Haarlem

Nieuw bij Milieudefensie Haarlem

15 februari 2011 02 maart 2018

Ook farmaceutisch bedrijf TEVA dooft omhoog-schijnende gevelverlichting

16 maart 2018

Het grote farmaceutische bedrijf Teva, in het zuidoosten van de Waarderpolder, heeft op verzoek van Milieudefensie-Haarlem onlangs de gevelverlichting compleet verwijderd. Milieudefensie is daar zeer content mee omdat de omhoog-schijnende schijnwerpers tot voor kort de hele avond en nacht de grote witte gevels van de gebouwen volop in het felle licht zette. En niet alleen de gevels, ook de wolkenhemel werd in een lichtgloed gezet. Die gevelverlichting vond Teva nodig vanwege beveiliging, maar volgens Milieudefensie was het nadelig voor natuur en milieu. De overdadige omhoogschijnende gevel-verlichting is nu vervangen door straatgerichte energiezuinige LED verlichting op parkeerplaatsen en langs wegen om het gebouwencomplex.

Lees verder...

2 mei vergadering Milieudefensie afdeling Haarlem

Overlegavond van de Haarlemse afdeling van Milieudefensie: De eerstvolgende is gepland op woensdag 2 mei, aanvang 20.00 uur. Gewoonlijk vinden de vergaderingen plaats op de eerste woensdag van de maand (daar wordt soms van afgeweken). Zowel Milieudefensie leden/donateurs als niet leden zijn hierbij welkom om milieu (en natuur) 'problemen' te bespreken.

Lees verder...

Verwijderen fietspaden wordt het nieuwe fietsbeleid

Verwijderen fietspaden wordt het nieuwe fietsbeleid

03 oktober 2017

Nadat de gemeente alle fietspaden in het Kenaupark heeft weggehaald lijkt dat nu het nieuwe fietsbeleid te zijn. Verkeerssoorten mengen heet dat. Hoewel de gemeente beweert het gebruik van de fiets te willen stimuleren worden fietsers gezien als middel om auto's langzamer te laten rijden. Een soort levende verkeersdrempels dus.

Lees verder...

Fietstocht voor meer windmolens

Fietstocht voor meer windmolens

05 december 2016

Met een Fietsparade van Haarlem naar Amsterdam hebben milieu-activisten op een gure november-zaterdag geprotesteerd tegen de limiet die het provinciebestuur stelt aan het aantal nieuwe windmolens in Noord-Holland.

Lees verder...

Video-film Md-Haarlem toont vele tegenstand van overbodige grootschalige Duinpolderweg

Video-film Md-Haarlem toont vele tegenstand van overbodige grootschalige Duinpolderweg

14 april 2016

Op 6 april was er een cruciale commissie-vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland over de voortgang van het Duinpolderweg project. Milieudefensie-Haarlem en Behoud de Polders Hillegom hadden een busrit naar Den-Haag georganiseerd om de vele insprekers en 'supporters' tegen de geplande verbindingsweg tussen A4 en N206, makkelijk naar Den-Haag te brengen. Een videofilmpje geeft een compleet verslag van deze middag.

Lees verder...

EKO-tellingen in Haarlem vervolgd

EKO-tellingen in Haarlem vervolgd

18 februari 2016

Sinds jaren voeren leden van Milieudefensie de zogenoemde EKO-tellingen uit. Met dit meerjarenonderzoek inventariseerde de milieuvereniging het aanbod van Biologische én Fairtrade voedingsproducten in de plaatselijke supermarktfilialen. Ondanks dat het een kwestie van lange adem is, gaat de Haarlemse MD afdeling door met de tellingen, om te stimuleren dat het aanbod van deze milieuvriendelijke- en verantwoorde producten groter wordt.

Lees verder...

Inspraak bij Haarlemse gemeenteraads- commissie om begroting & mobiliteitsfonds

Inspraak bij Haarlemse gemeenteraads- commissie om begroting & mobiliteitsfonds

07 november 2015

Vanwege de relatie van het Mobiliteitsfonds met de Programmabegroting 2016-2020 heeft Milieudefensie onlangs de "Raadscommissie beheer" toegesproken, én verzocht om de betaling aan dit fonds fors te verminderen. Dat mobiliteitsfonds is bedoeld om met startkapitaaltjes een begin te maken met de aanleg van nieuwe infrastructuur in de regio Zuid-Kennemerland als gevolg van wegenbouw plannen uit de "Regionale bereikbaarheidsvisie".

Lees verder...

TTIPpaard van Troje was even in Haarlem

TTIPpaard van Troje was even in Haarlem

04 oktober 2015

Vrijdagmiddag 2 oktober stond het 'Trojaanse TTIPpaard' een paar uur op het Haarlemse centrumplein. Toen moest-ie wegwezen want wat er uit dat paard dreigt te komen, willen we toch niet ?! We dreigen opgescheept te worden met het Transatlantisch investerings- en handelsverdrag, waar milieubehoud, dierenwelzijn, voedselveiligheid en sociale bescherming, de dupe van zijn. Het TTIP verdrag plaatst economische belangen en grote bedrijven boven gewone mensen want winst is het hoogste doel van de multinationals.

Lees verder...

Milieudefensie Haarlem protesteert met reusachtig paard van Troje tegen TTIP

Milieudefensie Haarlem protesteert met reusachtig paard van Troje tegen TTIP

26 september 2015

Op vrijdag 2 oktober om 14 uur laat Milieudefensie Haarlem een reusachtig Paard van Troje op de Grote Markt in Haarlem verrijzen, onder het motto 'Sla alarm tegen TTIP'. De stad maakt daarmee deel uit van de vele internationale protesten tegen het omstreden handelsverdrag tussen de VS en de EU, voluit het Transatlantic Trade and Investment Partnership. Deze actie is onderdeel van de viering van het 25-jarig bestaan van de Haarlemse afdeling van Milieudefensie.

Lees verder...

MD Haarlem met roetmonster op duurzaamheidsmarkt

MD Haarlem met roetmonster op duurzaamheidsmarkt

15 september 2015

Op 6 september waren we weer met een kraam vertegenwoordigd op de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt. Thema was "gezonde lucht", waarvoor we een petitie hadden die door ruim 200 mensen werd getekend. Om dit onderwerp kracht bij te zetten liep een "roetmonster" over de markt. Die stelde een 10 miljoen maal vergroot roetdeeltje voor. Veel belangstelling ging uit naar het cradle-to-cradle model van de zonnevolger.

Lees verder...

MD Haarlem stuurt reactie op Duurzaamheidsprogramma 2015 - 2019 naar gemeenteraad

MD Haarlem stuurt reactie op Duurzaamheidsprogramma 2015 - 2019 naar gemeenteraad

04 september 2015

In de zomer van 2015 verscheen het Haarlemse duurzaamheidsprogramma 2015 - 2019. In tegenstelling tot vorige edities, die steeds voor één jaar bedoeld waren, moet het ditmaal 4 jaar, tot 2019 geldig zijn. Het is echter in 2015 al niet bij de tijd. Ten opzichte van de vorige edities is er weinig nieuws. Wij werden niet blij van dit stuk. De doelstelling om Haarlem klimaatneutraal te laten zijn in 2030 blijft gehandhaafd. Daarvoor worden ambitieuze doelen gesteld, zoals 30000 zonnepanelen erbij in Haarlem in de komende 4 jaar. Wat ontbreekt is een plan om dat te bereiken. Dat maakt dat wij er niet gerust op zijn dat dit werkelijk gehaald wordt. Evenals in vorige edities staan de doelen op het gebied van verkeer haaks op de werkelijke gemeentepolitiek. We schreven een reactie naar de gemeenteraad.

Lees verder...

Milieudefensie Haarlem gaat door met de EKO-tellingen

Milieudefensie Haarlem gaat door met de EKO-tellingen

Ondanks het succes van deze campagne is Milieudefensie na 2013 gestopt met de landelijke tellingen van EKO- en fairtrade producten. Net als enkele andere lokale afdelingen wil ook Milieudefensie-Haarlem de tellingen voortzetten. Zij zijn van mening dat het tellen (en publiceren van onderstaande resultaten) een stimulerend effect zal hebben op de supermarkten, vooral op hen die nog maar een klein percentage biologische- en fairtrade artikelen te koop hebben.

Lees verder...

Jan Gijzenkade toekomstige snelweg?

Jan Gijzenkade toekomstige snelweg?

13 mei 2015

De gemeente heeft een Voorontwerp Openbare Ruimte opgesteld waarin de Jan Gijzenkade “gepromoveerd” wordt tot onderdeel van de ringweg om HAARLEM. Dit blijkt uit een “ter kennisname” brief van wethouder Sikkema bij de commissie Beheer van 9 april. Wie zou denken dat dit stuk weggehoond werd door de gemeenteraad heeft het mis. Geen enkel raadslid stelde het aan de orde.

Lees verder...

Duinpolderweg prestigieus, nut en noodzaak een wassen neus!

Duinpolderweg prestigieus, nut en noodzaak een wassen neus!

04 maart 2015

Dat kan wel gesteld worden van de aanlegplannen voor de Duinpolderweg bij Hillegom. Het is niet alleen de conclusie van Milieudefensie-Haarlem en de Stichting Milieu- en Natuur-bescherming Kennemerland, maar ook van de andere organisaties die als tegenstanders van deze overbodige weg samenwerken in het "Platform NOG" (Noordelijke ontsluiting greenport). Daarom iets om rekening mee te houden i.v.m. de Provinciale verkiezingen.

Lees verder...

Bliksemactie op Haarlems stadhuis

Bliksemactie op Haarlems stadhuis

10 februari 2015

Drie Milieudefensie activisten voerden een bliksemactie uit van een minuut of twee, die een mooie toezegging van de wethouder opleverde! Tijdens de gezellige netwerkbijeenkomst "Haarlem Klimaatneutraal"(2030) in het stadhuis trok Milieudefensie ineens de aandacht. Ada en Henk ontrolden een spandoek en Karel stapte op een bank en sprak het publiek toe over de stroeve medewerking van de gemeente aangaande een stel van hun panden waar de GEVELVERLICHTING 's nachts nog brandt.

Lees verder...

Actie voor behoud weidevogelgebied in Hillegom

Actie voor behoud weidevogelgebied in Hillegom

21 november 2014

De Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom waren een belangrijk rust- broed- en foerageergebied voor weidevogels. Waren, want de gemeente Hillegom heeft ze toegankelijk gemaakt voor recreanten door de aanleg van voetpaden en bruggetjes. Sindsdien zijn er bijna geen vogels meer. En er komt nog een tweede fietspad en een manege. Zuid-Hollands Landschap gaat het gebied beheren en legde aan de Hillegomse gemeenteraad uit hoe ze de vogelstand denken te redden. Vereniging Behoud de Polders, Milieudefensie-Haarlem en St. Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland hebben ernstige bezwaren. Zij waren er bij met een spandoek en spraken in.

Lees verder...