Nieuws

Open brief over winkeldeuren in de winter

01 oktober 2014

Milieudefensie Amersfoort strijdt al enige tijd tegen winkeldeuren die tijdens koud weer "gewoon" open staan. Dit verspilt onnoemelijk veel energie en zorgt daarmee voor extra broeikasgas in de atmosfeer. En het is niet nodig: als alle winkeliers afspraken maken over het sluiten van hun winkeldeuren scheelt het geen klanten. In dit kader heeft MDA een open brief geschreven die hieronder is afgedrukt.

OPEN BRIEF OVER OPEN WINKELDEUREN

Amersfoort, 1 oktober 2014

Geacht college van burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Tijdens de afgelopen winter hadden veel winkels in Amersfoort zelfs bij koud weer hun deuren permanent open staan. Dit gebeurt vooral omdat men denkt dat klanten anders niet binnenkomen. Experimenten elders tonen echter aan, dat het sluiten van de deuren geen invloed heeft op de klandizie. Wel heeft dit als voordelen 40% besparing op de kosten van verwarming in de winter en koeling in de zomer, plezieriger klimaat voor klanten en personeel, minder inbraak en een milieuvriendelijke uitstraling.
Begin 2010 hebben we al geconstateerd dat 53% van de winkels in het centrum tijdens de extreem koude winterdagen hun deuren open hadden staan. Naar aanleiding daarvan hebben uw toenmalige wethouders van Milieu en van Economische Zaken een brief gestuurd aan de winkeliers in de binnenstad met de vraag om de deuren te sluiten. Daarbij werd vermeld dat Milieudefensie een nieuwe inventarisatie wilde maken.
In maart 2010 hebben we tijdens een demonstratieve wandeling door de binnenstad het winkelende publiek aangespoord waar mogelijk te kiezen voor winkels waarvan de deur niet open stond en gevraagd wat men zou doen als geen enkele winkeldeur open zou staan. Daarbij bleek dat men dan niet naar een andere stad wilde gaan. We telden hoe weinig winkeliers hun deur dicht hadden en boden hun een toepasselijke sticker aan.
Omdat zo veel deuren open waren, hebben we daarna gesproken met een bestuurslid van de Ondernemersvereniging Binnenstad Amersfoort. Die stelde voor, afspraken te maken per branche om allemaal de deuren te sluiten om de verleiding te verminderen naar een branchegenoot te gaan. Daartoe achtte hij het nuttig dat de vele franchisebedrijven daarvoor toestemming zouden krijgen van hun hoofdkantoren.
Naar aanleiding van deze suggestie hebben we een brief opgesteld aan de landelijke directies van alle Amersfoortse franchisebedrijven met het advies om de deuren te laten sluiten. Deze brief is eind 2011 verstuurd door de landelijke directeur van Milieudefensie. Daarop is tot nu toe geen enkele reactie ontvangen.
In de Wet milieubeheer staat dat grote winkels verplicht zijn tot energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder, maar dat een gemeente vrij is om van kleinverbruikers bij evidente energieverspilling direct energiebesparende maatregelen te verlangen met een terugverdientijd van drie jaar of minder. Het sluiten van winkeldeuren hoort bij die maatregelen.
In het Energieakkoord voor duurzame groei van de SER staat dat gemeenten prioriteit geven aan handhaving van de energiebesparingsverplichting in de Wet milieubeheer.
We nodigen u uit, op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) aan de Amersfoortse winkeliers te vragen om vóór de komende winter afspraken te maken per branche om alle deuren te sluiten en daarbij aan te kondigen dat u dit gaat handhaven. Dit past in het Amersfoortse streven naar een energie-neutrale stad.

Met vriendelijke groet,

de kerngroep van Milieudefensie Amersfoort

amersfoort@milieudefensie.nl
www.amersfoort.milieudefensie.nl