Handel zonder Grenzen award

Handel zonder Grenzen award – Nominatie: Chevron

31 mei 2017

Chevron is een voorbeeldig bedrijf... vindt het zelf. Overal waar Chevron opereert, steunt het de universele mensenrechten, beschermt het het milieu en biedt het kansen en voordelen voor de lokale gemeenschappen. Dat is 'The Chevron Way'... De praktijk ziet er toch een tikje anders uit.

Klimaatontkenner

Chevron is een van de grootste CO2-vervuilers van de afgelopen 150 jaar. Chevron wist, net als Shell, Exxon en andere olieproducenten, al 30 jaar geleden van de gevaren van klimaatverandering. Toch steunt Chevron lobbygroepen die foute informatie verspreiden over klimaatverandering. Dat is ook 'The Chevron way'!

Belastingontwijking

Chevron is een kampioen in het ontduiken van belastingen via slimme constructies. Spin in het web is Chevron Treasury BV, een brievenbusmaatschappij zonder personeel, gevestigd in… Nederland.

Schade aan het Amazonegebied

Chevron is eigenaar van Texaco en liet de Amazone jarenlang vollopen met miljarden liters giftig afvalwater, met als gevolg vernietigde natuur en zieke mensen.
Van de rechter in Ecuador moet Chevron 9,5 miljard dollar betalen om de Amazone op te ruimen. Tot op de dag van vandaag heeft Chevron nog geen cent betaald. Chevron wringt zich in allerlei bochten om onder de boete uit te komen. De oliegigant zegt dat de schade is veroorzaakt door Texaco en dat Chevron daarom niet aansprakelijk is. Maar Chevron is wel de eigenaar van Texaco.

Chevron ontkent de vervuiling overigens niet, maar wil niet betalen. De milieuzaak is aangespannen door inheemse groepen. Chevron probeert nu de inheemse groepen en hun advocaten zwart te maken, en heeft hen zelfs voor de rechter gesleept. Chevron suggereert dat het vonnis door fraude en omkoping tot stand is gekomen. Chevron gokt erop dat het in een juridische uitputtingsslag de langste adem heeft en de tegenstanders (financieel) kan uitputten zodat zij de zaak moeten opgeven.

ISDS-claim

ISDS is het claimsysteem dat vaak onderdeel is van handelsverdragen. Hiermee kunnen buitenlandse investeerders een claim bij de overheid neerleggen als deze overheid bijvoorbeeld nieuwe regels op stelt waardoor het bedrijf minder winst kan maken.
Chevron heeft intussen ook een investeringsclaim neergelegd bij een internationaal arbitragetribunaal om schadevergoeding te eisen van Ecuador, dit omdat de Ecuadoriaanse overheid zich nooit had mogen bemoeien met de oorspronkelijke rechtszaak. Dat was iets tussen Chevron en de bewoners van de Amazone.
En zo weet Chevron keer op keer te profiteren van het feit dat multinationals nog altijd beter beschermd worden dan mens en milieu.

 

Team Chevron

Verschillende lokale groepen voeren actie rondom de handel Zonder Grenzen-award. Zo ook team Tilburg.

team tilburg chevron

Wie zijn jullie?

Wij zijn Tilburg TTIP vrij, een Tilburgse actiegroep die actief is in de strijd tegen foute handelsverdragen. 

Waarom kozen jullie actie te voeren tegen Chevron?

Chevron is een gigantische olie-multinational die eigen winst boven mens en milieu stelt. Ze hebben in Ecuador een deel van het Amazonegebied ernstig vervuild en weigeren nu te betalen voor de schade die ze hebben aangericht. Dat kan Chevron doen door gebruik te maken van een claimsysteem in een handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Ecuador. Een deel van het regenwoud is intussen verwoest, met ernstige gevolgen voor de natuur en de mensen die in het gebied wonen.

Op welke manier voeren jullie actie?

Wij gaan mensen in Tilburg de kans bieden om een eendje te redden van olievervuiling! Mensen kunnen komen hengelen naar badeendjes die in vervuild water rondzwemmen. Red een eendje, stem op Chevron en zorg dat zij de Handel Zonder Grenzen-award winnen!