Nieuws

Inspraak op Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk

Inspraak op Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk

04 december 2017

Vanavond 4 december stond het Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk op de agenda van de gemeenteraad. Er waren meerdere insprekers. Natuurlijk waren wij ook van de partij.

 Rolf Müller hield namens Milieudefensie een bevlogen verhaal waarbij hij de raadsleden voorlegde, dat bebouwing helemaal niet door hoeft te gaan als woningbouw moet dienen de natuur te betalen. Tijdens ons overleg met de provincie bleek immers dat de natuur voor aankoop én beheer geheel subsidiabel is.
Ook deed Rolf met name een beroep op onze bestuurders om zich goed te laten informeren. Er kunnen veel boetes en claims op de gemeente afkomen als ze zo slecht met natuur en milieu waarden omgaan. KWP lacht in zijn vuist en wij zitten op de blaren: De tijd van “winsten aan de ontwikkelaar en verliezen aan de gemeenschap” zijn toch eigenlijk al 30 jaar voorbij.

Een van de vragen deze avond aan KWP is of KWP bereid is te toetsen aan komende nieuwe, hogere normen voor de waterveiligheid. Het antwoord van KWP luidt: wij zijn bereid aan geldende wetgeving te toetsen. Dat is dus duidelijk. KWP heeft geen zorgen om morgen en gaat niet aan de nieuwe normen toetsen. Mocht dat wel zo zijn, dan horen we het heel graag, KWP!

Lees hier onze inspraakreactie in de raad.

Lees hier onze volledige, schriftelijke inspraakreactie op het Masterplan, die wij samen met Kloppend Stadshart hebben ingediend.