english

Atradius: stop de exportsteun voor vervuilende bedrijven

Wist je dat Atradius DSB met ons belastinggeld risico’s afdekt van vervuilende bedrijven via zogenaamde exportkredietverzekeringen? De wereldwijde verslaving aan olie en gas wordt hiermee nog groter, dankzij Nederland. Roep Atradius op te stoppen met steun aan vervuilende bedrijven.

De mailactie aan Atradius is beëindigd en liep van 28 september tot 8 oktober 2020. 
In november 2020 is er een debat over exportkredietverzekeringen in de Tweede Kamer. Daarvoor benaderen we politie om de exportsteun aan fossiel te stoppen.

Update van de mailactie aan Atradius:


Meer dan 1500 mensen stuurden tussen 28 september en 8 oktober een e-mail aan Atradius. Daarin riepen ze de staatsverzekeraar op om wereldwijd te stoppen met het verzekeren van fossiele projecten. De directeur van Atradius hing meteen aan de lijn.

Misschien dachten ze dat niemand zich druk zou maken over hoe belastinggeld wordt gebruikt om de wereld nog fossieler te maken. Maar dat bleek tegen te vallen. En de hoeveelheid aandacht overviel ze.

Nu zegt Atradius dat ze best wíllen vergroenen, maar dat de politiek dwarsligt. De directeur vertelde ons dat ze werken aan een monitor om de effecten van hun steun te meten en dat ze misschien betere voorwaarden gaan geven aan duurzame projecten.

Intussen liet de regering weten dat zij de steun voor fossiele projecten best wíllen afbouwen, maar alleen als andere EU-landen dat ook doen.

En zo wacht iedereen op elkaar en warmt de aarde steeds sneller op. Ondertussen kan de politiek Atradius natuurlijk verbieden om nog langer te investeren in fossiel.

Teken daarvoor onze petitie voor Duurzaam Herstel

Onze overheid steunt via Atradius Nederlandse bedrijven die wereldwijd werken aan nog meer olie- en gasproductie met gemiddeld 1,2 miljard euro per jaar. Veel toeleveranciers van olie en gasbedrijven - zoals baggeraars of scheepsbouwers- maken gebruik van exportkredietverzekeringen. In Nigeria en Brazilië bijvoorbeeld, waar ze met steun van Atradius olie en gas uit de grond halen. Ook een gigantisch gasproject in Mozambique dreigt nu op deze manier gesteund te worden.

Exportkredietsteun slecht voor mens en milieu

Nederland is mede-verantwoordelijk voor de enorme klimaatschade die met exportkredietsteun gepaard gaat. We maken kwetsbare landen afhankelijk van fossiele brandstoffen. Om maar niet te spreken over mensenrechtenschendingen, landroof en milieuvervuiling. Terwijl we juist wereldwijd moeten investeren in duurzame energie.

Steun alleen groen en eerlijk

Atradius biedt bedrijven verzekeringen aan zonder groene en eerlijke voorwaarden. En zolang Atradius fossiele investeringen blijft steunen, worden de effecten van groene investeringen van de overheid ernstig ondermijnd.

Zo stuur je zelf een e-mailbericht aan Atradius in 5 stappen:

  • Stap 1: Kies je favoriete e-mailprogramma 
  • Stap 2: Kopieer de tekst hieronder en knip deze in je e-mailprogramma. Je kunt zelf een reactie schrijven, of - lekker makkelijk - ons voorbeeld hieronder kopiëren en plakken:

Geachte heer Bruning,

Ik maak me grote zorgen. Klimaatwetenschap toont aan dat we snel van fossiele brandstoffen naar duurzame energie moeten overstappen om de opwarming van de aarde te beperken.

Uw bedrijf, Atradius, steunt namens de Nederlandse overheid de fossiele sector met zo’n 1,2 miljard euro per jaar. Bijna al uw verzekeringen die energieprojecten ondersteunen (98%), hebben betrekking op fossiele brandstoffen.

  U erkent dat ook Atradius moet bijdragen aan de klimaatdoelen van Parijs. Toch geeft u 36 keer zoveel steun aan fossiele als aan duurzame projecten.

De uitweg uit de huidige crisis is een rechtvaardig, groen herstel waarbij klimaatactie wordt versneld en veerkrachtige samenlevingen worden opgebouwd. Atradius speelt met 16 miljard euro aan verplichtingen in de boeken een cruciale rol in deze transformatie.

  Ik roep Atradius op:

* Om alle projecten die Atradius verzekert in overeenstemming te laten zijn met de 1,5 graden-doelstelling van het Akkoord van Parijs.

* Om alle steun aan infrastructuur voor de ontginning, productie, transport en verwerking van fossiele brandstoffen (inclusief LNG) op korte termijn af te bouwen.

* Leiderschap te tonen op internationale fora zoals de aanstaande Finance in Common Summit in Parijs in november, en samen te werken met exportkredietverzekeraars in andere landen – zoals Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk - om een einde te maken aan alle financiële steun voor fossiele brandstoffen.

* Internationaal leiderschap te tonen en samen te werken met andere grote publieke financiële instellingen om een einde te maken aan financiering van fossiele brandstoffen.

* Transparant te zijn over de details van fossiele projecten die Atradius steunt.

* Mensenrechten en natuur te beschermen, ook bij vergroeningsprojecten.

Met dringende groet,

  • Stap 3: Kies als e-mailadres ontvanger
  • Stap 4: Kies als Onderwerp: Stop nu de financiering van fossiele projecten
  • Stap 5: Onderteken je bericht en verstuur deze.

Ziezo, het is gelukt. Heel erg bedankt!

Wil je meer weten?

Loading...