Nieuws

Duurzaamheidsspel op Bieslanddagen

Duurzaamheidsspel op Bieslanddagen

01 september 2017

Milieudefensie Delft staat 2 september op de Bieslanddagen met het Duurzaamheidsspel. Hiermee besteden we aandacht aan de 'sustainable development goals' oftewel de 'werelddoelen' van de Verenigde Naties.

De werelddoelen die in 2030 bereikt moeten zijn, omvatten thema's als armoede, honger, voedsel, gelijke behandeling, klimaat, schone zeeen enz. In ons spel (nog een pilot) laten we de deelnemers op speelse wijze kennismaken met (vooral de milieu-) doelen.