Nieuws

Duurzame melk de tweede ronde

Duurzame melk de tweede ronde

21 augustus 2017

Ongeveer een half jaar geleden voerden we actie voor eerlijke melk. Helaas is er in de tussentijd niet veel veranderd. Nog steeds verkopen supermarkten melk van koeien die nooit een stap in de wei hebben gezet. Onze acties krijgen dus een vervolg. Komende weken gaan de druk opvoeren bij supermarkten. Wat we willen: duurzame geproduceerde melk waar boeren een eerlijke prijs voor hebben ontvangen.

Nog steeds verkopen supermarkten melk van koeien die nooit een stap in de wei hebben gezet. En nog steeds worden tonnen al dan niet genetisch gemanipuleerde soja de halve wereld over gesleept om onze koeien te voeren. De actie krijgt daarom een vervolg. Komende weken gaan de druk opvoeren bij supermarkten. Hopelijk komen zij tot het inzicht dat een kleine verandering een wereld van verschil kan maken.

Wat is er precies mis met een doorsnee pak melk? Om je geheugen op te frissen nog een keer het verhaal, dat een beetje droevig stemt. De mooie plaatjes op pakken melk doen anders vermoeden, maar steeds meer koeien in Nederland staan het jaar rond in de stal. Doordat bedrijven ook steeds groter worden, groeit het aantal megastallen. Veel boeren hun koeien met soja dat geïmporteerd wordt uit Zuid-Amerika. Dit is goedkoper dan lokaal geteelde voedingsgewassen, Voor de grote sojaplantages moeten echter duizenden hectares oerwoud wijken

Om boeren de kans te geven verandering te brengen in de geschetste situatie, zouden ze een eerlijke prijs moeten krijgen voor hun melk. Per liter melk gaat het om 6 cent extra. Voor 6 cent meer kunnen boeren aan de volgende duurzaamheidseisen voldoen:

  1. Weidegang voor de koeien (minimaal 6 uur per dag, 120 dagen per week)
  2. Weidevogelbeheer (10 procent kruidenrijk grasland en latere maaidatum) voor meer biodiversiteit
  3. Grondgebonden bedrijfsvoering (maximaal 2,3 koeien per hectare inclusief jongvee) om mestoverschotten tegen te gaan
  4. Europese GMO-vrije soja (regionaal veevoer)

Je ziet, de oplossing ligt binnen handbereik.

Het uitgebreide verhaal lees je hier.