Dossier Duurzaam door de stad

Wat zal de rechter beslissen over onze lucht?

Wat zal de rechter beslissen over onze lucht?

22 augustus 2017

Woensdag 23 augustus vindt het kort geding voor gezonde lucht plaats in de rechtbank van Den Haag. Milieudefensie eist dat de Nederlandse Staat zo snel mogelijk maatregelen neemt om de lucht gezonder te maken en te voldoen aan de Europese luchtkwaliteitsnormen.

UPDATE! Lees hier het verslag van de zitting

Tijdens de zitting zal de advocaat van Milieudefensie uiteenzetten waarom wij gezonde lucht eisen. In Nederland zijn er nog steeds te veel plekken waar we de Europese luchktwaliteitsnormen niet halen. Het is al jaren bekend dat luchtvervuiling een gevaar is voor de volksgezondheid. Het leidt tot aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten en longkanker. Duizenden mensen worden hier in Nederland jaarlijks ziek van. Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat luchtvervuiling ook nog zorgt voor dementie, leerachterstanden, slaapproblemen en een verminderde werking van antibiotica. "Deze informatie maakt onze zaak voor gezonde lucht des te urgenter", zegt Anne Knol, campagneleieder mobiliteit.

"De overheid zet willens en wetens onze gezondheid op het spel. Het is absoluut noodzakelijk dat er nu snel maatregelen genomen worden om de lucht gezonder te maken, langer wachten is onverantwoord." zegt Anne Knol.

Wil je weten wat we nog meer doen om ons verkeerssysteem duurzamer en schoner te krijgen?

Kijk dan op onze nieuwe actiepagina

Of teken direct de petitie voor meer ruimte voor wandelen en fietsen, minder vervuilend verkeer en duurzaam en betaalbaar openbaar vervoer:

Ja, ik wil duurzaam op weg!