EKO-tellingen

Waar staat biologisch voor?

Waar staat biologisch voor?

01 juni 2012

In de biologische landbouw wordt er alleen gewerkt met natuurlijk middelen. Dus geen chemische of synthetische bestrijdingsmiddelen en geen genetisch gemodificeerde gewassen. Dieren krijgen de ruimte, kunnen naar buiten en worden niet mishandeld. Ook krijgen zij geen preventieve antibiotica toegediend.


Op een biologische boerderij:

  • wordt alleen organische mest gebruikt in plaats van kunstmest.

  • gebruikt de boer natuurlijke bestrijdingsmiddelen i.p.v. chemische of synthetische middelen.

  • wordt minder energie verbruikt.

  • krijgen dieren de ruimte en worden niet mishandeld.

  • worden gewassen niet genetisch gemanipuleerd.

Verstandige bemesting

Omdat een vruchtbare bodem van groot belang is, gebruiken biologische boeren organische mest, oogst-resten en groenbemesting. Door de beperkte bemesting groeien de planten op een natuurlijk tempo en zijn ze minder gevoelig voor ziektes. De natuur op en rond een biologisch boerenbedrijf profiteert hiervan.

Geen chemische bestrijdingsmiddelen

Op veel verse producten zitten resten vanGif flesbestrijdingsmiddelen. De langetermijn-effecten hiervan op de volksgezondheid zijn nauwelijks onderzocht. In de biologische landbouw worden alleen natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruikt of, liever nog, helemaal geen bestrijdingsmiddelen.

Minder energieverbruik

Biologische producten uit Nederland zijn over het algemeen energiezuiniger geproduceerd dan gangbare landbouwproducten. Dit komt vooral doordat de biologische boer geen kunstmest gebruikt. De fabricage daarvan kost veel energie. Daarnaast gebruikt de boer zoveel mogelijk biologisch veevoer uit Nederland, waardoor weinig transport nodig is.

Biologische producten uit het buitenland zijn natuurlijk wel over grote afstand vervoerd. Dit vergroot het energieverbruik.

Dieren met respect behandeld

Dieren in de biologische landbouw zijn ruim gehuisvest en kunnen buiten lopen. Een biologisch varken heeft ruim vier keer zoveel ruimte als een niet-biologisvarkens in de modderch varken. Het preventief geven van geneesmiddelen (bijvoorbeeld in het voer) is, anders dan in de reguliere landbouw, verboden. Een dier krijgt alleen medicijnen als het ziek is. In de biologische landbouw behouden de dieren, in tegenstelling tot de gangbare landbouw, hun staarten en hoektanden.

Geen genetisch manipulatie

De biologische landbouw houdt zich ver van het knutselen op moleculair (DNA-) niveau waarbij soortgrenzen worden overschreden. Door genetische manipulatie ontstaan nieuwe gewassen die nooit door de natuur zelf voortgebracht kunnen worden. De biologische landbouw wil juist de natuurlijke processen versterken in plaats van hieraan sleutelen.