Dossier Duurzaam door de stad

Vaarwel tegen de fossiele verbrandingsmotor

Vaarwel tegen de fossiele verbrandingsmotor

01 november 2016

Door de stad lopen is een aangename bezigheid. Je hoort de vogels fluiten en kunt gezonde lucht inademen. Als er een deelauto of scooter langsrijdt hoef je je adem niet in te houden. Er komt geen stank of vieze lucht uit. Het geluid van fossiele motoren is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor pratende mensen en spelende kinderen.

De lucht in Nederlandse steden is helaas nog erg ongezond. Autoverkeer heeft daar een groot aandeel in. Met name dieselvoertuigen – auto's, vrachtwagens en bussen – zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van veel schadelijke stoffen, zoals roet. Op sommige plekken gaat het ook over andere bronnen, zoals scheepvaart, vliegverkeer, dieselaggregaten en bouwmachines. Om onze leefomgeving gezond te maken, moeten we toewerken naar minder en schoner verkeer in steden. En dat kan prima. Met lopen, fietsen, schoon openbaar vervoer en elektrische deelauto's als aanvulling, zijn steden prima bereikbaar te houden.

Einde aan de fossiele scooter

Zeker in grote steden groeit het aantal (snor)scooters de afgelopen jaren sterk. Voor veel mensen zijn ze een bron van ergernis. Volgens de huidige regels mogen brommers en scooter meer fijnstof dan auto's uitstoten. Daarbovenop komen de zeer giftige stoffen tolueen en benzeen uit de uitlaat van scooters. Behalve luchtvervuiling zorgen scooters ook voor andere overlast. Ze maken veel lawaai (ook 's nachts), ze zorgen voor drukte op smalle fietspaden en rijden daar vaak harder dan toegestaan.

Het is daarom de hoogste tijd om snorscooters van fietspaden te weren. Amsterdam en Utrecht staan al op het punt om scooters naar de rijbaan te verplaatsen en meer steden zullen waarschijnlijk volgen. Op termijn moeten brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor natuurlijk helemaal worden verboden. Scooters kunnen prima elektrisch (mits op de rijbaan) en ritten in de stad zijn sowieso prima met de (elektrische) fiets te doen. Vervoer in de stad wordt zo gezonder en beter voor het klimaat.