Milieudefensie Symposium

Symposium Duurzame Economie

Symposium Duurzame Economie

20 augustus 2013

Op 28 september organiseerde Milieudefensie het Symposium: “Naar een Duurzame Economie” Samen met een aantal inspirerende sprekers keken we naar de toekomst van onze economie en de weg naar verduurzaming. De dag bestond uit drie delen waarin we het verleden, het heden en de toekomst van onze economie onder de loep namen.

 

Impressie dag door de betekenaar
Bekijk hierboven de dag in beelden gemaakt door: 'de betekenaar'

Deel 1: Historische context van onze economie

Een inleiding door Rutger Bregman - Historicus en journalist

In zijn lezing toont Rutger Bregman aan dat wij het in dit moderne, rijke, veilige en gezonde Nederland van nu ontzettend goed hebben. Wij hebben tegenwoordig de spreekwoordelijke betere toekomst waar men vroeger alleen maar van kon dromen. Als je echter kijkt naar de media, vliegt het woord 'crisis' je om de oren en zie je dat we in werkelijkheid erg ontevreden en nostalgisch zijn. Bregman verwondert zich hierover. Hoe kan het dat het individueel gezien zo goed met ons gaat, maar dat we als collectief zo negatief en chagrijnig zijn?

Complete samenvatting van de presentatie van Rutger Bregman

Deel 2: Hoe kan de economie er in de toekomst uit zien?

Een inleiding door John Huige - Econoom en lid van Platform Duurzame Solidaire Economie

John Huige richt zich in zijn lezing op hoe een mogelijke duurzame economie eruit kan zien en hoe die te verwezenlijken valt. Het belangrijkste is om ons daarbij te realiseren dat we de nieuwe economie pas zullen kennen als hij er al is. Desalniettemin doet John Huige een aanzet door alvast een aantal aspecten van een duurzame economie te noemen en geeft hij ons tevens een aantal handvatten om deze economie mee te ontwikkelen.

Interactieve gedeelte:

In het interactieve gedeelde dachten de aanwezigen in groepjes van vier na over een vraag en kwamen ze gezamenlijk met suggesties en ideeën. Er waren in totaal vier vragen:

  1. Op dit moment is 'groei' het heersende model. Wij willen hier iets tegenover zetten, een verhaal dat een positief beeld van de toekomst schetst en dat hoop geeft. Hoe ziet dat verhaal eruit?
  2. Hoe kunnen we deze systeemverandering een onderwerp van gesprek maken?
  3. We zien al veel kleinschalige, lokale initiatieven. Hoe kunnen we die initiatieven dusdanig opschalen dat we een omslag bereiken?
  4. Welke rol kan Milieudefensie spelen bij deze ontwikkelingen?

Complete samenvatting van het interactieve gedeelte

Deel 3: Wat gebeurt er al?

Als laatste onderdeel van de dag lieten wij ons inspireren door een aantal bestaande initiatieven die al anders kijken en nu al bezig zijn met andere economische modellen:

Paul Hendriksen van Transition Towns -  Over het regionaliseringsdenken en het REconomy project. Download de presentatie van Paul

Bas Luiting van Stichting Circulaire Economie - Over het omgaan met grondstoffen. Download de presentatie van Bas

Ron Koopal van Platform Duurzaam Fryslân - Over het coörporatiemodel en het gezamenlijk opwekken van energie. Bekijk het filmpje over de dorpsmolen in Wommels

Edgar Kampers van Stichting Qoin - Over het anders omgaan met geld, door lokale munteenheden. Download de presentatie van Edgar

Complete samenvatting van de presentaties

Foto's:

Bekijk een fotoreportage van het symposium.
Symposium