Nieuws

Reminder Milieu voor Amersfoortse politieke partijen

17 december 2017

De kerngroep van Milieudefensie Amersfoort heeft de politieke partijen vóór de gemeentelijke verkiezingen van maart 2018 een reminder toegestuurd, waarin een aantal onderwerpen zijn gesignaleerd waar de gemeentelijke politiek haar tanden in moet gaan zetten! Hieronder is de brief weergegeven.

Amersfoort,  16-12-2017

Aan alle politieke partijen die deel gaan nemen aan de verkiezingen in maart 2018 voor de gemeenteraad van Amersfoort.

Geacht partijbestuur,

U bent de afgelopen weken bezig geweest met het samenstellen van uw verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Omdat het milieu een steeds belangrijker onderwerp wordt,  wijzen wij als lokale Kerngroep van Milieudefensie nog even op een aantal onderwerpen, die u ongetwijfeld in uw verkiezingsprogramma hebt opgenomen:

1)      Fijnstof/NOX:

 • De gemeente onderneemt  actie richting Rijkswaterstaat om de maximale snelheid op A1 en A28 te beperken naar 80 km/uur,

 

2)      Houtstook:

 • De gemeente treedt op tegen houtstook binnen de bebouwde kom en neemt een verbod op tegen hinder in de APV, voorzien van sancties,

 

3)      Amersfoortse binnenstad autoluw:

 • Te beginnen met De Kamp en uit te breiden met de Singels,

 

 4)      Stimuleren fietsverkeer:

 • De gemeente verbetert de instelling van de verkeerslichten op Stadsring, Amsterdamseweg, Ringweg Koppel en Ringweg Kruiskamp zodanig dat fietsers een minimale wachttijd krijgen,

 

5)      Energiebesparing:

 • Gemeentelijk vastgoed energiezuinig,
 • Gemeentelijk wagenpark verder verduurzamen
 • Fietsvergoeding voor ambtenaren i.p.v. autovergoeding,
 • Woningbouwcoöperaties en buurtinitiatieven op het terrein van het besparen van energie stimuleren en faciliteren door het beschikbaar stellen van expertise en geld,
 • Burgers en projectontwikkelaars/aannemers stimuleren tot het realiseren van “Nul op de meter” woningen,

 

6)      Van het Gas Los:

 • Nieuwbouwprojecten niet meer aansluiten op het gasnet,

 

7)      Ambitie formuleren die uitgaat boven het gestelde in het klimaatakkoord:

 • Te denken valt onder meer aan het realiseren van (extra) windmolens in de Isselt,

 

8)      Intensiveren van de “operatie Steenbreek”:

 • Meer communiceren en opnemen in de bouwverordeningen,
 • Het realiseren van gemeentelijke heffingen per m2 verhardingen,

 

9)      Vervanging regelen bij kap bomen:

 • Boom gekapt, minstens één terug,
 • Alert zijn op hittestress.

 

Wat doen wij? Milieudefensie Amersfoort gaat bij de komende verkiezingen prijzen uitdelen voor de nummer 1, 2 en 3 als het gaat om duurzaamheid en het milieu in Amersfoort.  We kijken daarvoor naar uw verkiezingsprogramma zelf en niet wat de prestaties in de afgelopen vier jaar zijn geweest. Het wegen van die prestaties laten we over aan het oordeel van de kiezer zelf. Immers ook de leden en donateurs van Milieudefensie zijn te vinden door alle partijen heen.

We hopen dat u onze suggesties op prijs stelt. Voor reacties en vragen kunt u contact opnemen met de Kerngroep van Milieudefensie Amersfoort, e-mailadres: amersfoort@milieudefensie.nl

De Kerngroep van Milieudefensie Amersfoort,

Leny Cijsouw

Jeane Goozen

Ed Palmboom

Marijke Vos

Beppie de Vries

Bert de Vries