Lokaal

Deventer Milieudefensie Netwerk

Deventer Milieudefensie Netwerk

14 februari 2011

  •  Plaats: Deventer
  • Oprichtingsjaar: 2005
  • Contactpersoon: Joke Bennink
  • Contact: deventer@milieudefensie.nl of 0570 623 436
  • Aantal actieve leden: 12

Kernenergie
Enkele leden van onze groep waren aanwezig bij de demonstratie tegen kernenergie op 16 april op De Dam in Amsterdam. De week daarna, op 23 april, hadden we tijdens de zaterdagmarkt  een kraampje met informatiemateriaal. Ook werden die dag handtekeningen tegen de komst van een tweede kernenergiecentrale in Borssele verzameld.
Op 22 december was 1 van onze leden aanwezig op het plein voor het gebouw van Delta in Middelburg om te trachten de aandeelhouders te verleiden tegen de komst van een nieuwe centrale te stemmen.  

Windmolens
Het gemeentebestuur van Deventer heeft het plan om enkele windmolens te installeren.
Wij spraken onze goedkeuring uit tijdens een politieke markt.
Omdat er in de stad weerstand van een bewonersgroep was tegen de komst van windmolens organiseerde de wethouder een bustocht om windmolens langs de A15 bij Echteld te bekijken. De situatie daar is vergelijkbaar met Deventer. Enkelen van ons reisden mee met de wethouder, raadsleden en leden van de bewonersgroep tegen de plaatsing. We constateerden dat het geluid heel erg meeviel!

EKO-tellingen
In de periode van 25 augustus tot 30 september telden we biologische-en Fairtrade producten in  alle 10 grote supermarkten in het centrum van Deventer en een bekende supermarkt in de wijk Colmschate. Enkele weken later bezorgden we persoonlijk de uitslagen van de tellingen bij de bedrijfsleiders.

Compliment uitgedeeld over de stijgende lijn en opgeroepen tot verbetering, omdat Deventer nog onder het landelijk gemiddelde zit. Speciaal de Jumbo gaven wij nog een goede raad in de vorm van een vraag per brief: “Waar blijft de biologische kip in de kip-corner? In die brief heeft MD Deventer gepleit voor een biologische kip-hoek in de snack-afdeling van de supermarkt. De bedrijfsleider reageerde positief. De brief zal naar de Jumbo-directie gaan.

Roundup
In september benaderden wij en ook Groen Links de milieuambtenaar inzake het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. En….in oktober  2011 lazen wij in ons plaatselijke, wekelijkse huis-aan-huisblad dat begin  2012 de gemeente de gifspuit definitief aan de wilgen gaat hangen.

Deventer Duurzaam
We waren aanwezig bij de door de gemeenteraad op 29 september georganiseerde bijeenkomst over de inspanningen op het gebied van duurzaamheid in de eigen gemeente.

Plattelandsontwikkeling
Wij reageerden allereerst schriftelijk op de in augustus verschenen gemeentelijke notitie: Plattelandsontwikkeling. We gaven aan onze twijfels te hebben over het plaatsen van een grote mestvergister. We stuurden onze reactie ook naar de raadsfracties van de politieke partijen. Begin 2012 zal de notitie over Plattelandsontwikkeling tijdens een politieke markt besproken worden en  wij zullen zeker ook daar onze visie mondeling laten horen.

Nieuwe energieleverancier voor de gemeente m.b.t. gasvoorziening
In september  is er  regionaal door gemeenten een contract afgesloten  met  Greenchoice voor gas en voor elektriciteit met Eneco. Wij waren de eersten, die na het sluiten van het vorige contract met Electrabel, er op wezen dat er naar de hele keten gekeken moet worden. Groen Links Deventer vertelde dat dat toen een eyeopener voor hen was.

Platform N&M-organisaties

Ons Netwerk is met 1 persoon vertegenwoordigd in het gemeentelijk Platform N&M-organisaties.
- Leden van ons Netwerk bezochten  ALV’s en Actieve Ledendagen.

Plannen 2012
In ieder geval:
- Inspreken bij politieke markt over Plattelandsontwikkeling
- EKO-tellingen