Stop ontbossing voor ons voedsel

Update: Martijn Van Dam heeft gereageerd

Op 1 april hebben we een reactie van Martijn van Dam ontvangen op deze Earth Alarm. Lees zijn brief en de reactie van Milieudefensie daarop.

Stuur een Earth Alarm aan Martijn van Dam

Voor de productie van vlees, zuivel en eieren in Nederland is ruim 1 miljoen voetbalvelden aan sojaplantages nodig. Brazilië en Argentinië zijn koplopers in aantasting van de natuur, maar steeds meer landen ondervinden de gevolgen van onze vraag naar veevoer. Het oosten van Paraguay is in enkele decennia vrijwel volledig ontbost om plaats te maken voor de sojateelt. De ecologische en sociale gevolgen zijn gigantisch. Biodiversiteit verdwijnt en lokale boeren worden van hun land verdreven. Nederland is na China de grootste soja-importeur ter wereld, en heeft daarmee een grote verantwoordelijkheid!

 Ontbossing draagt voor 15% bij aan klimaatverandering. Daarnaast leidt de grootschalige import van soja voor een disbalans in de kringloop van grond-veevoer-dier-mest-grond. In Zuid-Amerika raakt de grond uitgeput; in Nederland ontstaat een mestoverschot. En dat terwijl er een alternatief is. De oplossing ligt dichterbij dan je denkt. Wij kunnen ons veevoer namelijk prima zelf verbouwen!

Het kabinet erkent het belang van regionale landbouw, maar daden blijven achter. Het klimaat en onze leefomgeving vragen om ambitie en draagkracht. De overheid moet met een concreet plan komen waarin doelen worden gesteld voor de omslag van importsoja naar regionaal veevoer en vermindering van vleesconsumptie.

Schrijf mee

Martijn van Dam, onze nieuwe staatssecretaris landbouw, beloofde bij zijn eerste speech: “Daarom is mijn ambitie om die brug te slaan, om de afstand van grond tot mond te verkleinen.”. Daar zijn we het helemaal mee eens. Nederland is na China de grootste soja-importeur ter wereld en kan dus een belangrijke stap zetten. Stop de import van foute soja. Schrijf nu mee met deze Earth Alarm en laat Martijn weten dat we in februari willen horen hoe we tot een importstop komen.

AanhefVul hieronder jouw naam in en deze wordt automatisch onder de brief geplaatst.