Nieuws

15 februari 2011 05 oktober 2015
Gevelverlichtingsactie scoort successen

Gevelverlichtingsactie scoort successen

18 oktober 2011

Het aanlichten van gevels in de nachtelijke uren gebeurt veel in Haarlem. Veel te veel, vinden wij. De nacht behoort donker te zijn, vooral veel dieren hebben dat nodig voor hun levenswijze. En het is toch normaal als we niet gehinderd door de vele verlichting, de mooie sterrenhemel eens wat vaker kunnen zien? Bovendien is er natuurlijk energie te besparen door de lichten uit te doen als ze niet meer nodig zijn. Milieudefensie-Haarlem schreef bedrijven en instellingen aan met het verzoek de omhoog schijnende gevelverlichting om middernacht (wintertijd om 23.00 uur) uit te schakelen. Er kwamen diverse positieve reacties; ZIE LIJST HIERONDER.

Lees verder...

Haarlemse Strobovilla gaat gevelverlichting aanpassen

Haarlemse Strobovilla gaat gevelverlichting aanpassen

18 januari 2012

Het Haarlemse technologie- en marketingbedrijf (o.a. games) iQU, gevestigd in een villa aan het Kenaupark, verlichtte zijn pand rond de kerstdagen van 2011 op uitbundige wijze. Sindsdien heet het pand de "Strobovilla". Milieudefensie-Haarlem vroeg het bedrijf zijn verlichting te matigen. iQU reageerde positief en zal met Milieudefensie overleggen over een gepaste verlichting die recht doet aan de belangen van natuur en leefmilieu. Uit een gesprek volgde tot ieders tevredenheid een goed resultaat:

Lees verder...

Persbericht : MD-voorzitter Saskia Borgers stapt op door laster D66-Haarlem

Persbericht : MD-voorzitter Saskia Borgers stapt op door laster D66-Haarlem

25 februari 2012

Het besluit van Saskia Borgers om per 13 februari 2012 haar voorzitterschap van de vereniging Milieudefensie te beëindigen wordt betreurd door de Haarlemse afdeling van Milieudefensie en de Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland. Het vertrek van de gemeentesecretaris bij de landelijke Milieudefensie is het gevolg van ongefundeerde verdachtmakingen over belangenverstrengeling door de fractievoorzitter van D66. D66 was al geen echt milieuvriendelijke partij, in het huidige rechtse politieke klimaat lijkt deze partij zelfs bij vlagen milieu vijandig geworden.

Lees verder...

Gevelverlichtingsactie Haarlem bekroond met Lokaal Bokaal

Gevelverlichtingsactie Haarlem bekroond met Lokaal Bokaal

06 maart 2012

De succesvolle "gevelverlichtingsactie" van de Haarlemse afdeling van Milieudefensie is op 3 maart uitgeroepen tot beste lokale Milieudefensie-actie van 2011. De "Lokaal Bokaal" een jaarlijkse Milieudefensie wisselprijs werd hiermee overgenomen van Amersfoort, die de bokaal van 2010 won met de actie "Sluit winkeldeuren/houdt warmte binnen". De prijs werd door Milieudefensie directeur Hans Berkhuizen uitgereikt aan de actie-coördinator Henk Verboon tijdens de Milieudefensie ledendag in Amsterdam.

Lees verder...

Actie op stadhuis Haarlem tegen Regionaal-Mobiliteitsfonds

Actie op stadhuis Haarlem tegen Regionaal-Mobiliteitsfonds

08 april 2012

Eind maart werd door de Gemeenteraads-commissie beheer over het (financieren van) Regionaal Mobiliteitsfonds gesproken. Voorafgaand leverde Milieudefensie-Haarlem daarvoor een inspraakreactie en las die daar voor een gedeelte voor (zie bijlage hieronder). Het inspreken werd ondersteund door een kleine actie bestaande uit 2 ‘sprekende’ spandoeken met gevarenlichten op de stokken. Het is de bedoeling dat het Mobiliteitsfonds een geldpotje wordt om daarmee een begin te maken met de aanleg van nieuwe wegen in de regio Zuid-Kennemerland i.h.k. van de "Bereikbaarheidsvisie". Vijf regio-gemeenten wordt om een bijdrage gevraagd, naar rato van het aantal inwoners. Daarom wordt voor de komende 15 jaar, van Haarlem € 13,6 miljoen van de 20 verlangd! Bij de bespreking van de Haarlemse kadernota, over enkele maanden, wordt er over de financiële invulling beslist.

Lees verder...

Duurzaamheidscentrum in Haarlem: realisatie moeilijk

Duurzaamheidscentrum in Haarlem: realisatie moeilijk

28 juli 2012

Visie van Milieudefensie Haarlem op de gebiedsvisie Kleverlaanzone en plannen voor het duurzaamheidscentrum: Hoe komt het gebied rond de voormalige Stadskweektuin in Haarlem-Noord er straks uit te zien? Daarover gaat de gebiedsvisie Kleverlaanzone die na een uitgebreide inspraakronde op 12 juli is voorgelegd aan de gemeente-raadscommissies Ontwikkeling en Beheer.

Lees verder...

Gemeente Haarlem ondertekent Bijen-convenant

Gemeente Haarlem ondertekent Bijen-convenant

24 augustus 2012

Op verzoek van Milieudefensie afdeling Haarlem ondertekende wethouder Rob van Doorn namens de gemeente Haarlem op 20 augustus tijdens een kleine plechtigheid op het stadhuis, het convenant Bijen Bescherming. Bijen hebben bescherming nodig omdat zeker de laatste jaren de bijensterfte in vooral Nederland abnormaal hoog is. We zien sterftecijfers tussen de 20 en 30% terwijl dit normaal rond de 8% ligt.

Lees verder...

Milieudefensie Haarlem neemt milieubeleid gemeente onder vuur

Milieudefensie Haarlem neemt milieubeleid gemeente onder vuur

17 september 2012

Raadsleden suffen bij beoordeling Duurzaamheidsmonitor : Milieudefensie-Haarlem vindt dat gemeenteraadsleden op 6 september wel erg weinig kritiek hadden bij de commissiebehandeling van de Duurzaamheidsmonitor. Dit is een jaarverslag van het Haarlemse milieubeleid over 2011. MdH ziet dat er wel goede dingen gebeuren maar mist zeer belangrijke elementen en is niet bepaald tevreden over dit overzicht. De raadsleden waren in een kwartiertje klaar met dit stuk. Dit geeft wel aan hoe weinig belang de partijen aan goed milieubeleid hechten. De VVD maakte het helemaal bont door alleen een opmerking te hebben over de woonplaats van de "Groene Mug" ambassadeurs! Voor de gemeenteraadsvergadering van 20 september; slechts geagendeerd als hamerstuk.

Lees verder...

Daar Wil Ik Wel Wonen: autovrij wonen in Haarlem

Daar Wil Ik Wel Wonen: autovrij wonen in Haarlem

17 oktober 2012

Wonen in een omgeving die is ingericht op mensen zonder auto. Dat betekent lagere woonlasten, meer ruimte, meer veiligheid en een schoner milieu. In oktober 2012 maakte de initiatiefgroep Daar Wil Ik Wel Wonen (DWIWW) een sprong voorwaarts in de realisatie van dit idee. Nu zoekt DWIWW in samenwerking met Milieudefensie met spoed belangstellenden om eventueel toekomstige bewoner te worden van het project aan de Gedempte Oude Gracht 120 in Haarlem.

Lees verder...

Haarlemse PLUS supermarkt onderscheiden met EKO & Fairtrade Awards

Haarlemse PLUS supermarkt onderscheiden met EKO & Fairtrade Awards

26 november 2012

Milieudefensie afd. Haarlem reikte op vrijdag 23 november 2012 een EKO- én Fair Trade--Award uit aan de Haarlemse PLUS supermarkt. Deze supermarkt aan de Rijksstraatweg kreeg de onderscheidingen omdat zij de meeste biologische- en fairtrade producten van de provincie Noord-Holland in de winkelschappen heeft liggen. Dat bleek dit najaar uit tellingen van Milieudefensie. Tellers hebben toen 13 % van alle super-markten in het land hiervoor nagelopen. In totaal is in 532 filialen van 26 verschillende supermarktketens geteld.

Lees verder...

Haarlemse & Leidse afdeling steunen verzet tegen onnodige Duinpolderweg

Haarlemse & Leidse afdeling steunen verzet tegen onnodige Duinpolderweg

12 januari 2013

Dorps- en wijkraden, cultuur- natuur- en milieuorganisaties, duingebied- en vogelbeschermers, zijn tegen de aanleg van de Duinpolderweg. Dit wordt een stroomweg van de N206 bij de Zilk naar de A4 bij Hoofddorp. Onderzoek heeft aangetoond dat de vierbaansweg amper iets oplost, te duur is, en ernstige verkeers-toename uitlokt op noord-zuid wegen door de woonkernen. Ook is deze weg schadelijk voor natuur- en leefmilieu. Er zijn goede alternatieven, o.a. van Milieudefensie (duurzaamheidsvariant).

Lees verder...

Start luchtkwaliteitsmetingen in Haarlem

Start luchtkwaliteitsmetingen in Haarlem

21 februari 2013

De plaatselijke afdeling van Milieudefensie is 19 februari 2013 op 3 plekken in Haarlem gestart met het meten van de luchtkwaliteit. Er werden meetpunten in gebruik genomen aan de Vondelweg, op het Kennemerplein en langs de Westelijke-randweg. ‘Gezonde-lucht-verplegers‘ van Milieudefensie hebben de eerste meetbuisjes geïnstalleerd. Dit is onderdeel van een landelijk Milieudefensie project waarbij gedurende een jaar op ruim honderd locaties gemeten gaat worden hoe vervuild en ongezond de lucht is.

Lees verder...

Veel handtekeningen tegen Bijen-gif in Haarlem

Veel handtekeningen tegen Bijen-gif in Haarlem

23 april 2013

Op het voorjaars-tuinevenement in de Stadskweektuin verzamelden leden van Milieudefensie-Haarlem 1144 handtekeningen, om tuincentra te verzoeken om schadelijk gif voor de Bij uit de schappen te halen. De actie en het geven van voorlichting omtrent de abnormale bijensterfte sloot goed aan bij het duurzame karakter van het tuinevenement op 's middags 20 - 21 april. Er was voor de bijen een hoge tekenbereidheid bij het publiek, dat soms in de rij stond om te kunnen tekenen. De handtekeningen worden samen met die van andere Milieudefensie afdelingen aan een tuincentrumketen aangeboden.

Lees verder...

Goede start EKO-tellingen in Haarlem

Goede start EKO-tellingen in Haarlem

26 augustus 2013

Milieudefensie startte op donderdag 22 augustus voor de zestiende keer de jaarlijkse landelijke EKO-tellingen. De feestelijke aftrap voor deze editie was bij de PLUS supermarkt aan de Rijksstraatweg in Haarlem, en trok de nodige media-aandacht. Milieudefensie wil met de landelijke EKO-tellingen supermarkten stimuleren om het aanbod en de keuzemogelijkheid voor biologische- en Fairtrade producten voor consumenten te vergroten.

Lees verder...

Superstand Milieudefensie op Haarlemse markt

Superstand Milieudefensie op Haarlemse markt

10 september 2013

Op de jaarlijkse markt; Bewust/Duurzaam Haarlem, trok de kraam van Milieudefensie veel bekijks. Dat kwam vooral door de 3 actuele onderwerpen die aanlokkelijk waren voor het langswandelende publiek. We hadden 2 handtekeningen 'acties'. Veel burgers tekenden de petitie "Stop schaliegas", én de oproep aan tuincentrum Intratuin om te staken met de verkoop van voor Bijen dodelijke gifproducten. Ook de zelfbouw zonnevolger trok veel (technische) aandacht.

Lees verder...

Ook bijengif-actie Intratuin bij Haarlem

Ook bijengif-actie Intratuin bij Haarlem

14 september 2013

Op donderdagmorgen 12 september werden middels een cheque 15.127 handtekeningen aan Intratuin Haarlem-Cruquius overhandigd. Enkele tientallen lokale afdelingen van Milieudefensie verzamelden de handtekeningen voor hun oproep aan Intratuin, om producten die bijdragen aan de buitensporige bijensterfte uit de schappen te halen. Naast Milieudefensie-Haarlem, werden ook door de Milieudefensie afdelingen Arnhem, Delft, Lelystad en Utrecht cheques aan Intratuin filialen aangeboden. 's Middags werden gezamenlijk de echte handtekeningen overhandigd aan de directie op het hoofdkantoor van de tuincentrumketen in Woerden.

Lees verder...

PLUS, meeste EKO en Fairtrade in N-Holland

PLUS, meeste EKO en Fairtrade in N-Holland

02 december 2013

De Haarlemse PLUS supermarkt aan de Rijksstraatweg is eind november door Milieudefensie afdeling Haarlem in het zonnetje gezet. De winkel is onderscheiden met een EKO- én Fair Trade-Award omdat zij van alle Noord-Hollandse supermarkten de meeste biologische- en fairtrade producten in de winkelschappen heeft liggen.

Lees verder...

Actie en debat bij Haarlemse Vondelweg

Actie en debat bij Haarlemse Vondelweg

02 maart 2014

Op zaterdagmiddag 8 maart 2014 voeren de wijkraden Vondelkwartier, Dietsveld-Vogelbuurt, dorpsraad Spaarndam, ver. Behoud Hekslootpolder en afdeling Haarlem van Milieudefensie actie tegen de plannen om de Vondelweg te verdubbelen. Het begint om 14.00 uur op het parkeerterrein kruising Jan Gijzenkade en Vondelweg. Doe mee en neem lawaai- en protestattributen mee. Aansluitend is er van 14.30 tot 16.00 uur een debat met de Haarlemse politieke partijen in speeltuingebouw DVS, Clovisstraat. Het is verkiezingstijd. Zeg de politici wat u ervan vindt!

Lees verder...

Prachtige actie en debat over Vondelweg

Prachtige actie en debat over Vondelweg

10 maart 2014

De protestactie op 8 maart, onder regie van Milieudefensie-Haarlem georganiseerd samen met wijkraden en vereniging Behoud de Hekslootpolder, werd een groot succes. Er kwamen zo'n 150 bewoners van Haarlem Noord af op de oproep om met een lawaaiactie te protesteren tegen de zoveelste plannen om de Vondelweg tweemaal zo breed te maken. Het debat met Haarlemse politieke partijen dat daarna volgde trok een bomvolle zaal.

Lees verder...

Milieu-stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen Haarlem

Milieu-stemwijzer gemeenteraadsverkiezingen Haarlem

15 maart 2014

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur komt Milieudefensie-Haarlem weer met een milieu-stemwijzer. Ditmaal niet gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s maar op het daadwerkelijk stemgedrag van de politieke partijen in de gemeenteraad over de periode 2010 t/m 2013. Verkiezingsprogramma’s beloven altijd gouden bergen, maar als de verkiezingen voorbij zijn blijken veel partijen hun eigen programma amper meer te kennen.

Lees verder...

Haarlemse milieu-organisaties wijzigen waanzinnige Poldertekst

Haarlemse milieu-organisaties wijzigen waanzinnige Poldertekst

16 mei 2014

De Stichting Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland (SMNK) én Milieudefensie Haarlem- en omgeving hebben op een publicatiebord teksten gewijzigd over de nieuwe bestemming van de Vosse- en Weerlanerpolder. Deze actie werd uitgevoerd door enkele bedenkelijke regels te schrappen en te verbeteren met nieuwe tekstplankjes. Beide organisaties vinden de oorspronkelijke tekst niet realistisch omdat door de herinrichting waardevol weidevogel-gebied om zeep geholpen wordt. De actie vond 15 mei plaats bij de rotonde op de Weerlaan te Hillegom.

Lees verder...

Haarlemse grondspots met verf gedoofd

Haarlemse grondspots met verf gedoofd

14 juli 2014

…..DAN DOET MILIEUDEFENSIE DIE GEVELVERLICHTING WEL UIT... Even na 9 juli middernacht doofde Milieudefensie-Haarlem de gevelverlichting van de panden Koningstraat 20/22. De 5 omhoog schijnende grondspots werden door de actievoerders verduisterd met zwarte plakkaatverf. Deze actie werd uitgevoerd omdat na herhaalde Milieudefensie-verzoeken om de lampen ’s nachts uit te doen, de 4 organisaties die met die grondspots te maken kunnen hebben, allen reageerden met dat ze er geen enkele verantwoordelijkheid over hebben!!

Lees verder...

Kraam met trein op zonne-energie op Bewust Haarlem Markt

Kraam met trein op zonne-energie op Bewust Haarlem Markt

09 september 2014

Op de eerste zondagmiddag van september was er op de Haarlemse Grote Markt weer de jaarlijkse Bewust/duurzaamheid markt. Het was alweer de zevende keer dat deze manifestatie plaatsvond. Milieudefensie-Haarlem liet zich goed zien met een modelspoorbaan, waarbij de trein op zonne-energie van een eigen zonnepaneel langs Haarlemse milieu-thema's reed. Het trok natuurlijk de nodige aandacht wat ook hielp dat we 280 handtekeningen ophaalden voor de petitie 'Stop schaliegas' (ook digitaal bij Milieudefensie te ondertekenen).

Lees verder...

Ook in Haarlem People's Climate March  Zondag 21 september 2014

Ook in Haarlem People's Climate March Zondag 21 september 2014

20 september 2014

Op zondag 21 september verenigen mensen zich wereldwijd om de boodschap over te brengen dat we met zijn allen staan voor drastische maatregelen omwille van een vooruitstrevend milieuvriendelijk klimaatbeleid. Er vinden deze dag ruim 2700 evenementen plaats verspreid over de hele wereld, waaronder grootse demonstraties in Amsterdam, Berlijn, Londen, Melbourne, New York, Parijs, Rio, en nu ook Haarlem. Verzamel daarom met ons op 21-9 vanaf 12:30 uur op de Grote Markt. Vanaf waar we om 13:00 uur starten met een mars door Haarlem centrum. Vervolgens zijn er tegen 15:00 uur 3 sprekers en er is muziek, en de Haarlemse milieuwethouder Cora-Yfke Sikkema, zal het pamflet in ontvangst zal nemen. Na afloop is er voldoende tijd om door te reizen naar Amsterdam voor de Amsterdam People's Climate March en het Slotevenement bij het EYE Film Museum.

Lees verder...

Nachtburgemeester Dolly Bellefleur op ALV van Milieudefensie-Haarlem

Nachtburgemeester Dolly Bellefleur op ALV van Milieudefensie-Haarlem

15 oktober 2014

Op maandag 20 oktober houdt de Haarlemse afdeling van Milieudefensie in de Pletterij een Algemene Leden Vergadering. Toegang is vrij voor leden en belangstellenden uit Haarlem en omgeving. Op het programma staan een discussie over de nieuwe toekomstvisie “Eerlijk duurt het langst” van Milieudefensie en de feestelijke afsluiting van de succesvolle gevelverlichtingsactie. Sprekers zijn onder meer wetenschapper Carl Koppeschaar en Dolly Bellefleur, de nachtburgemeester van Haarlem. Zij zullen het hebben over de noodzaak van nachtelijk donker. De ALV begint om 19.30. Vanaf 19.15 is er ontvangst met koffie/thee.

Lees verder...

Gevelverlichting actie met uitreiking onderscheiding succesvol afgesloten

Gevelverlichting actie met uitreiking onderscheiding succesvol afgesloten

23 oktober 2014

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Milieudefensie-Haarlem op 20 oktober reikte nachtburgemeester Dolly Bellefleur, samen met afdelingsvoorzitter Henk Verboon een onderscheiding uit aan directeur Luigi Prins van COBRASPEN Vastgoed Ontwikkeling. Cobraspen kreeg de onderscheiding in het kader van de actie “Gevelverlichting Uit!”. Die actie heeft tot doel dat OMHOOG-schijnende gevelverlichtingen ’s nachts niet meer branden. 30 Pand-'beheerders' (zie lijst) gaven gehoor aan deze actie, waarbij Cobraspen met 4 gebouwen waar de gevelverlichting voor middernacht wordt uitgeschakeld, de beste bijdrage leverde. De onderscheiding bestaat uit een huldetekst met foto van de Randstad bij nacht, gemaakt door André Kuipers vanuit ruimtevaartuig ISS.

Lees verder...

Actie voor behoud weidevogelgebied in Hillegom

Actie voor behoud weidevogelgebied in Hillegom

21 november 2014

De Vosse- en Weerlanerpolder bij Hillegom waren een belangrijk rust- broed- en foerageergebied voor weidevogels. Waren, want de gemeente Hillegom heeft ze toegankelijk gemaakt voor recreanten door de aanleg van voetpaden en bruggetjes. Sindsdien zijn er bijna geen vogels meer. En er komt nog een tweede fietspad en een manege. Zuid-Hollands Landschap gaat het gebied beheren en legde aan de Hillegomse gemeenteraad uit hoe ze de vogelstand denken te redden. Vereniging Behoud de Polders, Milieudefensie-Haarlem en St. Milieu- en Natuurbescherming Kennemerland hebben ernstige bezwaren. Zij waren er bij met een spandoek en spraken in.

Lees verder...

Bliksemactie op Haarlems stadhuis

Bliksemactie op Haarlems stadhuis

10 februari 2015

Drie Milieudefensie activisten voerden een bliksemactie uit van een minuut of twee, die een mooie toezegging van de wethouder opleverde! Tijdens de gezellige netwerkbijeenkomst "Haarlem Klimaatneutraal"(2030) in het stadhuis trok Milieudefensie ineens de aandacht. Ada en Henk ontrolden een spandoek en Karel stapte op een bank en sprak het publiek toe over de stroeve medewerking van de gemeente aangaande een stel van hun panden waar de GEVELVERLICHTING 's nachts nog brandt.

Lees verder...

Duinpolderweg prestigieus, nut en noodzaak een wassen neus!

Duinpolderweg prestigieus, nut en noodzaak een wassen neus!

04 maart 2015

Dat kan wel gesteld worden van de aanlegplannen voor de Duinpolderweg bij Hillegom. Het is niet alleen de conclusie van Milieudefensie-Haarlem en de Stichting Milieu- en Natuur-bescherming Kennemerland, maar ook van de andere organisaties die als tegenstanders van deze overbodige weg samenwerken in het "Platform NOG" (Noordelijke ontsluiting greenport). Daarom iets om rekening mee te houden i.v.m. de Provinciale verkiezingen.

Lees verder...

Jan Gijzenkade toekomstige snelweg?

Jan Gijzenkade toekomstige snelweg?

13 mei 2015

De gemeente heeft een Voorontwerp Openbare Ruimte opgesteld waarin de Jan Gijzenkade “gepromoveerd” wordt tot onderdeel van de ringweg om HAARLEM. Dit blijkt uit een “ter kennisname” brief van wethouder Sikkema bij de commissie Beheer van 9 april. Wie zou denken dat dit stuk weggehoond werd door de gemeenteraad heeft het mis. Geen enkel raadslid stelde het aan de orde.

Lees verder...

MD Haarlem stuurt reactie op Duurzaamheidsprogramma 2015 - 2019 naar gemeenteraad

MD Haarlem stuurt reactie op Duurzaamheidsprogramma 2015 - 2019 naar gemeenteraad

04 september 2015

In de zomer van 2015 verscheen het Haarlemse duurzaamheidsprogramma 2015 - 2019. In tegenstelling tot vorige edities, die steeds voor één jaar bedoeld waren, moet het ditmaal 4 jaar, tot 2019 geldig zijn. Het is echter in 2015 al niet bij de tijd. Ten opzichte van de vorige edities is er weinig nieuws. Wij werden niet blij van dit stuk. De doelstelling om Haarlem klimaatneutraal te laten zijn in 2030 blijft gehandhaafd. Daarvoor worden ambitieuze doelen gesteld, zoals 30000 zonnepanelen erbij in Haarlem in de komende 4 jaar. Wat ontbreekt is een plan om dat te bereiken. Dat maakt dat wij er niet gerust op zijn dat dit werkelijk gehaald wordt. Evenals in vorige edities staan de doelen op het gebied van verkeer haaks op de werkelijke gemeentepolitiek. We schreven een reactie naar de gemeenteraad.

Lees verder...

MD Haarlem met roetmonster op duurzaamheidsmarkt

MD Haarlem met roetmonster op duurzaamheidsmarkt

15 september 2015

Op 6 september waren we weer met een kraam vertegenwoordigd op de jaarlijkse duurzaamheidsmarkt. Thema was "gezonde lucht", waarvoor we een petitie hadden die door ruim 200 mensen werd getekend. Om dit onderwerp kracht bij te zetten liep een "roetmonster" over de markt. Die stelde een 10 miljoen maal vergroot roetdeeltje voor. Veel belangstelling ging uit naar het cradle-to-cradle model van de zonnevolger.

Lees verder...

Milieudefensie Haarlem protesteert met reusachtig paard van Troje tegen TTIP

Milieudefensie Haarlem protesteert met reusachtig paard van Troje tegen TTIP

26 september 2015

Op vrijdag 2 oktober om 14 uur laat Milieudefensie Haarlem een reusachtig Paard van Troje op de Grote Markt in Haarlem verrijzen, onder het motto 'Sla alarm tegen TTIP'. De stad maakt daarmee deel uit van de vele internationale protesten tegen het omstreden handelsverdrag tussen de VS en de EU, voluit het Transatlantic Trade and Investment Partnership. Deze actie is onderdeel van de viering van het 25-jarig bestaan van de Haarlemse afdeling van Milieudefensie.

Lees verder...

TTIPpaard van Troje was even in Haarlem

TTIPpaard van Troje was even in Haarlem

04 oktober 2015

Vrijdagmiddag 2 oktober stond het 'Trojaanse TTIPpaard' een paar uur op het Haarlemse centrumplein. Toen moest-ie wegwezen want wat er uit dat paard dreigt te komen, willen we toch niet ?! We dreigen opgescheept te worden met het Transatlantisch investerings- en handelsverdrag, waar milieubehoud, dierenwelzijn, voedselveiligheid en sociale bescherming, de dupe van zijn. Het TTIP verdrag plaatst economische belangen en grote bedrijven boven gewone mensen want winst is het hoogste doel van de multinationals.

Lees verder...

Inspraak bij Haarlemse gemeenteraads- commissie om begroting & mobiliteitsfonds

Inspraak bij Haarlemse gemeenteraads- commissie om begroting & mobiliteitsfonds

07 november 2015

Vanwege de relatie van het Mobiliteitsfonds met de Programmabegroting 2016-2020 heeft Milieudefensie onlangs de "Raadscommissie beheer" toegesproken, én verzocht om de betaling aan dit fonds fors te verminderen. Dat mobiliteitsfonds is bedoeld om met startkapitaaltjes een begin te maken met de aanleg van nieuwe infrastructuur in de regio Zuid-Kennemerland als gevolg van wegenbouw plannen uit de "Regionale bereikbaarheidsvisie".

Lees verder...

EKO-tellingen in Haarlem vervolgd

EKO-tellingen in Haarlem vervolgd

18 februari 2016

Sinds jaren voeren leden van Milieudefensie de zogenoemde EKO-tellingen uit. Met dit meerjarenonderzoek inventariseerde de milieuvereniging het aanbod van Biologische én Fairtrade voedingsproducten in de plaatselijke supermarktfilialen. Ondanks dat het een kwestie van lange adem is, gaat de Haarlemse MD afdeling door met de tellingen, om te stimuleren dat het aanbod van deze milieuvriendelijke- en verantwoorde producten groter wordt.

Lees verder...

Video-film Md-Haarlem toont vele tegenstand van overbodige grootschalige Duinpolderweg

Video-film Md-Haarlem toont vele tegenstand van overbodige grootschalige Duinpolderweg

14 april 2016

Op 6 april was er een cruciale commissie-vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland over de voortgang van het Duinpolderweg project. Milieudefensie-Haarlem en Behoud de Polders Hillegom hadden een busrit naar Den-Haag georganiseerd om de vele insprekers en 'supporters' tegen de geplande verbindingsweg tussen A4 en N206, makkelijk naar Den-Haag te brengen. Een videofilmpje geeft een compleet verslag van deze middag.

Lees verder...

Fietstocht voor meer windmolens

Fietstocht voor meer windmolens

05 december 2016

Met een Fietsparade van Haarlem naar Amsterdam hebben milieu-activisten op een gure november-zaterdag geprotesteerd tegen de limiet die het provinciebestuur stelt aan het aantal nieuwe windmolens in Noord-Holland.

Lees verder...

Verwijderen fietspaden wordt het nieuwe fietsbeleid

Verwijderen fietspaden wordt het nieuwe fietsbeleid

03 oktober 2017

Nadat de gemeente alle fietspaden in het Kenaupark heeft weggehaald lijkt dat nu het nieuwe fietsbeleid te zijn. Verkeerssoorten mengen heet dat. Hoewel de gemeente beweert het gebruik van de fiets te willen stimuleren worden fietsers gezien als middel om auto's langzamer te laten rijden. Een soort levende verkeersdrempels dus.

Lees verder...