Lokaal

Milieudefensie Groningen

Milieudefensie Groningen

14 februari 2011

Milieudefensie Groningen is een kleine groep vrijwilligers en behartigt al meer dan 30 jaar de belangen van het milieu in en rond Groningen-stad. Verder vertegenwoordigt Milieudefensie Groningen de vereniging Milieudefensie in stad en omgeving en draait zij mee in de interne verenigingsdemocratie. Milieudefensie Groningen voert een eigen agenda uit en organiseert acties in Groningen dan wel helpt ze te organiseren. Voor wat betreft de overlast door open haarden en allesbranders zijn wij HET expertisecentrum.

Houtrook: veroorzaker van schade aan het milieu

Milieudefensie Groningen heeft een brochure uitgebracht over de schadelijke effecten van rook afkomstig van het stoken van hout en wat er tegen rookoverlast gedaan kan worden. De brochure is van de hand van Trinette Janssen. Zij is degene die zich voor Milieudefensie Groningen vooral bezighoudt met overlast van houtkachels.

Bij houtverbranding komen vele schadelijke stoffen vrij zoals koolmonoxide (CO). Ook worden er giftige polycyclische aromatische koolwaterstoffen gevormd, kortweg aangeduid als PAK's. Een hiervan is het z.g. Benzo(a)pyreen; deze stof is zeer kankerverwekkend. Verder worden bij verbranding van hout, ook z.g. "schoon" hout, in open haarden dioxines gevormd. Wanneer er ook huishoudelijk of sloopafval wordt verstookt, overschrijden de hoeveelheden PAK en dioxines ruimschoots de grenswaarden voor de omgeving.

Verder is er het bestanddeel zwart stof. Met name het PM 0.0 t/m PM2.5 Black Carbon wordt in medische onderzoeken een "killer" genoemd. Ook wel aangeduid als Elementair Carbon of E.C. De voornaamste bronnen zijn het verkeer en het stoken van houtkachels en houtvuren. U kunt daarom de overheid inschakelen als u overlast ondervindt! In de folder staat aangegeven wat uzelf kunt doen als u overlast ondervindt van een naburige open haard of allesbrander. Milieudefensie Groningen biedt soms hulp aan particulieren die zelf niet meer weten wat ze moeten doen tegen overlast van houtrook.

Stinkende houtkachels zijn een risico voor de gezondheid!

Contact:

  • Voor een folder over open haarden, of overige zaken, stuur een mailtje naar:
  • Houtstook, open haarden : Trinette Janssen 050 3141 497
  • Verder: Ton Bötticher 050 3133 248