english

Bijdrage uit het Fonds Lokale Initiatieven

Om als groep vrijwilligers een succesvolle activiteit op te zetten in jouw buurt, heb je soms wat financiële steun nodig. Via het Fonds Lokale Initiatieven bieden we die hulp voor groepen met een goed plan.

Dus ben je onderdeel van een lokale groep en wil je steun voor een activiteit die aansluit bij de doelen van Milieudefensie? Dien dan een aanvraag in bij het  ons fonds.

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de klimaatcrisis en willen iets doen. Milieudefensie wil die energie in de samenleving bundelen voor ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid. Om de klimaatcrisis met succes aan te pakken, is systeemverandering nodig. Het gesprek over alternatieven is al aan de gang. De tijd is rijp voor het aanpassen van wet- en regelgeving. Met vrijblijvende afspraken gaat echte verandering niet lukken.

Ik wil graag steun voor mijn groep. Waar moet ik aan voldoen?

Elke groep mag een aanvraag indienen. Dit zijn de voorwaarden waar je aanvraag aan moet voldoen:

 • De groep vrijwilligers werkt op lokaal niveau
 • De groep maakt Milieudefensie zichtbaar als sponsor bij de activiteit
 • Het maximale bedrag per activiteit bedraagt € 2.000 inclusief btw. Het maximale bedrag per kalenderjaar per groep is € 4.000 inclusief btw.
 • Er geldt een maximum van 2 activiteiten per groep per jaar.

Je activiteit:

 • is kort en projectmatig;
 • brengt mensen in beweging voor ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid;
 • vindt in de toekomst plaats;
 • sluit aan bij de doelen van Milieudefensie.

Je aanvraag:

 • is minimaal 4 weken voor aanvang van de activiteit ingediend;
 •  is minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit ingediend als je goed onderbouwt dat je snel moet inspelen op de actualiteit;
 •  is 6 weken van tevoren ingediend als je activiteit juridische consequenties kan hebben (bijv. door burgerlijke ongehoorzaamheid). Die tijd is nodig voor het maken van een gedegen risicoanalyse.

Let op: Eerder toegekende steun aan een activiteit, houdt niet in dat we een volgende aanvraag van dezelfde groep ook automatisch honoreren. We bekijken iedere aanvraag opnieuw en beoordelen hem op zijn eigen waarde. Bij een tweede of derde aanvraag kijken we kritisch naar de beschikbare middelen. Groepen met een eerste aanvraag krijgen voorrang. Als een aanvraag een nauwe relatie heeft met activiteiten van het landelijk bureau, dan bekijken we of financiering vanuit het betreffende project mogelijk is.

Waar is het Fonds Lokale Initiatieven niet voor bedoeld?

Voor sommige kosten kan je geen aanvraag indienen:

 • Kosten die voortvloeien uit de normale groepsvoortgang zoals kantoor- en vergaderkosten.
 • Puur en alleen reiskosten zonder dat er sprake is van een activiteit.
 • Personeelskosten van de groep die de aanvraag doet (bijvoorbeeld zzp kosten). Wij gaan uit van vrijwilligers.
 • Kosten van juridische procedures.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Het aanvraagformulier komt per email binnen bij het Initiatievenloket van Milieudefensie: initiatievenloket@milieudefensie.nl en wordt geregistreerd.
 • Het Initiatievenloket beoordeelt de aanvraag binnen 4 weken Hierbij kan advies worden ingewonnen bij andere teams binnen de organisatie.
 • Het Initiatievenloket geeft bij een positieve beoordeling opdracht aan de financiële administratie voor betaling van een voorschot van 80% van de totale aanvraag.
 • Het Initiatievenloket laat de groep weten dat ze kunnen starten met de uitvoering.

Tijdens de uitvoering
Als de grootte van de aanvraag meer dan € 500 bedraagt, spreken we een tussentijds evaluatiemoment af tussen de indienende groep en het Initiatievenloket over de stand van zaken rond de planning en het budget.

Na afloop van de activiteit
Binnen 3 weken na afloop van de activiteit of het project ontvangt het Initiatievenloket:

 • Een kort inhoudelijk verslag, Facebookpagina, fotoverslag of een ander, nader af te spreken terugmelding. Graag voorzien van een kort overzicht van de publiciteit die de activiteit heeft opgeleverd (zie checklist die wij sturen zodra de aanvraag gehonoreerd is).
 • Een beknopt financieel verslag.
 • Kopieën van de diverse bonnen en facturen.

Na akkoord over de uitgevoerde werkzaamheden en de terugmelding daarover geeft het Initiatievenloket opdracht aan de financiële administratie om de laatste 20% van het aangevraagde bedrag over te maken. Hierna sluiten we de aanvraag af.

Doe nu een aanvraag voor steun van het Fonds Lokale Initiatieven

Heb je onze voorwaarden gelezen? Vul dan het formulier in.

Wat je nog meer kan doen

Loading...