Lokaal

Milieudefensie Bergen

14 februari 2011

Algemeen

De afdeling is van start gegaan in november 2010.
Wij willen ons actief gaan inzetten voor de weidevogels omdat de populaties op dit moment erg onder druk staan.
Tevens willen we ons gaan inzetten voor het Natura 2000 gebied Noordhollands duinreservaat, o.m. stikstof depositie en ontwatering, biodiversiteit.
Tot slot willen we ons gaan verzetten tegen het gasopslag project Bergermeer.