Dossiers

Dossiers

Milieudefensie is actief op verschillende dossiers. Op alfabetische volgorde:
17 februari 2011 20 november 2017
Allemaal lokaal

Allemaal lokaal

Als het aan Milieudefensie ligt is er gezond voedsel voor iedereen. Eerlijk verdeeld onder alle wereldburgers, zowel in het rijke Westen als in de landen in het Zuiden. Respectvol geproduceerd zonder uitbuiting van mens, dier en grond, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van wat de aarde ons biedt: dáár zetten we ons voor in.

Lees verder...

Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen

Verse groenten en fruit horen thuis in een gezonde voeding. Maar vaak bevatten ze resten van bestrijdingsmiddelen. Wij gaan voor schoon, gifvrij voedsel en alternatieve, schone bestrijdingsmiddelen.

Lees verder...

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen

Biobrandstoffen leken ideaal. Ze zouden leiden tot minder CO2 -uitstoot en een verminderde afhankelijkheid van olie-import uit instabiele of dictatoriale landen. Biobrandstoffen gaan de klimaatverandering echter niet tegen en het concurreert met de voedselproductie. Het geld en de energie kunnen beter gestoken worden in schonere voertuigen, beter openbaar vervoer en bescherming van de bossen.

Lees verder...

Bossen

Bossen

Milieudefensie ondersteunt mensen in de regenwouden bij hun strijd tegen megaplantages. Ook voeren we in Nederland en Europa campagne tegen de toenemende vraag naar palmolie.

Lees verder...

Duurzaam door de stad

Duurzaam door de stad

De manier waarop we onszelf en onze spullen vervoeren heeft een flinke impact op het klimaat. Het wegvervoer in Nederland is goed voor een kwart van onze CO2-uitstoot. Daarnaast nemen auto's en busjes ontzettend veel van de schaarse ruimte in, zowel op de weg als op de vele parkeerplaatsen. In onze steden heeft dit een grote impact op de kwaliteit van onze leefomgeving. Milieudefensie inspireert mensen om op een andere manier naar de stad te kijken. Door actief te experimenteren met duurzame mobiliteitsvormen voor een bereikbare stad laten we bewoners en bestuurders zien dat het anders kan: gezonder, leefbaarder en duurzamer.

Lees verder...

EKO-tellingen

EKO-tellingen

De EKO-tellingen zijn een meerjarenonderzoek waarbij het aanbod biologische en fairtrade producten van supermarktfilialen gemeten wordt. Met behulp van trendanalyses kunnen uitspraken gedaan worden over de inspanningen van de supermarkten op dit gebied. Met de tellingen stimuleert Milieudefensie de supermarkten om het aanbod van biologische en verantwoorde producten te vergroten.

Lees verder...

Groene Metropool

Groene Metropool

De geplande nieuwe wegen en tunnels in de regio Rotterdam - Den Haag zijn niet nodig. Dit blijkt uit ons duurzame mobiliteitsplan 'Bouwen aan een groene metropool'. Slim investeren in andere oplossingen zorgt voor een dynamische, groene metropool. Goede bereikbaarheid en leefbaarheid gaan hier hand in hand. Met dit plan neemt de filedruk af met 40 procent, de schaarse groene ruimte blijft behouden en de lucht wordt schoner.

Lees verder...

Klimaat

Klimaat

Vlak voor de zomer veroordeelde de rechter het kabinet om voor 2020 meer en effectievere klimaatmaatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen verder omlaag te brengen. Dat is het resultaat van een rechtszaak die werd aangespannen door milieuorganisatie Urgenda en 900 mede-eisers. Door de uitspraak is een nieuwe realiteit ontstaan die Milieudefensie en andere milieuorganisaties volop benutten om druk te zetten op het kabinet en de Tweede Kamer. Dat is nodig, want Nederland is hekkensluiter in Europa als het om klimaatmaatregelen gaat.

Lees verder...

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Wij wonen in de vieste lucht van Europa. Dat is slecht voor onze gezondheid. Het verkeer is de belangrijkste oorzaak. Dit kan én moet veel beter. Daarom komen wij, samen met mensen in het hele land, in actie voor gezonde lucht. Bijvoorbeeld met Florien, woonachtig aan de Amsterdamse Wibautstraat: “Het maakt me onzeker dat ik niet weet wat de gevolgen van vieze lucht zijn voor mijn kinderen. Daarom richt ik nu een groep op. We gaan zelf de luchtvervuiling meten, zodat ik zeker weet wat Odilie inademt.”

Lees verder...

Luchtvaart

Luchtvaart

Milieudefensie heeft zich sinds jaar en dag afgezet tegen het toenemende vliegverkeer. Al jaren is bekend dat vliegverkeer slecht is voor het milieu: de uitstoot van CO2 is een van de grote veroorzakers van klimaatverandering. Wat tot voor kort nog niet bekend was, is dat vliegverkeer een zeer grote bijdrage levert aan lokale luchtvervuiling en daarmee voor gezondheidsschade bij omwonenden van vliegvelden.

Lees verder...

Maasvlakte

Maasvlakte

De Tweede Maasvlakte maakt een forse groei van het containertransport mogelijk, met grote gevolgen voor het milieu. Milieudefensie heeft lang geprocedeerd tegen de aanleg. In februari 2009 hebben we onze juridische procedures ingetrokken en een akkoord met het havenbedrijf gesloten. Volgens dit akkoord wordt de uitstoot van ongezonde stoffen beperkt met 10 procent.

Lees verder...

Maximumsnelheid

Maximumsnelheid

Milieudefensie heeft in 2012 officieel bezwaar gemaakt bij de rechtbank tegen het opheffen van de 80 km zones op stadssnelwegen. Deze procedure hebben we gewonnen. De rechter vond de onderbouwing van minister Schultz onvoldoende en gaf ons gelijk. De gezondheid van de omwonenden telt voor de rechter zwaarder dan het gevoel van de automobilist. Per februari 2014 wordt er op de A10 West en de A13 Overschie weer 80 km/uur gereden.

Lees verder...

Megastallen

Megastallen

Nederland telt nu 116 miljoen landbouwdieren. Dieren in een megastal komen nooit buiten, kunnen niet wroeten en zien (vrijwel) geen daglicht. Staarten worden zonder verdoving afgeknipt en hoektanden ingekort. Deze manier van veeteelt heeft weinig meer met landbouw te maken.

Lees verder...

MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Veel van wat wij in Nederland consumeren, komt van ver. Wat van ver komt, is niet altijd lekker. Vooral in ontwikkelingslanden zijn er veel voorbeelden van milieuproblemen en mensenrechtenschendingen, die ontstaan bij de productie van goederen voor de Nederlandse markt.

Lees verder...

Oliewinning

Oliewinning

Olie wordt steeds schaarser. Oliebedrijven zoals Shell, Total en Chevron zijn steeds vaker op zoek naar moeilijk winbare olie in afgelegen gebieden. Dat kost veel meer energie, vernietigt natuur en gaat ten koste van het klimaat. Als het aan Milieudefensie ligt, hoort fossiele brandstof binnenkort tot het verleden. Bij een veilige en duurzame toekomst hoort duurzame energie.

Lees verder...

Omgevingswet

Omgevingswet

Hoe ziet Nederland er in 2050 uit? Dat hangt af van verschillende factoren. Een hele belangrijke factor is de Omgevingswet, waar de Tweede Kamer zich nu over buigt. In deze nieuwe wet wil de overheid alle bestaande wet- en regelgeving die de zogenaamde fysieke leefomgeving raakt – waaronder ruimtelijke ordening, milieu, bouwen en luchtkwaliteit – samenvoegen. Samen met andere maatschappelijke organisaties zit Milieudefensie daar bovenop. In het voorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, ontbreken goede waarborgen voor de bescherming van de leefomgeving en rechtsbescherming. We informeren Kamerleden over die gebreken en dragen oplossingen aan. Op deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees verder...

Ons werk in Groningen

Ons werk in Groningen

Ons klimaat breekt het ene na het andere warmterecord en in Groningen veroorzaakt de gaswinning steeds grotere problemen. Groningers in het aardbevingsgebied leven in onzekerheid, kampen met (im)materiële schade en zitten vaak klem in hun situatie. Het is wel duidelijk dat we veel haast moeten maken met de omschakeling naar schone en veilige energie. Voor Groningers, het klimaat - voor ons allemaal.

Lees verder...

Project A15

Project A15

Milieudefensie en Natuur & Milieu werken samen aan een droom: de A15 moet de eerste duurzame snelweg ter wereld worden. Om dit te realiseren zijn ze Project A15 begonnen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De ambitie is: in 2015 rijden over de A15 – de drukke verkeersader die Rotterdam met het oosten van Nederland verbindt – 40.000 mensen in elektrische (deel)auto’s op lokaal opgewekte stroom uit zon en wind.

Lees verder...

Schaliegas

Schaliegas

Schaliegas is aardgas dat zit opgesloten in schalie, een hard gesteente. Winning van schaliegas kan daarom niet door simpelweg te boren, er moet ook worden 'gefrackt'. Enorme hoeveelheden water en chemicaliën worden dan in de bodem gespoten om scheuren te veroorzaken in het gesteente. Dit gaat gepaard met grote risico's voor het milieu, het klimaat en de veiligheid. De baten zijn tegelijk gering. We kunnen daarom beter investeren in duurzame energie. En zuiniger omgaan met de bestaande gasvoorraden.

Lees verder...

Shell in Nigeria

Shell in Nigeria

De grootste olieramp ooit was niet met de Exxon Valdez of de Deepwater Horizon. In de Nigeriaanse Nigerdelta voltrekt zich al 60 jaar een olieramp waar zeker twee keer zoveel olie gelekt is als in de Golf van Mexico. De gevolgen zijn enorm. Shell is hier in belangrijke mate verantwoordelijk voor.

Lees verder...