Arnhem

Over Milieudefensie Arnhem

Samen de tuin van een donateur bijvriendelijk onderhouden

Over Milieudefensie Arnhem

15 februari 2011

Milieudefensie Arnhem is een lokale afdeling van de vereniging Milieudefensie. Onze afdeling bestaat uit 15 actieve vrijwilligers

Ook zijn er veel mensen die ons helpen met hand- en spandiensten. In Arnhem weten wij ons gesteund door meer dan 750 betalende donateurs van Milieudefensie en nog veel meer sympathisanten.

Milieudefensie Arnhem vergadert weinig en doet veel. Door onze werkgroepenstructuur kunnen wij in korte tijd veel bereiken. Naast onze acties hebben wij onze jaarlijkse zomerpicknick en winterwandeling.

Wij bij Milieudefensie Arnhem willen graag een stad waarin het fijn is om te leven. Vanuit ons oogpunt is dat een stad met gezonde leefomstandigheden voor iedereen en een respectvolle benadering van de natuur. Onze stad moet vele generaties meegaan. Een stad dus die toekomstbestendig is, zuinig omgaat met grondstoffen en waardering heeft voor de natuur alleen al vanwege de intrinsieke waarde ervan. Aangezien er wereldwijd zoveel landschappen worden verwoest, hulpbronnen worden uitgeput, en klimaatverandering ons en alle andere levensvormen voor grote problemen stelt, ziet Milieudefensie Arnhem het als taak om natuur en milieu te beschermen binnen en buiten Arnhem.
Visie Milieudefensie Arnhem

Maatschappelijke stage
Wij hebben structureel twee plaatsen beschikbaar voor maatschappelijke stagiaires.  Lees meer

Stage of afstuderen
Ook mensen van een MBO, HBO- of universitaire opleiding zijn van harte welkom om bij ons stage te lopen of af te studeren. Er zijn vele onderwerpen mogelijk. Denk aan een opdracht die betrekking heeft op lichthinder, bescherming groene gebieden, enz. In het verleden zijn er verschillende studenten geweest die een opdracht voor ons hebben uitgevoerd. Zo hebben studenten van Larensteijn afstudeeronderzoek gedaan naar de gevaren van een weg door Mariendael, hebben studenten van de opleidingen Milieukunde en SPH meegeholpen met het organiseren van de Arnhemse autovrije dag en heeft een student van InHolland onderzoek gedaan naar de effecten van lichthinder op flora en fauna in de Arnhemse parken.

Samenwerking
Samen staan we sterk! Wij werken regelmatig samen met andere groepen, zoals:

Tijdens onze maandelijkse schrifjmiddagen ondersteunen wij regelmatig acties van andere organisaties zoals Natuurmonumenten, Greenpeace en Wakker Dier.

 

Meedoen met ons
Mail naar arnhem@milieudefensie.nl en we nemen contact met u op. Ook kunt u ons ontmoeten in de bibliotheek in Rozet, daar staan wij iedere tweede zaterdag van de maand (m.u.v. juli en augustus) tussen 13.00 uur en 15.00 uur.
Draagt u ons een warm hart toe en wilt u ons financieel ondersteunen? Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer: NL 20 TRIO 0390373850. Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage!

Contact
Email: arnhem@milieudefensie.nl