Earth Alarm

Schrijven voor een beter milieu helpt!

Schrijven voor een beter milieu helpt!

07 maart 2011

Earth Alarm is het schrijfproject van Milieudefensie, waarmee jij milieumisstanden en schendingen van de mensenrechten in het buitenland aan de kaak kunt stellen. Je schrijft, samen met ruim tienduizend anderen aan regeringen, bedrijven of internationale instanties. Regeringen zijn vaak zeer gevoelig voor internationale kritiek en bedrijven zijn beducht voor hun imago. De schrijfacties komen vaak onder de aandacht van journalisten waardoor het effect nog eens wordt versterkt. Zeker één op de drie Earth-Alarmacties heeft resultaat.

Zo werkt een Alarm
Als deelnemer ontvang je circa zes keer per jaar een Earth Alarm over een milieumisstand, met een nieuwsbrief en een voorbeeldbrief. Deze voorbeeldbrief kun je overschrijven, maar je kunt ook zelf een tekst bedenken. Vaak gaat het Alarm over grootschalige projecten waar veel geld mee gemoeid is, zoals mijnbouw, oliewinning of ontbossing. Het milieu staat voorop, maar we verliezen nooit de sociale en economische vraagstukken uit het oog. In de voorbeeldbrieven vind je daarom altijd een alternatief dat recht doet aan de belangen van de plaatselijke bevolking. Geregeld staan in een Alarm mensenrechten centraal.

De 'Dutch connection'
Earth Alarm komt in actie op verzoek van lokale buitenlandse organisaties, met name als Nederlandse bedrijven betrokken zijn, of als Nederlandse politici of diplomaten op één of andere manier invloed uit kunnen oefenen. Milieudefensie vindt dat bedrijven de milieuregels waaraan zij in Nederland voldoen, ook in het buitenland in acht moeten nemen.

Earth Alarm doet méér
Milieudefensie doet méér in het kader van Earth Alarm. Zij verricht onderzoek, verstrekt informatie, lobbyt en confronteert bedrijven met de milieuproblemen en sociale wantoestanden waaraan zij mede schuldig zijn. Als praten niet helpt, voert Milieudefensie actie. Dat gebeurt vaak in nauwe samenwerking met andere milieuorganisaties en mensenrechtenorganisaties.

Briefschrijver worden