de nacht laat branden!), heeft op ons verzoek eind 2013 met Connexxion geregeld, dat de spotlights onder bomen op het Stationsbusplein, niet meer de hele nacht blijven branden maar tegen 01.00 uur gedoofd worden. Ondanks dat dit Led-verlichting betreft vindt Milieudefensie dit niet meer dan logisch omdat er op dat busplein meer dan voldoende openbare verlichting is. Bovendien is omhoogschijnende verlichting onder bomen ook niet bepaald natuurvriendelijk. - Helaas blundert de gemeente sinds 2014 met de technische realisatie hiervan!
 28. Sociëteit Vereeniging. Zijlweg: met ingang van voorjaar 2014 brandt de gevelverlichting alleen maar tijdens een 'activiteit' in het pand, en zal dus voortaan bij menselijke afwezigheid ’s nachts niet meer blijven branden. Dat is een groot verschil met voorheen toen de gevelverlichting elke avond en nacht ingeschakeld was!
 29. Siebert & Becker advocaten (Cobraspen). Florapark: verhuurder Cobraspen heeft februari '14. toegezegd dat ze de gevraagde aanpassingen zullen verrichten om zorg te dragen dat de gevelverlichting om 23:00 uur uit gaat bij dit pand (en hun pand aan Wilhelminastraat 43a). Per mei 2014 bleek inderdaad dat die verlichting niet meer de hele nacht brandt!
 30. Cobraspen Vastgoedontwikkeling (diverse huurders). Wilhelminastraat: augustus 2014. bleek dat Cobraspen de eerder aan Milieudefensie toegezegde aanpassingen had uitgevoerd zodat de gevel-spotlights aan dit grote pand niet meer 's nachts branden maar voortaan om 23:00 uur uit gaan.
 31. Rijksvastgoedbedrijf. Florapark 1: de sterke schijnwerperlampen (waarvan er 1 meer een boom dan het gebouw beschijnt!) die voorheen de hele nacht brandden, gaan sinds november 2015 om 23.30 uur uit (zomertijd 00.30).
 32. Noord-Hollands Archief. Jansstraat: de gevel- en torenverlichting brandt alleen tussen 22 en 24 uur zomertijd.
 33. Verhuurpand Cobraspen. Prinsen Bolwerk: op 2 na gaan sinds juli '16 de schijnwerpers rondom het pand omstreeks 23.00 uur uit. Zoals aan ons beloofd worden na enig gesleutel aan de 'verlichtingstechniek'  die laatste 2 sinds najaar 2017 ook s' avonds gedoofd.
 34. NewStar AV & IT products (diverse huurders). Wagenweg (hoek Florapark): de schijnwerper-verlichting gaat sinds november '16 om middernacht uit.
 35. Boonstra Heijmeijer Makelaars & Taxateurs. Fonteinlaan: nadat voorheen de gevelverlichting de hele nacht brandde, worden nu de schijnwerpers in de wintertijd om 23.00 uur uitgeschakeld.

Cobraspen Wilhelminastraat
Pand van Cobraspen; Wilhelminastraat 43a. De gevelverlichting gaat om 23.00 uur uit

Pand SWDV advocaten de hele nacht in het licht
Het pand van SWDV advocaten de hele nacht in het licht badend !

Cobraspen Vastgoedontwikkeling (met medewerking van haar huurders) kreeg de onderscheiding uitgereikt omdat omstreeks 23.00 uur de gevelverlichting wordt uitgeschakeld van de panden: Florapark 7, Kennemerplein 20, Prins Hendrikstraat 1 en Wilhelminastraat 43a.

Daartegenover staan degenen die negatief of niet reageerden, zoals: Spectrum advocaten op Van Eeden-straat 7, Teva Pharmachemie aan Swensweg 5, Vereniging van Eigenaars van Koningstraat 20-22  (juli 2014 vond daar een vervolgactie plaats: Bekijk een filmpje van die nachtactie),  en SWDV advocaten op Dreef 48, die de schijnwerpers voor beveiliging nodig vinden. Volgens Milieudefensie kan dan beter omlaag gerichte (doelmatiger/zuiniger) i.p.v. omhoogschijnende verlichting toegepast worden. Door toepassing van een combinatie van schemerschakelaar en bewegingsmelder is het ook niet nodig dat deze beveiligings-verlichting de hele nacht brandt! (zie de lijst voor enkele voorbeelden).

Pand Spectrum advocaten de hele nacht in de schijnwerpers
.Gevel Spectrum advocaten 's nachts in een fel schijnwerperslicht.