Lokaal

Milieudefensie Den Bosch / De Bossche Milieugroep

14 februari 2011

  • Plaats: Den Bosch
  • Contactpersoon: Hanneke Valkenburg
  • Contact: denbosch@milieudefensie.nl of 073 6424 626
  • Aantal actieve leden: 7


In 2011 is de Bossche Milieu Groep betrokken geweest bij het opzetten van het Platform Biodivers, (voluit Biodiversiteit: het veelvoud aan levensvormen). Het is een samenwerkingsverband van een 30-tal natuur-en milieuorganisatie in en rond Den Bosch en is opgezet om elkaar te versterken, te informeren en samen op te trekken.

Daarnaast is vanuit de BMG de stichting Bossche Eetbare Stad (BES) opgericht. Deze stichting bevordert het telen van groente in eigen tuin. Die stichting heeft inmiddels 500 groentekisten klaar staan voor groenteteelt in eigen tuin. Hiervoor is een Groene Handdruk ontvangen.

Op de Boomfeestdag 2012 worden er in de wijk de Vughterpoort 513 bomen en struiken geplant. Ook hiervoor is een Groene Handdruk ontvangen.

Om meer en beter te communiceren met de samenleving is in de groep het idee ontstaan om een MiNC-café op te richten. MiNC staat voor Milieu, innovatie, Natuur en Creativiteit en bestaat al sinds 2007. Met de formule van informatie, amusement en een journalistieke aanpak is het MiNC-café laagdrempelig. MiNC is dé ontmoetingsplaats voor iedereen die zich betrokken voelt bij milieu en natuur.

De Bossche Milieu Groep heeft deelgenomen en neemt deel aan bijeenkomsten over langlopende thema’s als de omlegging van de Zuid-Willemsvaart, de Vestingwerken, de Koersnota en de binnenstadsring.

Gemiddeld twee keer per jaar zijn er besprekingen met de wethouder Duurzaamheid en enkele ambtenaren over o.a. de klimaat neutrale stad.

Onze voorzitter Rob de Vrind houdt jaarlijks de toestand van de flora bij in de omgeving van ’'s-Hertogenbosch. Tegenwoordig maakt hij foto’s van de bijzondere soorten met een I-phone zodat de GPS coördinaten kunnen worden doorgegeven aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Daarvoor heeft hij de Groene Handdruk gekregen. De gemeente kan er dan rekening mee houden in haar maai beleid en beheer.