De boekenhoek

Een vorm van beschaving

Een vorm van beschaving

17 april 2017

Een zeer informatief boek van Klaas van Egmond over onze huidige milieuproblematiek

Een aanrader: Klaas van Egmond   Een vorm van beschaving   Christofoor, ISBN 9789060386484

Een gezaghebbend boek over duurzaamheidscrisis die we momenteel het hoofd moeten bieden. Naast zijn ervaring als oud-directeur van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en later van het Planbureau voor de Leefomgeving baseert Van Egmond zich ook op de filosofie van onder ander Rudolf Steiner en wel met name zijn boek "de filosofie van de vrijheid". Daarin zegt Steiner o.a.: Als wereld moeten we een doel gezamenlijk formuleren, in wat voor wereld willen we leven? Om vervolgens doelen en middelen op elkaar af te stemmen. Beschaving blijft behouden wanneer we middelpunt zoekende krachten kunnen mobiliseren. Wat we moeten overbruggen is cultureel versus materieel, kunst versus wetenschap, gedrag versus technologie, regionaal versus globalisering. Dat is de zoektocht naar en discussie over de wortels van onze existentie, alleen een menswaardige ontwikkeling kan duurzaam zijn, daarvoor hebben we een nieuwe moraal nodig met universele geldigheid. Dat is de taak van de politiek: waarden erkennen en vervolgens in een democratisch proces besluiten wat je daar mee gaat doen.Als wereld moeten we een doel gezamenlijk formuleren, in wat voor wereld willen we leven? Het gehele boek van Van Egmond is van deze opvatting doortrokken. Met een getraind oog analyseert hij de tekortkomingen van het huidig economisch model, dat volledig op groei is gebaseerd. En, zo bewijst hij in zijn boek, die wij financieren met onze toekomstige groeiverwachting en uit eindige grondstoffen voorraad. Doorgaan op dezelfde weg als wij nu al 150 jaar doen is er een die tot het einde van onze beschaving leidt. Hij bespreekt echter ook de mogelijkheden die wij hebben om een andere weg in te slaan. Een absolute aanrader voor iedereen die "iets" met duurzaamheid wil gaan doen. Ook op internet zijn de nodige opgenomen lezingen van Van Egmond te vinden.

Veel leesplezier!