Nieuws

Duinpolderweg prestigieus, nut en noodzaak een wassen neus!

Duinpolderweg prestigieus, nut en noodzaak een wassen neus!

04 maart 2015

Dat kan wel gesteld worden van de aanlegplannen voor de Duinpolderweg bij Hillegom. Het is niet alleen de conclusie van Milieudefensie-Haarlem en de Stichting Milieu- en Natuur-bescherming Kennemerland, maar ook van de andere organisaties die als tegenstanders van deze overbodige weg samenwerken in het "Platform NOG" (Noordelijke ontsluiting greenport). Daarom iets om rekening mee te houden i.v.m. de Provinciale verkiezingen.

Bij de Provinciale verkiezingen op 18 maart gaat het natuurlijk niet alleen over deze weg die overlast gaat geven in onze regio, want wie de media volgt treft soortgelijk doordrammen van provinciaal bestuurders ook bij andere projecten aan. Bovendien gaat het verlies van uniek Hollands natuur- en cultuurlandschap, dat ingrijpend en voor altijd wordt veranderd, ons allen aan.

Daarom volgt hier een korte uiteenzetting die u kan helpen bij uw stemkeuze i.v.m. omstreden dure projecten zoals de Duinpolderweg, zie ook: www.geenduinpolderweg.nl . In de kieswijzer (onder actueel) kunt u zien hoe de verschillende politieke partijen denken over infrastructurele projecten in het algemeen en over de Duinpolderweg in het bijzonder. Dit is gebaseerd op de partijprogramma’s, aangevuld met 'onze' ervaringen.

Niet nodig, niet noodzakelijk!
De Duinpolderweg, een pittoreske naam voor een megaproject, waarbij er een snelweg wordt aangelegd tussen de N206 bij Noordwijkerhout en de A4. Op deze weg worden zo’n 30.000 vervoersbewegingen per dag verwacht. Inmiddels is duidelijk dat de verkeersdrukte in de dorpskernen van Bennebroek, Vogelenzang, Hillegom, De Zilk en Heemstede zeer sterk zal toenemen door de aanzuigende werking van deze nieuwe verbinding naar de A4. En dat terwijl één van de doelstellingen van aanleg van de nieuwe weg juist vermindering van het verkeer door de kernen is!! Bovendien maakt de Duinpolderweg letterlijk de weg vrij voor de Bollenstad: grootschalige woningbouw in de Duin- en Bollenstreek. Wij betwijfelen ook of er bij de plannen goed rekening wordt gehouden met de al geplande Hoogwaardig Openbaar Vervoer corridor Noordwijk-Schiphol; leg bv. die éérst maar eens aan. Het is so-wie-so beter om als eerste aan milieuvriendelijk en comfortabel OV te werken.

Provinciaal bestuur Noord-Holland dramt door.
Als het aan sommige provinciale bestuurders ligt komt de weg er, ook al is het hen nog steeds niet gelukt om nut & noodzaak van deze kostbare Duinpolderweg op overtuigende wijze aan te tonen. Oftewel, er wordt een ‘oplossing’ gepresenteerd, maar het probleem is helemaal niet duidelijk’. De Commissie voor de MER (Milieu Effect Rapportage) heeft in augustus 2013 nadrukkelijk het advies gegeven nut en noodzaak eerst deugdelijk te onderbouwen en het zoekgebied te vergroten. Helaas gaat het provinciebestuur van N.H. en Z.H. selectief om met deze adviezen en heeft zij een groot deel daarvan gewoon genegeerd. Dit blijkt uit de Actualisatie Bereikbaarheidsstudie Grensstreek die in december bekend is gemaakt.
Opnieuw zijn oude cijfers toegepast, ditmaal met een verkeersmodel (Venom) van Stadsregio Amsterdam, waaraan de Bollenstreek is ‘vastgeplakt’.
Twee onafhankelijke deskundigen stellen in hun contraexpertise dat de oplossingsrichtingen (de ‘bouwstenen’) getoetst zijn aan de bestuurlijke opgaven en ten onrechte niet vertaald zijn naar onderbouwde doelstellingen. Er is geen onderzoek gedaan naar concreet aanwijsbare knelpunten en nut en noodzaak is nog steeds niet aangetoond. Het Actualisatierapport is niet bruikbaar om tot conclusies te komen. Hun advies en gelukkig van steeds meer politieke partijen is om nieuw onderzoek te starten op basis van de adviezen van de Commissie voor de MER en betrouwbare en onderbouwde verkeersprognoses.