Klimaat

Klimaatbeleid voor Nederland

Klimaatbeleid voor Nederland

30 november 2015

Nederland presteert bedroevend slecht als het gaat om schone, duurzame energie. We zijn zelfs hekkensluiter van Europa! Terwijl daar juist alle kansen liggen voor innovatie, nieuwe banen en onafhankelijkheid. Alleen als we nu wereldwijd actie ondernemen – en een rijk land als Nederland daarin zijn eerlijke aandeel neemt – hebben we nog kans om onder de 2 graden klimaatverandering te blijven.

Energiemanifest 'Nederland fossielvrij'

Het energiemanifest 'Nederland fossielvrij' is tot stand gekomen tijdens bijeenkomsten in het land waar Milieudefensie samen met betrokken burgers en ondernemers de blokkades in de energietransitie in kaart gebracht. Dit manifest doet diverse concrete suggesties voor actie om deze blokkades weg te nemen, zoals het invoeren van een klimaatwet of het creëren van wetgeving en een financieringsmodel die het mogelijk maakt woningen energieneutraal te maken.

Kabinet en Tweede Kamer, neem blokkades weg!

We vragen de Nederlandse regering om een nieuw energiebeleid waarmee we onafhankelijk worden van kolen, olie en gas, energieverspilling stoppen en snel overstappen op schone en veilige energiebronnen. Wij willen dat Nederland zo snel mogelijk fossielvrij is en roepen de regering op de blokkades voor deze energietransitie weg te nemen.

Kabinet en Tweede Kamer, maak van Nederland een duurzame koploper!

Aanvullende maatregelen: sluit kolencentrales

Naast het opheffen van de blokkades uit het energiemanifest 'Nederland fossielvrij' zijn er aanvullende maatregelen nodig om Nederland volledig duurzaam en energie-efficiënt te maken. En om te voldoen aan de eis om 25% minder CO2 uit te stoten in 2020 die is opgelegd door de rechter in de klimaatzaak van Urgenda.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzocht welke maatregelen binnen 5 jaar haalbaar en betaalbaar zijn om de CO2-uitstoot verder naar beneden te krijgen.  Dit rapport geeft een duidelijk beeld welke maatregelen echt zoden aan de dijk zetten.

  • Er moeten extra kolencentrales dicht zodat onze elektriciteit duurzaam opgewekt gaat worden, met windenergie bijvoorbeeld.
  • Een kilometerheffing zorgt er voor dat er minder auto gereden gaat worden en dus ook die uitstoot omlaag gaat.  
  • We kunnen alle huizen energieneutraal maken zodat de gasconsumptie flink omlaag gaat. Daar zullen ook de Groningers blij mee zijn!

Milieudefensie juicht deze maatregelen toe. Er is geen tijd te verliezen. Het kabinet moet nog dít jaar aan de slag. Het PBL geeft namelijk aan dat de 25% uitstootreductie voor 2020 niet meer haalbaar is als er een jaar gewacht wordt met het nemen van maatregelen, zoals minister Kamp nu van plan is. Met een beroepsprocedure verspilt het kabinet kostbare tijd. We moeten nú extra maatregelen nemen en zo de noodzakelijke transitie naar een volledig fossielvrije samenleving versnellen.

En daar hoort een klimaatwet zoals voorgesteld door GroenLinks en PvdA  natuurlijk ook bij.