Klimaat

Klimaatwet is stok achter de deur

Klimaatwet is stok achter de deur

23 november 2015

Rutte III komt met een Klimaatwet. Daarmee volgt Nederland andere landen die al een Klimaatwet hebben, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland, Denemarken, Mexico en Zweden. In 2008 stelde Milieudefensie als eerste een Klimaatwet voor. Op basis van dat voorstel kwamen GroenLinks en de Partij van de Arbeid in 2015 met een initiatiefwet. En nu gaat het er dus echt van komen.

Om te voorkomen dat het klimaatprobleem uit de hand loopt, moet de uitstoot van broeikasgassen snel en fors omlaag. Daar is meer voor nodig dan goede wil en vrijwillige afspraken. Een krachtige Klimaatwet is daarvoor het beste recept. Dat vond en vindt Milieudefensie. In 2008 stonden we met dat standpunt nog bijna alleen, nu is ook de politiek dus om.

Om echt meters te maken, moet de Klimaatwet wel voldoende ambitieus zijn. Dat lijkt met de Klimaatwet van Rutte III niet zo te zijn. Het is nu wel de vraag of de lusten en lasten eerlijk verdeeld worden, tussen bedrijven en burgers en tussen burgers onderling. Daar ligt wat Milieudefensie betreft een belangrijke opdracht voor dit kabinet: de rekening eerlijk verdelen en zorgen dat alle burgers mee kunnen doen. Ook daarover maken we ons zorgen.

In 2008 voerde Milieudefensie al campagne voor een klimaatwet. Die campagne maakte deel uit van een grote campagne van ons internationale netwerk van Friends of the Earth. Die campagne leverde uiteindelijk klimaatwetten op in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Finland en Denemarken. Andere landen volgden. Hoewel Milieudefensie zelfs een complete wettekst op papier zette, kwam de wet in Nederland niet van de grond. Donald Pols, nu directeur van Milieudefensie, was als campagneleider de drijvende kracht achter de Nederlandse klimaatwetcampagne

Meer informatie