english

Steun jij een extra ALV?

Een aanzienlijk aantal leden van Milieudefensie wil niet dat er 5G komt. De veiling van de frequenties voor 5G staat voor het einde van dit jaar gepland. Daarom roepen 10 leden op tot een extra ALV, bij voorkeur op 21 september 2019 in Utrecht. Steun jij deze extra ALV?

Op de agenda:

  • 5G Weg ermee! (MOTIE)
  • Luchtvaart
  • Klimaatzaak tegen de Staat (MOTIE)
  • Groenwaspraktijken bedrijfsleven
  • Afspraken met externe partijen buiten de ALV om

Bekijk de voorgestelde agenda en moties

- Agenda extra ALV
- Motie 5G Weg ermee!
- Motie Klimaatzaak tegen de Staat

Steun je de extra ALV?

Ben je lid van Milieudefensie steun je de extra ALV ?
Stuur een bericht aan: bestuur@milieudefensie.nl
Met een extra CC aan: extra-alv@milieudefensie.nl
Onder vermelding van: naam, adres en de melding dat je de oproep voor een extra ALV met deze agenda steunt.

Loading...