Leden

Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering van Milieudefensie op woensdag 9 december 2015

Kom ook naar de Algemene Ledenvergadering van Milieudefensie op woensdag 9 december 2015

14 juli 2015

Op woensdag 9 december 2015 van 18.00 tot ca 21.15 vindt de Algemene Ledenvergadering van Milieudefensie plaats in Utrecht.

Wil je meepraten over het beleid van Milieudefensie, mis deze avond dan niet!

Op deze ALV worden de visie, missie, waarden, signatuur en strategische doelen van het Algemeen Beleidsplan 2016 – 2025 ter vaststelling voorgelegd. Ook wordt het Meerjarenperspectief 2016 - 2018, tezamen met het Jaarplan 2016 vastgesteld en wordt de Begroting 2016 op Hoofdlijnen, met een doorkijk naar 2017 en 2018, vastgesteld.

Daarnaast ligt er een voorstel tot statutenwijziging m.b.t. het aanpassen van de datum van de najaars-ALV.

De tekst kun je vinden op http://www.milieudefensie.nl/alv/voorstel-statutenwijziging , maar je kunt  de tekst vanaf 8 oktober (op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur) ook inzien bij de receptie op het kantoor van Milieudefensie (Nieuwe Looiersstraat 31 in Amsterdam), of opvragen via de Servicelijn: service@milieudefensie.nl.

Wil je een actievere rol binnen Milieudefensie? Dat kan! Er vinden op dit moment verkiezingen plaats voor vacatures in verschillende verenigingsorganen. Meer informatie? Kijk dan op: https://milieudefensie.nl/overons/werken-bij

Save the date! Zet de datum (9 december) dus nu alvast in je agenda en geef je snel op via onderstaande aanmeldknop. Heb je je aangemeld? Dan ontvang je rond 22 november 2015 de diverse documenten die de 9e worden besproken. Het defintieve programma is op dit moment nog niet bekend, maar we informeren je hierover zo spoedig mogelijk.

We hopen op een grote opkomst, we hebben plaats voor ongeveer 200 mensen.

Aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop:

Aanmelden