Nieuws

Acties op het thema Verkeer

Acties op het thema Verkeer

17 februari 2018

Op het onderwerp VERKEER is Milieudefensie ook in de afgelopen maanden op verschillende manieren weer actief geweest. Naast alle verzet tegen de Westelijke Ontsluiting van Amersfoort de afgelopen jaren, lijkt het doek gevallen en gaat de aanleg met grote waarschijnlijkheid door. Wij werkten onlangs mee aan de opnamen van het SBS6-programma “Van onze centen’ over de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Daarnaast voerden we actie rond het autoluw maken van de Binnenstad.

Stand van zaken Westelijke Ontsluiting Amersfoort

Het doek lijkt gevallen voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Terwijl we alles in het werk hebben gesteld om dit project tegen te houden heeft de Raad van State alle bezwaren die zijn ingediend ongegrond verklaard. Ondanks dit alles heeft Milieudefensie Amersfoort nog meegewerkt aan het SBS programma “Van onze centen” dat voorjaar 2018 zal worden uitgezonden en hebben wij zitting genomen in een Denktank die nagaat wat de aanleg nog kan tegenhouden. We zullen twitteren wanneer de uitzending plaatsvindt en informeren over verdere acties..

Binnenstad Amersfoort autoluw

Milieudefensie Amersfoort heeft in december 2017 geflyerd op de Kamp om aandacht te vragen voor ons streven om de binnenstad van Amersfoort autoluw te maken. Verschillende politieke partijen hebben dit ook in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 opgenomen. Wellicht dat met wat verdere aandrang (en een gunstige verkiezingsuitslag) stappen gezet gaan worden om Amersfoort weer een stukje leefbaarder te maken. Milieudefensie blijft zich hard maken voor een autoluwe binnenstad. Vind jij dit ook een belangrijk onderwerp, laat het ons dan weten via