Thema's

15 februari 2011 18 januari 2015
Een groen Arnhem

Een groen Arnhem

Arnhem is gezegend met prachtige parken en oude bomen. Wij streven ernaar dat Arnhem nog groener wordt. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen zich prettig voelen in een groene stad. Groen is leven, groen is ontspanning en groen is schone lucht. Groen zuivert de uitlaatgassen en heeft een bewezen temperend effect op het stadsklimaat. Een groene stad helpt ook mee om wateroverlast tegen te gaan. Wij willen de natuur beschermen tegen de oprukkende stad. Dit betekent dat we van straatgroen (kleinschalig) tot Meinerswijk (grootschalig) ons groene hart zullen laten spreken.

Lees verder...

Een schoon Arnhem

Een schoon Arnhem

In een schone stad is er zo min mogelijk vervuiling en kunnen mensen, maar ook dieren, planten en bomen zo goed mogelijk floreren. Een schone stad is een gezonde stad en dat draagt bij aan het geluk van al haar inwoners. Wij streven ernaar dat Arnhem en de Arnhemmers zowel in als buiten de stad zo min mogelijk vervuiling veroorzaken en zo min mogelijk vervuiling tegenkomen. Onder dit thema vind je al onze activiteiten rond (zwerf)afval, luchtvervuiling en lichtvervuiling.

Lees verder...

Een besparend Arnhem

Onder dit thema vind je al onze activiteiten rond voedsel en energie. De Ecologische Voetafdruk laat zien hoeveel land je jaarlijks nodig hebt voor je consumptie. Hierbij wordt naar het totale plaatje gekeken. Dus bijvoorbeeld ook naar de ruimte die er nodig is om planten voor je eten te laten groeien. Op basis van een eerlijke verdeling is per persoon 1,8 mondiale hectare beschikbaar. Wij streven ernaar dat de stad Arnhem een eerlijke voetafdruk heeft/ streeft naar kleine voetafdruk.

Lees verder...

Een diervriendelijk Arnhem

Een diervriendelijk Arnhem

We zijn niet alleen in de stad. Wij delen ons leefgebied met vele andere diersoorten. Ook deze hebben recht op een passende leefomgeving. Wij streven ernaar om dieren die in onze omgeving horen zoveel mogelijk ruimte te geven. Vaak is dat niet alleen goed voor de betreffende diersoorten, maar ook voor de mens. Zo zijn bijen en hommels onmisbaar voor bevruchting van allerlei planten en gewassen. Milieudefensie is een groot voorstander van de biologische land- en tuinbouw, biologische veeteelt en van minder vlees eten.

Lees verder...

Een grenzeloos Arnhem

Wij streven ernaar dat Arnhem en de Arnhemmers ook buiten onze stad zo min mogelijk vervuiling veroorzaken en zo min mogelijk vervuiling tegenkomen. Onder dit thema vind je onze activiteiten rondom Shell in Nigeria.

Lees verder...

Archief

Archief

Er gebeurt van alles in Arnhem en veel van deze ontwikkelingen hebben raakvlakken met duurzaamheid. Milieudefensie probeert zoveel mogelijk te volgen. Hiervoor werken wij vaak samen met andere organisaties. Ook hebben wij goede contacten met de gemeente Arnhem.

Lees verder...