Nieuws

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkplein

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Kerkplein

09 december 2015

Bebouwen van het Kerkplein vinden wij geen goed idee. Ons voorstel is het Kerkplein open te houden en te vergroenen. Daarom hebben we een zienswijze m.b.t. het ontwerpbestemmingsplan ingediend.

Tekst zienswijze van Milieudefensie Arnhem m.b.t. ontwerpbestemmingsplan Kerkplein

Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze in te dienen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Kerkplein.

De gemeente heeft de volgende beargumentatie voor het realiseren van een bouwblok op het Kerkplein: “De realisatie van bebouwing op het Kerkplein is een belangrijke en kansrijke stap om bovengenoemde verbinding van historische kern naar de Rijn tot stand te brengen.’’
Hier kunnen wij ons niet in vinden. Ten eerste lijkt het ons sterk dat door bovenstaande maatregel een verbinding met de Rijn wordt gemaakt. Wij zien het plein niet als barrière. Daarentegen zien wij juist de drukke wegen tussen plein en rivier als belangrijkste hindernis.

Het is belangrijk om, met het oog op de klimaatverandering, maatregelen te nemen die onze stad kunnen verkoelen in plaats van meer stenen toe te voegen.
Het temperatuurverschil binnen en buiten onze stad Arnhem kan ’s avonds met wel 7 °C oplopen.
Er is dus sprake van een hitte-eiland-effect (Bron: http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/nl). Dit komt ook naar voren in het ontwerpbestemmingsplan Kerkplein. Door de klimaatverandering zal het aantal warme en tropische zomerdagen de komende decenia toenemen en daarmee wordt hitte-eiland effect alleen maar groter.

Vooral kwetsbare bevolkingsgroepen zijn gevoelig voor de gevolgen van een hitteeiland. Door extreme hitte kunnen mensen last krijgen van ernstige gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld uitdroging of ademhalingsproblemen. In het ergste geval is er een duidelijke toename van het aantal sterfgevallen tijdens een periode met hoge temperaturen. In dit verband verwijzen wij ook naar het boek van onze stadsgenoot, landschapsarchitecte en stedenbouwkundige Sanda Lenzholzer (Universiteit Wageningen). In haar boek “Het weer in de stad “ geeft zij aan dat bomen planten een effectieve manier is om een hitteeiland aan te pakken.

De gemeente Arnhem geeft aan dat zij de lat hoog legt door te streven naar een klimaatbestendige stad onder alle weersomstandigheden. Voor nu en in de toekomst wordt tenminste gestreefd naar prettig toeven binnen- en buitenshuis en het vermijden van ongewenste gezondheidsnsico's.
Het bebouwen van het Kerkplein, in plaats van te kiezen van vergroenen, staat haaks op het streven van de gemeente om een klimaatbestendige stad te realiseren.

Ons voorstel is het Kerkplein open te houden en te vergroenen. Hoewel Arnhem bekend staat als een groene stad, is de binnenstad dit zeker niet te noemen. Als u kiest voor ontwikkeling van het Kerkplein, is dit een mooie kans om dit deel stad te vergroenen en daarmee te werken aan een klimaatbestendige en prettige groene stad. Hoe mooi zou een groene oase midden in het centrum van de stad zijn? Wij gaan er voor!