english

Voorwaarden voor het Milieudefensiepanel

 • De minimale leeftijd voor paneldeelnemers is 16 jaar.
 • Wanneer u zich aanmeldt voor het Milieudefensie panel ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding per e-mail. U ontvangt een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek, zodra het eerst volgende onderzoek wordt uitgezet.
 • Op deze site kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan het Milieudefensiepanel. Alleen als u een volledig profiel invult kunt u deelnemen aan de panels. Deze gegevens zijn nodig voor een juiste interpretatie van de onderzoeksresultaten. Uw gegevens worden verder niet op persoonsniveau onderzocht.
 • Op het moment dat we een onderzoek starten waarvoor u in aanmerking komt, krijgt u per e-mail een uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst. U zult per panel minimaal twee keer per jaar voor een onderzoek worden gevraagd.
 • Daarnaast kan Milieudefensie u ook uitnodigen voor bijeenkomsten waar we met een klein panel willen verder praten over bepaalde onderwerpen.
 • Om de peilingen goed uit te kunnen voeren is het van belang dat u de vragenlijsten zorgvuldig en volledig invult. Alleen op deze manier kunnen we de kwaliteit van onze peilingen waarborgen.
 • We willen u alvast hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid bij Milieudefensie. Dankzij uw deelname heeft Milieudefensie een beter zicht op wat onze achterban belangrijk vindt.

Ik heb kennis genomen dat:

 • De resultaten van de afgenomen enquêtes worden gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van de mening van de deelnemers over natuur en milieu onderwerpen en de campagnes en/of het beleid van Milieudefensie. Milieudefensie garandeert dat alle gegevens vertrouwelijk en anoniem behandeld zullen worden en dat deze niet aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel worden doorverkocht. Op verzoek ontvangt u een getekende verklaring van deze garantie.
 • De medewerking van panelleden aan een onderzoek volkomen vrijwillig is.
 • Milieudefensie de anonimiteit van panelleden strikt waarborgt en de gegevens van panelleden nooit aan derden verstrekt zullen worden.
 • Milieudefensie alle redelijke voorzorgsmaatregelen treft om zich ervan te verzekeren dat de panelleden op geen enkele wijze directe schade wordt toegebracht, of dat zij nadelig worden getroffen ten gevolge van hun deelname aan het Milieudefensiepanel.
 • Het panellid vertrouwelijk dient om te gaan met de informatie die word verstrekt. Het is panelleden niet toegestaan de informatie die tijdens onderzoeken wordt getoond door te spelen aan derden.
 • Milieudefensie zich het recht behoudt om leden in- en uit te schrijven van het panel onder opgave van reden.

Loading...