english

Vacature: algemeen bestuurslid Milieudefensie

Het bestuur van Milieudefensie zoekt een nieuw algemeen bestuurslid, die ook de rol van secretaris wil vervullen. Benieuwd of deze vrijwilligersfunctie bij je past? Lees dan snel verder.

Het bestuur leidt de vereniging en ziet via de directie toe op de werkzaamheden van het bureau (de werkorganisatie). We besturen op hoofdlijnen; we leggen de beleidsplannen en verantwoordingen voor aan de Algemene Leden Vergadering. Bestuursleden krijgen geen vergoeding, reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

Wat vragen we van jou?

 • Je bent lid van Milieudefensie.
 • Je bent bij voorkeur actief betrokken bij het werk van Milieudefensie.
 • Je draagt binnen Milieudefensie het bestuursbeleid uit.
 • Je hebt een relevant netwerk.
 • Inzicht in discussie binnen de milieubeweging strekt tot aanbeveling.

Je algemene taken als bestuurslid van Milieudefensie:

 • Voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen.
 • Betrokken zijn bij de voorbereiding en bewakingvan de uitvoering van het Algemeen Beleidsplan, de activiteitenplannen en het financiële- en inhoudelijke jaarverslag.
 • Vaststellen van de begroting en de jaarrekening.
 • Vaststellen van het vrijwilligersbeleid van de organisatie.
 • Fungeren als contactpersoon tussen bestuur en de werkorganisatie.
 • Betrokkenheid bij wervingsprocedures voor de vereniging.

Je specifieke taken als secretaris:

 • Je bent lid van het algemeen- en het dagelijks bestuur.
 • Je bereidt de vergaderingen van het dagelijks bestuur voor en neemt er aan deel.
 • Je zorgt voor de verbinding met de leden, waar nodig en gepast
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en het goede verloop van de ALV’s en houdt hierover contact met de voorzitter, de werkorganisatie, presidium en de leden.
 • Je doet de verslaglegging van extra bijeenkomsten en overleggen.
 • Je houdt toezicht op en coördineert de huishoudelijke taken van het bestuur.

Het algemene profiel van een bestuurslid van Milieudefensie vind je hier.

Interesse in deze bestuurszetel?

Mail dan naar bestuur@milieudefensie.nl of schrijf een brief aan het bestuur van Vereniging Milieudefensie, Postbus 19199, 1000 GD te Amsterdam. Reacties op bovengenoemde vacature ontvangen wij graag vóór maandag 7 oktober 2019 12.00 uur. Wij stellen het op prijs als je informatie meestuurt over relevante ervaring in soortgelijke functies.

Wat is de procedure?

 • Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor deze functie. Daarnaast zal het bestuur zo nodig zelf actief kandidaten werven.
 • Een sollicitatiecommissie samengesteld uit tenminste twee bestuursleden stelt zich op de hoogte van alle kandidaten en nodigt ze eventueel uit voor een gesprek.
 • Het bestuur geeft een gemotiveerd advies aan de Algemene Ledenvergadering, waar de leden de nieuwe bestuurder kiezen.
 • Alle kandidaten worden voorgesteld aan de Algemene Ledenvergadering, tenzij er kandidaten zijn die zich gezien het advies van het bestuur terugtrekken.
 • Eventuele adviezen om iemand niet te kiezen worden altijd door de sollicitatiecommissie gemotiveerd en vooraf beschikbaar gesteld aan de kandidaat.
 • Kandidaten worden (zo mogelijk) bekend gemaakt in Down to Earth. Daarnaast op deze website en bij de voorbereidende stukken voor de Algemene Ledenvergadering.

Meer informatie?

Neem contact op met het secretariaat van Vereniging Milieudefensie via het algemeen telefoonnummer 020-5507300

Loading...