Earth Alarm

EA 148: Roep Samsom op niet in beroep te gaan

EA 148: Roep Samsom op niet in beroep te gaan

Afgelopen juni wonnen Urgenda en 900 mede-eisers een historische rechtszaak van de Nederlandse Staat. Nederland doet ondanks mooie woorden en toezeggingen nog minder dan het absolute minimum dat volgens de wetenschap nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Gezien de enorme risico's van klimaatverandering komt de Staat daarmee zijn zorgplicht naar de eigen burgers niet na. Onze uitstoot moet drastisch omlaag, zo oordeelde de rechter. VVD & PvdA overwegen nu echter om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Daarmee probeert het kabinet de kwestie over de eigen regeerperiode heen te tillen. Maar dat kan écht niet meer. De tijd van uitstellen is voorbij. Ga aan de slag – en doe méér dan het absolute minimum!

Lees verder...

EA 147: Den Haag, Schroef die Gaswinning Omlaag!

EA 147: Den Haag, Schroef die Gaswinning Omlaag!

We moeten wennen aan de gedachte: niet alles dat in de grond zit, hoeft er ook uit. Dat geldt in het bijzonder voor fossiele brandstoffen – niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Ook de problemen in Groningen staan niet op zichzelf. We zien het overal waar olie- en gasbedrijven vrij spel krijgen om delfstoffen te winnen: van Nigeria tot Patagonië – mens en milieu betalen te prijs, voor de winst van anderen. Ook in Nederland kunnen we dat niet accepteren. We moeten de veiligheid van de Groningers serieus nemen. We moeten ook snappen dat dit probleem om een structurele oplossing vraagt. We moeten onze verslaving aan fossiele brandstoffen, zoals gas, afbouwen. Want boren en doorstoken is geen optie meer. En dure import evenmin. We zullen er als land de schouders onder moeten zetten. De energietransitie. Zoals onze oosterburen doen. Om uiteindelijk volledig fossielvrij te worden.

Lees verder...

EA 146: Frans, laat Nederland niet stikken

EA 146: Frans, laat Nederland niet stikken

Donderdag 11 december werd bekend dat Frans Timmermans van plan is om de voorstellen voor luchtkwaliteit en circulaire economie te schrappen onder het mom van 'minder regels'. Maar 'minder regels' betekent in dit geval meer ongezonde lucht en meer afval. Luchtkwaliteitsnormen en maatregelen voor meer recycling en hergebruik staan op de tocht. Alle verbeteringen in luchtkwaliteit die de afgelopen jaren zijn behaald, zijn bereikt op basis van Europees beleid. Door dit voorstel van Timmermans zijn we weer terug bij af.

Lees verder...

EA 144: ASUS neemt verantwoordelijkheid tinwinning

EA 144: ASUS neemt verantwoordelijkheid tinwinning

Amsterdam, 2 september 2014 - Hiep hiep hoera! ASUS is om en sluit zich aan bij een groeiende lijst van elektronicabedrijven die voor verantwoord gewonnen tin kiezen, en dus niet langer bijdragen aan de kaalslag en armoede op de Indonesische eilanden Bangka en Belitung, maar mijnbouwgroeves die na gebruik weer ruimte maken voor natuur en omstandigheden voor de arbeiders waar we ons niet voor hoeven te schamen.

Lees verder...

EA 143: Landroof in Liberia

EA 143: Landroof in Liberia

1200 brieven zijn er geschreven gericht aan Equatorial Palm Oil, het bedrijf dat zich schuldig maakt aan landroof in Liberia. Daarmee hebben we Earth Alarm 143 afgesloten.

Lees verder...

EA 142 Illegale palmolie

EA 142 Illegale palmolie

In reactie op de schrijfactie Earth Alarm van Milieudefensie richting Rabobank over het financieren van illegale palmolie, landroof en ontbossing heeft de Rabobank een persbericht geplaatst.

Lees verder...

Schrijven voor een beter milieu helpt!

Schrijven voor een beter milieu helpt!

Earth Alarm is het schrijfproject van Milieudefensie, waarmee jij milieumisstanden en schendingen van de mensenrechten in het buitenland aan de kaak kunt stellen. Je schrijft, samen met ruim tienduizend anderen aan regeringen, bedrijven of internationale instanties. Regeringen zijn vaak zeer gevoelig voor internationale kritiek en bedrijven zijn beducht voor hun imago. De schrijfacties komen vaak onder de aandacht van journalisten waardoor het effect nog eens wordt versterkt. Zeker één op de drie Earth-Alarmacties heeft resultaat.

Lees verder...