Dossier Duurzame en eerlijke handel

Duurzame en eerlijke handel

Duurzame en eerlijke handel

03 mei 2017

Onze handel is niet houdbaar. Het vermogen van de rijkste 1% is sinds 2016 hoger dan dat van de rest van de wereldbevolking. Winst en verlies zijn ontzettend oneerlijk verdeeld tegenwoordig. Wij willen laten zien dat het ook anders kan.

Reset van ons handelsbeleid

Multinationals krijgen door handelsverdragen als CETA, TiSA en TTIP steeds meer macht. In sommige gevallen worden ze zelfs machtiger dan onze overheid. Minister Ploumen pleitte de afgelopen kabinetsperiode al voor een "reset" van ons handelsbeleid. Het is de komende jaren aan de Tweede Kamer hoe die reset eruit moet gaan zien. Nederland is een handelsland en is door de geschiedenis heen wereldwijd koersbepalend geweest. Dat kunnen we nu weer zijn, door voorop te lopen in het vormgeven van duurzame, eerlijke handel. Handel waar iedereen van profiteert en niet alleen multinationals in hoofdzakelijk westerse landen.

race bottom

Handelsverdragen 2.0

Handelsverdragen maken de bescherming van mens en milieu ondergeschikt aan winst en geven het bedrijfsleven nóg meer invloed. Terwijl handel juist een grote rol kan spelen in het opbouwen van een betere wereld. Want wat zou er gebeuren als handelsverdragen er voor zouden zorgen dat levensreddende technologieën worden overgedragen zonder strenge beperkingen op intellectueel eigendom? Wat zou er gebeuren als handelsverdragen een "race naar de top ' stimuleren op het gebied van de arbeidsomstandigheden? Wat als handelsverdragen investeringen in duurzame energie zouden stimuleren, in plaats van investeringen in fossiele brandstoffen? Wat zou er gebeuren als we door middel van handelsverdragen boeren een eerlijke prijs kunnen geven waardoor ze niet meer gedwongen worden hun productie te intensiveren, meer broeikasgassen uit te stoten, en hun producten onder de kostprijs op de wereldmarkt te dumpen? In onze ogen zou de wereld er dan een stuk beter uitzien.

Een alternatieve handelsagenda

De komende tijd stellen wij een alternatieve handelsagenda op waarin wij beschrijven hoe eerlijke handel er volgens ons uit moet zien. Met dit alternatief als leidraad voeren we door het hele land debatten en gaan we met politici in gesprek. En we zullen niet stoppen tot ons doel bereikt is. Handel die werkt voor iedereen!

Waarom Paulina zich inzet voor eerlijke handel

Mijn naam is Paulina en ik ben als lokale organizer actief bij milieudefensie.

Ik zet mij in tegen ongelijkheid en voor rechtvaardigheid. Dat is ook de reden waarom ik me verzet tegen handelsverdragen zoals TTIP, CETA en TiSA. Deze verdragen gaan tegen mijn principes in; ze zijn ondemocratisch, slecht voor mens, dier en milieu én zorgen voor een groeiende ongelijkheid in de wereld. Ik vind dat het anders moet en kan. Door ons te organiseren, mensen om ons heen bewust te maken van gezonde alternatieven en internationaal met elkaar de samenwerking aan te gaan om deze alternatieven ook uit te werken kúnnen we onze wereld positief veranderen. Lokaal probeer ik de beweging voor duurzame handel warm te houden en groter te maken. Laatst kwam er een zin op mijn pad die me hoop geeft in deze strijdbare tijd:  ‘Durf een afwijkende mening te hebben. Elke waarheid was eens een zonderlinge opvatting'.