Lokaal

Milieudefensie de Ronde Venen

14 februari 2011

Activiteiten

  • Abcoude is een groene gemeente in het Groene Hart van Nederland. Helaas moet Milieudefensie de Ronde Venen veel tijd besteden om het groene karakter in en rond het dorp te handhaven. Met name bij de herinrichting van wijken dreigen veel bomen onnodig door de gemeente gekapt te worden. Het gaat om zoveel gevallen dat we ze niet allemaal kunnen volgen toch wisten we tot nu toe een aanzienlijk aantal bomen te redden.
  • Ook de Provincie Utrecht doet een duit in het zakje met plannen om duizenden bomen langs de vele kleine rivieren in de regio (Gein, Waver, Angstel, Winkel, Kromme Mijdrecht, etc.) te kappen in het kader van noodzakelijke dijkverhogingen. Het vergt heel veel creativiteit en kennis om Waternet (het uitvoerend orgaan voor de provincie) tot andere oplossingen te bewegen om het prachtige, oude landschap van deze riviertjes te bewaren voor de toekomst. We werken hierin samen met de lokale organisatie Spaar Het Gein, die de kar trekt.
  • We nemen deel aan de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan buitengebied.
  • We houden de plannen rond de nieuwe hoogbouw bij het AMC in de gaten.
  • We volgen de uitwerking van het nieuwe verkeersbeleid van Abcoude en streven naar zoveel mogelijk ruimte voor fiets, voetganger en openbaar vervoer.
  • We dragen op allerlei manieren bij  aan de bescherming van natuur, milieu, rust en ruimte in en om Abcoude.
  • We volgen het gemeentebeleid op milieugebied en bieden waar nodig advies aan politiek en lokale overheid.