Interessant films

One single planet

One single planet

17 april 2017

Een film over milieu- en klimaat problematiek van de Nicolaas Pierson Foundation.

Een aanrader: One single planet   Nicolaas Pierson Foundation

Aangezien tijdens de afgelopen verkiezingen milieu en klimaat nauwelijks op de agenda heeft gestaan van de gevestigde politieke partijen is het aan te raden om deze film te gaan kijken. Hij is gemaakt door de Nicolaas Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren en laat heel duidelijk zien dat milieu en klimaat ten onrechte zo weinig aandacht heeft gekregen. Deze film bestaat voornamelijk uit een spreekbeurt van Marianne Thieme, afgewisseld met een aantal interviews op locatie met deskundigen uit het veld. Marianne Thieme heeft haar spreekbeurt gehouden in de voormalige vergaderruimte van de Tweede Kamer. De PvdD wordt natuurlijk een paar keer aangeprezen, maar verder is het een verhaal dat over feiten gaat. Het verhaal is in 4 hoofdstukken verdeeld:

1  Zoönosen: de besmettelijke dierziektes, die in een aantal gevallen op mensen kunnen overslaan. Helaas hebben wij hiervan al een aantal voorbeelden gehad.

2 Biodiversiteit: deze staat zwaar onder druk en als de trend zich zo doorzet stevenen wij af op een ecologische ramp.

3 Water: een onderbelicht en onderschat probleem, de toegang tot schoon(drink)water. Er moet gevreesd worden dat schoon water in de toekomst voor grote groepen mensen niet meer beschikbaar zal zijn met alle gevolgen van dien. 

4  Wereldvoedselverdeling: de grenzen van onze voedselproductie zijn bereikt. Voor een belangrijk deel komt dit door de enorme vraag naar dierlijke eiwitten in de vorm van vlees. Omdat dit een onrendabele manier van voedselproductie is hebben wij hiervoor steeds meer grondstoffen nodig in de  vorm van akkerland en fossiele brandstoffen.

Een aanrader! Hij is te zien op het internet, gewoon "one single planet" zoeken en je vindt hem.