Leden

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

12 december 2016

De Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur van de vereniging stellen het beleid formeel vast.

 De algemene ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats en wordt voorgezeten door een presidium. Bij conflicten tussen leden en organen van Milieudefensie treedt op verzoek een geschillencommissie in werking.