english

Gezocht: Lid van het algemeen bestuur - aandachtsgebied jongeren

Dit is je kans. Ben jij jonger dan 28 jaar en vind je de betrokkenheid van jongeren bij het klimaat en Milieudefensie belangrijk? Dan is deze rol als jongeren-bestuurslid misschien iets voor jou.

Het gaat om een bestaande positie binnen het algemeen bestuur van Milieudefensie die per 12 december 2020 vrijkomt. Omdat jouw aandachtsgebied de betrokkenheid van jongeren bij Milieudefensie en onze missie is, zoeken we kandidaten die niet ouder zijn dan 28 jaar. Het algemeen bestuur telt 7 leden en het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Wat ga je doen?

 • Reken op een werkbelasting van 1 tot 2 dagdelen per maand.
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het algemeen bestuur (6x per jaar in de avonduren).
 • Je neemt deel aan de Algemene Ledenvergadering (2x per jaar).
 • Daarnaast ben je beschikbaar voor tussentijdse overleggen, consultaties en evenementen.
 • Als jongeren-bestuurslid ben je natuurlijk ook aanwezig bij de Algemene Vergadering van de jongeren van Milieudefensie.

Milieudefensie is de meest invloedrijke klimaatorganisatie van dit moment. Omdat wij geloven in de kracht van mensen. Samen zijn we sterker dan de grote vervuilers en treuzelende politici. We zijn bijna 50 jaar jong, onafhankelijk en succesvol.

Het bestuur van onze vereniging opereert binnen de kaders die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn vastgesteld. Zij bestuurt op hoofdlijnen, houdt toezicht op de werkorganisatie van ongeveer 100 medewerkers en fungeert als klankbord van de directie.

Je bent de ideale kandidaat als je:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring hebt als bestuurder en/of toezichthouder, bij voorkeur in het bestuur van een jongerenvereniging c.q. maatschappelijke organisatie of instelling gericht op jongeren;
 • Je verbonden voelt met de doelstelling en de aard van Milieudefensie;
 • Kennis hebt van en bij voorkeur ervaring hebt met jongerenorganisaties;
 • (Zelf)reflectief van aard bent en dit kunt uitdragen;
 • Een teamspeler bent en gevoel hebt voor de interne dynamiek van de vereniging;
 • Op integere wijze omgaat met vertrouwelijke gegevens.

Dit is jouw bestuursstijl:

 • Je hebt goed ontwikkelde algemene bestuurlijke kwaliteiten: je bent gecommitteerd op inhoud; faciliterend en verbindend op procesniveau en stevig en besluitvaardig in de procedure.
 • Je bestuurt op hoofdlijnen en bewaakt ten opzichte van de werkorganisatie de balans tussen kritische reflectie en constructief samenwerken.
 • Je participeert actief in de strategische reflectie op de hoofdlijnen van het beleid door verbindend samen te werken met mensen binnen en buiten de organisatie.
 • Je bent in staat om mensen te motiveren en draagt actief bij aan het bevorderen van de teamgeest binnen en de effectiviteit van het bestuur.
 • Je bent in staat strategische, externe verbindingen te leggen die de realisatie van het Algemeen Beleidsplan dichterbij brengen.

Milieudefensie bouwt aan een brede, inclusieve verandermacht. Wij zien dit graag weerspiegeld in de samenstelling van onze teams en ons bestuur. Kandidaten met achtergronden die ondervertegenwoordigd zijn in de klimaatbeweging worden daarom extra uitgenodigd om te reageren.

Dit is de procedure

Mail je CV en motivatie (motivatie maximaal 1 A4) in PDF vóór 31 oktober 2020 naar het secretariaat van het bestuur: bestuur@milieudefensie.nl

Hier kun je ook terecht voor nadere informatie en vragen over de vacature.

Het bestuur stelt op basis van de schriftelijke reacties en eventuele gesprekken een gemotiveerd advies op ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kiest op 12 december 2020 de nieuwe bestuurder.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Help ons de rechtszaak van de eeuw te winnen

Ondanks de klimaatcrisis blijft Shell doorgaan met vervuilen. Dat moet stoppen. Daarom klagen we Shell aan. In december begint onze rechtszaak. Wij nemen het op tegen een van de machtigste bedrijven ter wereld, daarom hebben we jouw hulp nodig. Help ons met wat je kan missen. Doe je mee?

Loading...