Dossier Duurzaam door de stad

Update vonnis voor gezonde lucht: Kamerdebat en dagvaarding hoger beroep

Update vonnis voor gezonde lucht: Kamerdebat en dagvaarding hoger beroep

05 oktober 2017

De Staat gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechter om luchtvervuiling aan te pakken. Vandaag ontvingen we de dagvaarding. Ook vond gister een Tweede Kamerdebat plaats over de uitvoering van het vonnis.

De Kamer in debat: wat gaan we doen met het vonnis?


Gister vond in de Tweede Kamer een zogenaamd 'dertigledendebat' plaats. Woordvoerders van GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66, CDA, VVD en PVV gingen in debat met staatssecretaris Sharon Dijksma over de uitvoering van het vonnis voor gezonde lucht. Met name de eerste drie partijen pleitten voor een stevige aanpak van luchtvervuiling en wezen op de steken die de regering op dat vlak al jaren laat vallen. Frank Futselaar van de SP noemde het beschamend dat een overheid door haar burgers op haar wettelijke plichten moet worden gewezen. De PvdD moedigde de staatssecretaris aan om helemaal niet in beroep te gaan. GroenLinks gaf een lijst maatregelen die direct genomen zouden moeten worden. Dijksma gaf aan dat zij het vonnis wil uitvoeren en dat daar momenteel aan gewerkt wordt, maar liep niet op de plannen vooruit. Alle moties werden ontraden.


Dagvaarding hoger beroep van de Staat


Vandaag ontvingen we de dagvaarding van het hoger beroep dat de Staat op 22 september aankondigde. De Staat heeft ervoor gekozen om in beroep te gaan tegen een deel van het vonnis: de beslissing van de rechter dat projecten niet mogen worden uitgevoerd als die mogelijk leiden tot nieuwe overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen. De dagvaarding geeft geen nieuwe informatie; de beroepsgronden (juridische argumenten) levert de Staat later aan. Daar kan Milieudefensie nog op reageren, waarna de rechtbank een datum bepaalt waarop het hoger beroep plaatsvindt. Dat wordt waarschijnlijk pas eind dit jaar of begin volgend jaar. Gelukkig heeft de rechter ook besloten dat het vonnis in de tussentijd gewoon in het geheel moet worden nageleefd. Op dit moment mag de Staat dus geen vervuilende projecten uitvoeren in risicogebieden waar de luchtkwaliteit al slecht is. "Dat kan bijvoorbeeld consequenties hebben voor nieuwe wegen op plekken waar al veel vervuilend verkeer rijdt, nieuwe megastallen, hogere maximumsnelheden op drukke wegen, nieuwe parkeergarages, enzovoorts", legt Anne Knol uit.


En nu?


Staatssecretaris Dijksma heeft eerder aangekondigd om begin november met een plan te komen voor de uitvoering van het vonnis. Dat wachten we af, maar ondertussen zit Milieudefensie natuurlijk niet stil. We brengen de risicogebieden in kaart waar geen nieuwe vervuilende projecten mogen worden uitgevoerd. Ook houden we samen met mensen uit het hele land de overheid scherp bij de uitvoer van het vonnis. "Helaas kunnen we er, ook met een rechterlijk vonnis in de hand, niet vanuit gaan dat de overheid nu echt alles op alles zet om onze luchtkwaliteit te verbeteren", zegt Anne Knol. "Daarom is ons werk nog lang niet klaar: we bereiden momenteel de bodemprocedure voor en we houden de uitvoer van de uitspraak van het kort geding goed in de gaten."