english

Stop de bescherming van multinationals

Nederland gaat zijn handelsbeleid aanpassen. De voorstellen die er nu liggen zijn goed voor multinationals, maar slecht voor mens en milieu. Tot 18 juni kunnen Nederlanders hun mening geven over de toekomst van het handelsbeleid.

Geef via tijdvooreerlijkehandel.nl je mening en laat onze overheid weten wat echt belangrijk is: eerlijke handel.

Claims ten koste van mens en milieu

In het nieuwe handelsbeleid krijgen grote bedrijven nog steeds de ruimte om miljardenclaims bij de overheid neer te leggen als ze zich benadeeld voelen door overheidsbeleid. Stel, onze overheid draait de gaskraan dicht, dan hebben buitenlandse investeerders het recht om een schadevergoeding te eisen van onze overheid. En dat gaat om miljarden.

We willen geen claims meer ten koste van mens en milieu! Wij willen dat er regels in het nieuwe handelsbeleid komen. Regels die bedrijven verplichten om mensen en onze natuur te beschermen. Wij willen dat in het nieuwe handelsbeleid staat dat bedrijven gestraft worden als ze mensenrechten schenden en onze planeet vervuilen.

Maak een einde aan de macht van multinationals

Minister Kaag is een openbare consultatie gestart. Alle Nederlanders kunnen hier aangeven wat er goed en slecht is aan de nieuwe plannen. Via tijdvooreerlijkehandel.nl kun je heel makkelijk en in 1 minuut je reactie achterlaten. Laat de minister weten dat bescherming van mens, dier en milieu voorop moet staan en dat er een einde moet komen aan de verzorgingsstaat voor multinationals.

Loading...