Leden

15 februari 2011 20 november 2017
Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur van de vereniging stellen het beleid formeel vast. De algemene ledenvergadering vindt twee keer per jaar plaats en wordt voorgezeten door een presidium. Bij conflicten tussen leden en organen van Milieudefensie treedt op verzoek een geschillencommissie in werking.

Lees verder...

Milieudefensie Symposium

Milieudefensie Symposium

Een aantal keer per jaar organiseren we dagen voor leden en iedereen die zich betrokken voelt bij het werk van Milieudefensie. Er is volop gelegenheid om mee te praten over onze thema's Verkeer, Voedsel, Energie en Grondstoffen. Daarnaast kun je workshops volgen die raken aan het werk van Milieudefensie, zowel landelijk als lokaal. Eén keer per jaar organiseren we een symposium waar we inzoomen op grotere thema's zoals de duurzame economie.

Lees verder...

Milieudefensiepanel

Milieudefensiepanel

Vind je het werk van Milieudefensie belangrijk? Dan zijn we benieuwd naar je mening! Daarom nodigen we je van harte uit om mee te doen met het Milieudefensiepanel. Als panellid krijg je 2 tot 4 keer per jaar een vragenlijst over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met het werk van Milieudefensie. Je hoeft geen lid te zijn van Milieudefensie om mee te doen aan het Milieudefensiepanel.

Lees verder...

Ledenbulletin

Ledenbulletin

Milieudefensie wil het denken over natuur en milieu voortdurend vernieuwen. Daarvoor zijn impulsen vanuit de leden onontbeerlijk. Ideeën over het milieubeleid en de vereniging Milieudefensie kun je in dit ledenbulletin kwijt. Met jouw ideeën en de reacties van andere leden hopen we de discussie over interessante milieuvraagstukken te stimuleren.

Lees verder...

Vereniging en bestuur

Vereniging en bestuur

Milieudefensie is een vereniging met een democratische werkwijze. Lokale afdelingen, medewerkers en leden hebben invloed op het beleid. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en het bestuur van de vereniging stellen het beleid formeel vast. De algemene ledenvergaderingen worden voorgezeten door een presidium. Bij conflicten tussen leden en organen van Milieudefensie treedt op verzoek een geschillencommissie in werking.

Lees verder...