english

Stop CETA met een gift

Bijna sneuvelde CETA in de Tweede Kamer. Toch stemde een nipte meerderheid voor. Maar het is nog niet te laat: we kunnen CETA nog steeds stoppen! Help mee de Eerste Kamer te overtuigen om tegen CETA te stemmen. Steun onze campagne met een gift.

Ja, ik doneer!

Op dit moment is er nog geen meerderheid in de Eerste Kamer. Als we erin slagen dit zo te houden, dan strandt CETA alsnog.CETA is niet goed voor ons

CETA is niet goed voor mens en dier. Niet goed voor ons rechtssysteem, niet goed voor onze boeren en niet goed voor ons klimaat. Jij weet het, nu de politiek nog!Help je mee onze campagne richting de Eerste Kamer een succes te maken?

Loading...