Dossier Duurzaam door de stad

Veelgestelde vragen over mobiliteit

Veelgestelde vragen over mobiliteit

14 juni 2017

Alles wat je altijd wilde weten over ons werk om wegverkeer te verduurzamen en onze campagne duurzaam door de stad!

De vragen:


Waarom voert Milieudefensie de campagne ‘Duurzaam door de stad’?
De auto neemt in steden verreweg de meeste publieke ruimte in en brengt daarbij wandelaars, fietsers en zelfs het openbaar vervoer in de verdrukking. Wij willen dat de ruimte eerlijker verdeeld wordt en dat de stad weer voor mensen is in plaats van verkeer. Steden met brede stoepen en fietspaden, efficiënt openbaar vervoer, parken en pleinen en schone deelauto's. Steden met ruimte voor groen, spelen, recreëren en duurzaam en actief op weg zijn.
In Nederland zorgt wegverkeer voor bijna een kwart van de CO2 uitstoot. Als Nederland klimaatverandering wil tegenhouden moet er dus drastisch iets veranderen aan de manier waarop we ons verplaatsen. Daarnaast is de Nederlandse lucht één van de vieste van Europa. Met name in onze steden heeft vervuilend verkeer een impact op onze luchtkwaliteit en leefomgeving.

terug naar boven

Wat wil Milieudefensie bereiken met de campagne 'Duurzaam door de stad'?
Wij willen dat mensen en gemeentes met een andere blik naar de stad kijken. De manier waarop we de ruimte nu verdelen is niet eerlijk. Er gaat veel te veel ruimte naar vervuilend verkeer. Kijk bijvoorbeeld eens naar de grachten in Amsterdam die een werelderfgoed status hebben. Bijna de helft van de ruimte is daar gereserveerd voor het parkeren van auto’s. We zouden die ruimte ook terug kunnen geven aan mensen door er speelplekken, picknickbanken of gewoonweg prettige fiets- en wandelpaden van te kunnen maken.
Om ervoor te zorgen dat de stad weer van mensen wordt laten wij gemeenten zien hoe belangrijk de omschakeling naar duurzame mobiliteit is. Bestuurders en politici moeten zich nu en ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 inzetten voor concrete maatregelen voor gezonde, veilige en prettige steden.
De landelijke politiek moet gemeenten ondersteunen als zij schoon vervoer door de stad mogelijk willen maken en zeker niet tegenwerken. De prioriteit moet liggen bij het verbeteren van bereikbaarheid van iedereen, middels lopen, fietsen, ov en deelmobiliteit. Meer asfalt is niet de oplossing. Maatregelen waar we voor pleiten streven naar het stoppen van de autogroei en de reductie van CO2-uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan kilometerheffing, verlagen van maximumsnelheden en investeringen in verbeterd ov en maatregelen die fossielvrije mobiliteit en ander ruimtegebruik bevorderen.

terug naar boven

Wat doet Milieudefensie in de campagne 'Duurzaam door de stad'?
Samen met bewoners oefenen we invloed uit op de lokale politiek. Samen overtuigen we de gemeente dat concrete maatregelen zo snel mogelijk genomen moeten worden. Dit doen we bijvoorbeeld door te reageren op voorstellen en besluiten van het college of te spreken met (lokale) politici. Met name op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en veiligheid proberen we het beleid bij te sturen. Bewoners op een andere manier naar hun stad laten kijken is een belangrijke pijler binnen de campagne. Voor wie richten we de stad eigenlijk in? Zou je niet veel liever een parkje of groene speelplek zien als je je huis uitloopt in plaats van een rij auto's? Daarnaast proberen we met experimenten in de publieke ruimte mensen een écht leefbare stad te laten ervaren. Hiermee bouwen we aan een brede beweging van bewoners, organisaties en bedrijven die strijdt voor leefbare steden.

terug naar boven

Hoe kan ik zelf actief worden/Hoe kan ik meedoen aan de campagne 'Duurzaam door de stad'?
Kijk op onze doe mee pagina.

terug naar boven

Hoe blijf ik op de hoogte van de campagne?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws over onze campagne.

terug naar boven

Wordt er door de nationale en lokale politiek niet al genoeg gedaan aan duurzame mobiliteit? Wat heeft Milieudefensie nog toe te voegen?
Milieudefensie ziet dat sommige gemeenten wel de goede richting op willen, maar nog geen grote stappen (durven) zetten richting duurzame mobiliteit in hun stad. Vaak klinkt het verhaal van de gemeente mooi, maar ontbreekt het aan concrete ambitieuze doelen. Door de urgentie aan te tonen en te laten zien dat er draagvlak is probeert Milieudefensie de gemeenten, samen met bewoners, over de streep te trekken. Immers, keuzes die nu gemaakt worden over de manier waarop de stad ingedeeld wordt, blijven nog minstens 20 jaar bestaan. De nationale politiek werkt vaak actief de omschakeling naar duurzame mobiliteit tegen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de maximum snelheid of dat ze het steden lastig maken om de scooter van het fietspad te verplaatsen. Daarom lobbyen we ook op landelijk niveau voor concrete maatregelen die duurzaam op weg gaan de makkelijkste keuze maken.

terug naar boven

Waarom voert Milieudefensie campagne voor wegverkeer? Waarom niet op scheepvaart of luchtvaart?
Milieudefensie voert campagne op wegverkeer omdat zij binnen verkeer en vervoer de meeste CO2 uitstoot . Dit is absoluut niet nodig, aangezien er voor wegverkeer al prima alternatieven zijn, zoals ov, fietsen, wandelen en schone deelauto’s. Deze zouden nu groots gestimuleerd kunnen worden en daarmee kan op korte termijn een flinke CO2 reductie behaald worden.
Vliegverkeer en internationale scheepvaart hebben ook veel invloed op klimaatverandering. Wij vinden dat Nederland zo snel mogelijk stappen moet ondernemen om de uitstoot van lucht- en scheepvaart te beperken, door zowel nationale maatregelen te nemen als internationale maatregelen te bepleiten.  Daarom werken wij op Europees niveau samen met de organisatie Transport&Environment.

terug naar boven

Elektrisch vervoer is toch ook vervuilend?
Voor het klimaat en de lokale luchtkwaliteit zijn elektrische auto’s veel minder vervuilend dan fossiele auto’s. Dit komt simpelweg door het feit dat ze geen uitlaat hebben waar fijnstof, stikstofdioxide of CO2 uit komt. Het klopt dat de banden van elektrische auto’s iets sneller slijten (en dus iets meer fijnstof verspreiden) dan auto’s met een fossiele motor. Dit weegt echter in het geheel niet op tegen de totale hoeveelheid aan ongezonde stoffen die fossiele auto’s uitstoten. Zelfs een elektrische auto op kolenstroom is beter voor het klimaat dan een fossiele auto. Uiteraard is het veel beter om op groene stroom te rijden.

terug naar boven

Nederland is toch al een fantastisch fietsland?
Vergeleken met veel steden in het buitenland lijkt Nederland het goed geregeld te hebben voor de fietser. Maar het kan zoveel beter! Auto’s nemen nog steeds de meeste ruimte in in onze steden ten opzichte van fietsen, wandelen en openbaar vervoer. Binnen steden groeit het fietsgebruik en ontstaan fietsfiles. En terwijl er miljarden worden geïnvesteerd in snelwegen, is er amper geïnvesteerd in fietsnetwerken. Nederland was vroeger koploper als het om fietsen gaat, maar inmiddels is Kopenhagen al fietsstad nummer 1 in de wereld. En internationale critici voorspellen dat Nederland alleen maar verder zal zakken op de ranglijsten als we niet meer gaan investeren. Op de korte afstanden verplaatsen we ons in Nederland in 35% van de gevallen met de auto. Op die afstanden is een (elektrische) fiets een uitstekend en duurzaam alternatief. Er valt dus nog een hoop ruimte en CO2 te besparen in ons fietsland. 

terug naar boven

Maar mensen hebben toch een auto nodig?
Veel mensen in Nederland hebben geen auto en de meesten kunnen hun bestemming prima bereiken, bijvoorbeeld met de fiets, lopend of met het ov. Natuurlijk geldt dat niet overal en voor iedereen. Sommige mensen zijn vanwege een handicap veel mobieler met een auto. Anderen moeten voor hun beroep met veel materiaal naar verschillende klanten rijden, denk maar eens aan een loodgieter. Weer anderen wonen afgelegen van goed openbaar vervoer en kunnen daarom niet goed zonder een auto. Voor hen kan een (deel-)auto de beste vorm van vervoer zijn. Milieudefensie is daar niet tegen, zolang er geen betere opties voorhanden zijn. Dit zijn wel uitzonderingen op de regel. Voor de meeste mensen geldt dat er een betere vorm van vervoer dan een auto voorhanden zou moeten zijn. Als samenleving moeten we zorgen dat iedereen de optie heeft om voor een ander vervoersmiddel dan de auto te kiezen.

terug naar boven

Iedereen bestelt tegenwoordig alles via internet, houden jullie je ook bezig met bezorgdiensten?
Jazeker, wij zijn ons er erg van bewust dat mede door de toename van internetwinkelen er een flinke toename van ritten met bestelbusjes is. Dit zorgt voor drukte en overlast in woonwijken en op de weg. Milieudefensie zet zich in voor schone distributie in steden. Ophaalpunten in de wijk, slimmere efficiëntere distributie (bijvoorbeeld over het water) en uiteraard fietsen, cargo-bikes en lichte elektrische voertuigen in plaats van dieselbusjes kunnen de overlast flink beperken.

terug naar boven

Voeren jullie campagne tegen de scooter?
Jazeker, Milieudefensie voert campagne voor duurzame mobiliteit en leefbare steden. Daar passen geen fossiele scooters in. De fossiele scooter moet verdwijnen uit het straatbeeld. Echter, zolang fossiele scooters nog niet verboden zijn, zetten wij ons in om de meest vervuilende scooters te weren. Bovendien willen we de scooter verplaatsen naar de rijbaan. Scooters nemen veel ruimte in en zijn eigenlijk te groot voor de drukke fietspaden. Wij willen dat fietsers de ongezonde lucht van scooters niet direct hoeven in te ademen en zich veilig kunnen voelen op het fietspad.

Er zijn verschillende lokale actiegroepen actief om scooters van het fietspad te weren en om de meest vervuilende scooters tegen te gaan. Wil jij je hier graag voor inzetten? Stuur ons dan een mail via , dan kunnen wij samen met jou kijken of er en actiegroep in jouw buurt actief is en wat je zelf zou kunnen doen.

terug naar boven

Wat kan ik doen tegen wegverbredingen en nieuwe wegen, wat doet Milieudefensie er tegen en wat kan ik doen?
Bredere en nieuwe wegen leiden uiteindelijk tot bredere files of  een verplaatsing van de files. Dat is dus geen oplossing voor de bereikbaarheid van ons allemaal. Onderzoek wijst dat keer op keer uit. Milieudefensie lobbyt tegen deze dure en zinloze investeringen en wil in plaats daarvan investeringen in fietsen, Openbaar Vervoer en belangrijke faciliteiten dicht bij huis. Als Milieudefensie spreken we de landelijke politiek aan op hun keuzes met ons geld. Helaas kunnen we niet op alle wegverbredingen reageren, daarom ondersteunen wij bewoners die zich verzetten tegen deze wegverbredingen met advies en hebben daarvoor een lobbyhandleiding geschreven. Die kan je hier vinden.

terug naar boven

Waarom zijn jullie gestopt met het meten van luchtkwaliteit?
De afgelopen jaren zijn onze meetcampagnes zeer waardevol geweest. Milieudefensie heeft samen met bewoners aangetoond dat de lucht op veel plekken nog altijd erg ongezond is en dat de politiek meer maatregelen moet nemen om de lucht gezonder te krijgen. We zijn gestopt met meten omdat we inmiddels ruimschoots hebben bewezen dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit in Nederland. De meetresultaten worden gebruikt in onze rechtszaak voor gezonde lucht.

terug naar boven